Zmiany podatkowe dla firm

Istotne zmiany podatkowe dla firm, które weszły w życie z początkiem 2019 r., dotyczą cen transferowych. Z powodu wprowadzenia nowej definicji podmiotów powiązanych, zmiany dotyczą szerszej grupy podatników. Dla dwóch rodzajów transakcji wprowadzono ważne uproszczenia i ułatwienia.

Foto: YAY Foto

Po tych zmianach poziom progu zaangażowania kapitałowego, od którego podmioty uznaje się za powiązane, wynoszący przynajmniej 25 proc. udziału w kapitale, odnoszony jest również do innych niż udziały instrumentów decydujących o zależności właścicielskiej. Wprowadzone zmiany precyzują kwestię powiązań osobowych, wskazując na warunek posiadania rzeczywistej zdolności do wpływania na podejmowane przez podmiot decyzje prawne.

Nowe przepisy wprowadzają także narzędzie dające organom podatkowym możliwość subiektywnej oceny charakteru zależności między podmiotami. Będą one miały możliwość uznania za powiązane podmiotów, między którymi występuje relacja niewynikająca z uzasadnionych przyczyn ekonomicznych, w tym mająca na celu stworzenie struktury, której celem jest ominięcie przepisów dotyczących cen transferowych. Wprowadzone regulacje obligują wprost podmioty powiązane do zawierania transakcji już na etapie ustalania cen, na warunkach rynkowych.

– Warto zwrócić uwagę na ułatwienia i uproszczenia, które weszły w życie, a dotyczą w szczególności dwóch rodzajów transakcji: zakupu i sprzedaży usług o tzw. niskiej wartości dodanej oraz transakcji finansowych dotyczących pożyczek – mówi w rozmowie z MarketNews24 Krystyna Szydłowska, Lider Praktyki Cen Transferowych w Kancelarii Ożóg Tomczykowski.

W celu potwierdzenia rynkowego charakteru transakcji, ustawodawca dopuścił stosowanie innych metod badania, niż wskazywane dotychczas przez przepisy, w tym m.in. technik wyceny przeprowadzanych przez niezależnych biegłych.

W przypadku transakcji finansowania oraz dotyczących usług o niskiej wartości dodanej, które podatnik przeprowadzi z zachowaniem warunków określonych w ustawie, uzasadnienie rynkowego charakteru wynagrodzenia nie będzie koniecznie, a organ podatkowy utraci możliwość szacowania cen.

Jeżeli chodzi o pożyczki, to wysokość oprocentowania jest ustalana przez Ministra Finansów.

Przeczytaj także na MamBiznes.pl

MarketNews24

Komentarze

Dodaj komentarz

*
*