Zmiany w obliczaniu wyników OFE. Nadzór finansowy kontra sztuczne podciągnięcie kursów

Nadzór finansowy i resort pracy mają pomysł na zmiany, które wyeliminują zjawisko poprawiania stóp zwrotu przez zarządzających aktywami na koniec jakiegoś okresu. O sprawie walki z tak zwanym window dressingiem na rynku funduszy emerytalnych pisze „Rzeczpospolita”

Dla większości funduszy emerytalnych dobry wynik w trzyletnim zestawieniu stóp zwrotu, publikowanym dwa razy w roku przez nadzór, to gwarancja udziału w losowaniu organizowanym przez ZUS, a dokładniej gwarancja zdobycia dodatkowych klientów. W losowaniu biorą bowiem udział osoby, które samodzielnie nie wybrały funduszy, a powinny były to zrobić. Pokusa, by mieć dobry wynik i nieco go poprawić”, jest zatem ogromna. Zarządzający OFE przyznają, że zdarzały się przypadki sztucznego zawyżania wyniku przed każdą publikacją nadzoru, czyli w marcu i we wrześniu.

W związku z tym nadzór postanowił działać i wystąpił o zmiany w prawie, które wyeliminują takie zjawiska. Nowe prawo ma zostać przyjęte w październiku. Z informacji „Rzeczpospolitej” wynika, że zmianie ma ulec sposób doboru wartości jednostek rozrachunkowych OFE. Obecnie przy wyliczaniu trzyletnich wyników brana jest pod uwagę wartość jednostek z ostatniego dnia roboczego marca lub września. Po zmianach ma być zaś brana średnia wartość jednostki OFE z całego miesiąca – marca lub września. Ma to ukrócić śrubowanie wyników w konkretnym dniu.

Więcej w „Rzeczpospolitej”.

Informacyjna Agencja Radiowa/IAR/”Rzeczpospolita”/kl/pbp