Zabrakło dotacji na innowacyjne firmy

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości przedstawiła wyniki ubiegłorocznego konkursu dla firm na wsparcie innowacji. Chodzi o dotacje na innowacyjne projekty, o które starały się małe i średnie przedsiębiorstwa. Już teraz wiadomo, że nie wszyscy otrzymają pieniądze – informuje w dzisiejszym wydaniu ”Dziennik Gazeta Prawna”.

”W zakończonym w październiku konkursie wystartowało ponad 250 małych i średnich przedsiębiorców. Złożyli oni wnioski na łączną kwotę ponad 5 mld zł. Do podziału jest zaledwie 700 mln zł, a firmy, które dostały maksymalną liczbę punktów dla swoich projektów, aplikują o ponad dwa razy tyle kapitału” – czytamy w ”Dzienniku Gazecie Prawnej”.

”Resort gospodarki chciałby ograniczyć liczbę firm, które będą mogły uzyskać wsparcie. Ponieważ wszystkie, które kwalifikują się do otrzymania dotacji, mają identyczną liczbę punktów, zastanawia się nad wprowadzeniem dodatkowego kryterium. Pieniądze zostałyby przekazane na te projekty, które jako pierwsze przeszły pozytywnie ocenę formalną. To rozwiązanie promuje inwestycje, które zostały złożone na początku konkursu (trwał on ponad miesiąc)” – czytamy dalej.

”Ten pomysł nie podoba się jednak Ministerstwu Rozwoju Regionalnego. – Nie dostaliśmy jeszcze listy rankingowej z resortu gospodarki, więc nie znamy jej dokładnego kształtu. Jednak wolelibyśmy poszukać dodatkowych pieniędzy dla firm, które zdobyły maksymalną liczbę punktów – mówi jeden z urzędników MRR. Podobnego zdania jest Michał Gwizda, partner w firmie doradczej Accreo Taxand. Według niego powinny się znaleźć pieniądze dla wszystkich projektów z maksymalną oceną” – dodaje ”Dziennik Gazeta Prawna”.

Z wyliczeń Ministerstwa Finansów wynika, że do tej pory Polska wpłaciła do unijnej kasy równowartość 60 mld zł, a otrzymała 140 mld złotych. Do tego dochodzi jeszcze 5,5 mld zł w ramach programów przedakcesyjnych.  A przecież na tym nie koniec. Polska w obecnym okresie programowania 2007-2013 jest największym beneficjentem europejskiej polityki spójności, w ramach której ma otrzymać ponad 67 mld euro. Pieniądze te mają sprawić, że do roku 2013 w kraju nad Wisłą poprawi się nie tylko jakość życia, dróg i pozostałej infrastruktury, ale także Polska stanie się miejscem atrakcyjnym dla inwestorów.

Więcej informacji na ten temat w dzisiejszym wydaniu ”Dzienniku Gazecie Prawnej”, w artykule Mariusza Gawrychowskiego pt. ”Zabrakło pieniędzy dla firm na innowacyjne projekty”.

Źródło: Przegląd prasy Bankier.pl

Komentarze

Avatar

GGEM3

19 października 2010 Odpowiedz

Komentarze

Dodaj komentarz

*
*