Wielu przedsiębiorcom grożą kary za wtyczkę „Lubię to”. Jest wyrok TSUE

Wiele firm na swoich stronach internetowych zamieszcza wtyczki „Lubię to”, jednak nikt z nich nie wiedział, że w takim przypadku stają się odpowiedzialnymi za dane. Potwierdził to wyrok Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej, który tym samym nałożył nowe obowiązki na przedsiębiorców.

Fot. YAY Foto

29 lipca 2019 roku TSUE wydał wyrok w sprawie przycisku „Lubię to” Facebooka. Trybunał zajmował się tym tematem ze względu na sprawę niemieckiego serwisu Fashion ID prowadzoną przez sąd krajowy w Düsseldorfie, który to złożył wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym.

Jak wynika z wyroku, firmy, które umieszczają na swojej stronie wtyczkę osoby trzeciej np. przycisk Facebooka „Lubię to” stają się współadministratorem danych. Co za tym idzie musi poinformować o tym swoich użytkowników, a także powinien zebrać zgodę na ich przetwarzanie.

Jak wskazuje Urząd Ochrony Danych Osobowych, osoba odwiedzająca stronę internetową musi wiedzieć, że operator przekazuje jej dane Facebookowi. Dane to informacje o adresie IP i identyfikatorze przeglądarki użytkownika. Oznacza to, że m.in. sklepy internetowe muszą umieścić odpowiednią klauzulę (jeśli dotychczas jej nie było) informującą o tym, że witryna korzysta z przycisku „Lubię to”, a operator przekazuje dane w tym wypadku Facebookowi.

Dodatkowa klauzula

Warto zauważyć, że właściciel witryny musi uzyskać zgodę odnośnie przetwarzania danych osobowych w zakresie przekazywania tych danych portalowi społecznościowemu, jeszcze przed ich gromadzeniem.

Jednak na tym nie koniec, bowiem klauzula zgody na przekazywanie danych Facebookowi powinna być sformułowana odrębnie od klauzul zgód na przetwarzanie danych osobowych w innych celach i powinna spełniać wszystkie przesłanki, o których mowa w RODO. Natomiast dysponując innymi wtyczkami do mediów społecznościowych, podmiot będzie musiał uzyskać oddzielnie zgody do każdej z nich.

Pełna treść wyroku TSUE W sprawie C‑40/17 z dnia 29 lipca 2019 roku w języku polskim znajdziesz tutaj.

Komentarze

Dodaj komentarz

*
*