Zaliczka na poczet kupna auta – czy trzeba ją oddać w przypadku odstąpienia do umowy?

Klient przesłał mi zaliczkę na poczet kupna ode mnie auta. Od czasu wpłaty tej zaliczki minęło trzy tygodnie, a klient nie daje znaku, czy samochód odbierze czy nie. Czy mogę zatem zatrzymać dla siebie wpłacona na moje konto bankowe zaliczkę? Jak długo może trzymać mnie w niepewności klient, który obiecał kupić auto, bo przecież w tym czasie ja mogłem to auto sprzedać innej osobie, która jest zdecydowana je kupić za gotówkę?

Odpowiedź na to pytanie zależy od tego, jakie były warunki umowy przez Państwa zawartej. Czy na przykład zawarto jakieś postanowienia na wypadek opisywanej przez Pana sytuacji, tzn. wstrzymania się z odbiorem i ostatecznym zakupem. Można przypuszczać, że co do zasady zawarli Państwo umowę przedwstępną sprzedaży samochodu. To znaczy zobowiązali się Państwo do zawarcia umowy kupna-sprzedaży auta w momencie, w którym zostało to w porozumieniu określono. Z opisu wynika, że przy tej okazji wpłacono na Pańską rzecz zaliczkę na poczet przyszłej ceny zakupu auta. W przypadku, kiedy umowa nie zostaje wykonana przez kupującego, ma Pan prawo do odstąpienia od umowy, jednakże jeśli kupujący wpłacił zaliczkę, winna ona zostać w całości zwrócona. Nie może Pan zatem zatrzymać tak otrzymanych środków.

kancelaria TWZ adw. Łukasz Wieszczeczyński
Tabędzka – Wieszczeczyński – Zagierska
www.adwokaci-twz.pl

Podstawa prawna:

art. 394, art. 487, art. 494 Ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny ( tj. Dz.U. z 2014 poz. 121 ze zm.)

Komentarze

Dodaj komentarz

*
*