Zdobądź kapitał na firmę z Helpinvest

Od niedawna Poznański Akademicki Inkubator Przedsiębiorczości realizuje projekt HelpInvest finansowany z działania 3.3 Tworzenie systemu ułatwiającego inwestowanie w MSP. Celem projektu jest stworzenie w ciągu dwóch lat sprawnego i wydajnego systemu upraszczającego proces inwestycyjny oraz tworzenie dogodnych warunków do współpracy między przedsiębiorcami, pomysłodawcami, instytucjami otoczenia biznesu oraz inwestorami.

Projekt jest odpowiedzią na stosunkowo niewielki poziom inwestycji w firmy sektora MSP przez inwestorów kapitałowych, takich jak aniołowie biznesu, fundusze venture oraz seed. HelpInvest ma również przekonać przedsiębiorców i pomysłodawców do współpracy z inwestorami oraz udowodnić, że taka współpraca nie wiąże się tak wielkim ryzykiem jak to się obecnie uważa, a co wynika  z niewielkiego poziomu wiedzy na temat tego typu finansowania przedsięwzięć biznesowych. Projekt stawia przede wszystkim na innowacyjne pomysły, a doradcy HelpInvest pomagają ocenić szanse pozyskania inwestora dla przedsięwzięcia oraz przygotować dokumentację związaną z projektem, na przykład biznes plan.

Z projektu mogą skorzystać:

– młodzi, przedsiębiorczy ludzie, którzy mają pomysł na biznes i szukają wsparcia merytorycznego i finansowego;

– inwestorzy, zarówno prywatni jak i instytucjonalni, którzy chcą ulokować własne środki finansowe w nowe, innowacyjne  inicjatywy;

– przedstawiciele instytucji otoczenia biznesu, takich jak inkubatory przedsiębiorczości i technologiczne, centra transferu technologii, parki naukowe etc., którzy na co dzień wspierają młodych przedsiębiorców.

W ramach projektu stworzona zostanie baza najprężniej działających instytucji otoczenia biznesu oraz baza inwestorów współpracujących w ramach HelpInvest. Ma to wpłynąć na poziom wsparcia merytorycznego dla przedsiębiorców oraz wielkość finansowania ciekawych projektów biznesowych w Polsce. Projekt skierowany jest do przedsiębiorców, pomysłodawców, instytucji otoczenia biznesu oraz inwestorów prywatnych i instytucjonalnych.

– Fundusz zainwestuje 20 mln zł w internetowe startupy

– Jak zdobyć kapitał od anioła biznesu

– Twórcy o2.pl będą inwestować w startupy

Poznański Akademicki Inkubator Przedsiębiorczości jest stowarzyszeniem non-profit, które od 2005 pomaga w zakładaniu i prowadzeniu własnych firm. Obecnie realizuje między innymi następujące projekty:

– „Ja w biznesie” – projekt doradczy skierowany do studentów, absolwentów i doktorantów z województwa wielkopolskiego, przeprowadzony w celu zwiększenia ich wiedzy i kompetencji w zakresie zakładania własnej firmy;

– „INNEO” – program mający na celu kreowanie postaw przedsiębiorczych wśród studentów, absolwentów oraz doktorantów województwa wielkopolskiego realizowany między innymi przy pomocy gry internetowej symulującej własną firmę;

– „InvenTree” – portal dla społeczności ludzi przedsiębiorczych inicjujący aktywną współpracę online nad projektami biznesowymi.

Komentarze

Dodaj komentarz

*
*