Wojowniczki e-biznesu – najnowszy raport Fundacji Kobiety e-biznesu

Pierwsza edycja programu edukacyjno-rozwojowego dla kobiet „TOP Women w e-biznesie” dobiega końca. W czerwcu aktywne uczestniczki zajęć otrzymają certyfikaty potwierdzające ich wiedzę, kompetencje i umiejętności w zakresie budowania biznesu w internecie. Do Programu zgłosiło się 400 kobiet na 200 miejsc. Ponieważ taki program w Polsce został uruchomiony po raz pierwszy, Fundacja postanowiła zbadać profil aplikujących pań. 370 kobiet wypełniło specjalnie przygotowaną ankietę, której wyniki zostały zebrane w raporcie „Wojowniczki e-biznesu. Profil kobiet zainteresowanych budowaniem biznesu online.”

Rys demograficzny

Mieszkanki dużych miast najliczniej reprezentują „wojowniczki e-biznesu” –  jest ich aż 55%. Kobiety
z małych miast i wiosek (poniżej 10 tys. mieszkańców) to druga największa grupa, stanowiąca 18% ankietowanych. Oznacza to, że w małych ośrodkach miejskich i wiejskich kobiety chcą się rozwijać, zadbać o swoją przyszłość i niezależność, wbrew panującym stereotypom. Udział w rekrutacji osób z Anglii, Szwecji, Niemiec, USA i Hiszpanii to dowód, że nauka przez internet nie ma granic.

Rozpiętość wiekowa kobiet zainteresowanych zbudowaniem czy też rozwinięciem biznesu online wynosi 19 – 65 lat, z czego najwięcej stanowią kobiety w przedziale 36 – 50 lat (46%), a młodsze (25 – 35 lat) to 35% ankietowanych, a niemal co piąta jest w wieku 50+. To pokazuje, że kobiety najbardziej aktywne zawodowo na rynku pracy chcą się rozwijać w obszarze digital, gdyż tu widzą szanse na rozwój.

Potrzeba nauki i rozwoju

Co ciekawe, z ankiet wynika, że 47% pań, które aktualnie pracują u innego pracodawcy, chce podwyższać kompetencje w biznesie online. Natomiast 20% prowadzi swoją działalność gospodarczą
i chce ją rozwijać w obszarze digital albo tutaj przenieść. Branże, w których kobiety już działają online to marketing i komunikacja (14%), po 8% przypada na finanse i bankowość oraz handel, a na dalszych miejscach plasuje się IT (6%) oraz moda, uroda i edukacja – po 5%. Wśród ankietowanych znalazły się panie, które realizują się w niestandardowych branżach, takich jak np. robotyka, zoologia, produkcja miedzi czy elektrotechnika.

We wrześniu 2020 roku Fundacja opublikowała raport „Potencjał kobiet w e-biznesie”, w którym dane dotyczące wykształcenia kobiet gotowych na wyzwania związane z e-biznesem są zbliżone z deklaracjami zawartymi w ankietach kobiet aplikujących do programu „TOP Women w e-biznesie”. W tegorocznym raporcie aż 60% badanych kobiet wskazało na wykształcenie wyższe (we wrześniu odsetek ten wynosił 91%), ale dodatkowo 26% ma wykształcenie podyplomowe. Kobiety mogą zaskakiwać: ¾ spośród ankietowanych pań wyraziło chęć założenia własnego biznesu  i aż 85% stanowiły mieszkanki miejscowości do 10 tys. mieszkańców. 

Doświadczenie w e-commerce

„Wojowniczki e-biznesu” często już mają doświadczenie w sprzedaży internetowej – głównie na OLX (66%) oraz Allegro (51%), a 12% spośród nich prowadziło już swój sklep internetowy. Trzeba też zwrócić uwagę, że aż 35% korzysta z kanałów social commerce, czyli Facebook, Instagram i TikTok. Wszystko wskazuje na to, że te kanały staną się niebawem znaczącymi marketplace. Dla założycielek Fundacji Kobiety e-biznesu i jednocześnie autorek Programu dane zawarte w raporcie będą pomocne w przygotowaniu kolejnej edycji „TOP Women w e-biznesie”.

Raport „Wojowniczki e-biznesu: https://www.kobietyebiznesu.pl/raport-wojowniczki-e-biznesu/

Raport: „Potencjał kobiet w e-biznesie”: https://www.kobietyebiznesu.pl/raport-potencjal-kobiet-w-e-biznesie-wiedza-o-e-commerce/

Komentarze

Dodaj komentarz

*
*