Ranking kont firmowych

Znamy listę start-upów, które powalczą o 50 tys. euro

Z dużej puli, 1029 nadesłanych aplikacji, zostało wybranych dwadzieścia wysoce innowacyjnych europejskich start-upów oraz scale-upów, które wezmą udział w projekcie EIT Community Booster. Firmy otrzymają wsparcie w postaci wiedzy na temat rozwoju firmy oraz wsparcie finansowe, o wartości 50 000 euro.

Program EIT Community Booster został uruchomiony przez Europejski Instytut Innowacji i Technologii (EIT) oraz pięć jego Wspólnot Wiedzy i Innowacji w celu wspierania innowacyjnych przedsięwzięć umożliwiających transformację Nowego Europejskiego Bauhausu.

Poprzez wsparcie Nowego Europejskiego Bauhausu, w formie dotacji oraz usług, we wspólnym tworzeniu pięknych oraz zrównoważonych rozwiązań, EIT Booster Community będzie pomagać wybranym przedsięwzięciom, aby stworzyć możliwość wprowadzenia zrównoważonych zmian dla miast, przemysłu, klimatu, żywności, dobrostanu i poprawy ogólnej jakości życia obywateli Europy. Zwycięskie zespoły zostały wybrane spośród 1029 nadesłanych aplikacji z 37 krajów i działają w szerokim spektrum sektorów i branż.

Mariya Gabriel, Komisarz Unii Europejskiej ds. Innowacji, Badań Naukowych, Kultury, Edukacji i Młodzieży powiedziała: „Nowy Europejski Bauhaus staje się rzeczywistością, gotową do wprowadzenia ambitnych celów Europejskiego Zielonego Ładu do przestrzeni, miast i domów, w których mieszkamy. Wybrane przedsięwzięcia to dopiero początek. Dzięki wsparciu Europejskiego Instytutu Innowacji i Technologii (EIT) kolejni innowatorzy i przedsiębiorcy będą wzbogacać i zmieniać nasze przestrzenie życiowe i doświadczenia.”

Gioia Ghezzi, przewodnicząca Rady Zarządzającej EIT, powiedziała: „Zachwyciła nas nie tylko liczba nadesłanych aplikacji – potwierdzająca prawdziwą chęć uzyskania wsparcia w rozwoju biznesu – lecz również jakość zaproponowanych innowacji. Uważamy, że wybrane przedsięwzięcia mogą zmienić reguły gry na arenie międzynarodowej, dlatego też nie możemy się doczekać współpracy z nimi, aby przyspieszyć ruch Europy w kierunku trzech kluczowych elementów Nowego Europejskiego Bauhausu: zrównoważonego rozwoju, estetyki i integracji”.

Wybrane innowacje obejmują zarówno zrównoważone gospodarstwa miejskie, które zużywają 90% mniej wody, jak i wykorzystanie drobnoustrojów glebowych do generowania światła i energii, a także przekształcanie fasad budynków w celu wzrostu i ochrony bioróżnorodności oraz fauny w przestrzeni publicznej. Pełną listę przedsięwzięć i innowacji, które otrzymają wsparcie od EIT Community Booster, można znaleźć w arkuszu informacyjnym tutaj.

Administratorem Twoich danych jest Bonnier Business (Polska) sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie. Twoje dane będą przetwarzane w celu zamieszczenia komentarza oraz wymiany zdań, co stanowi prawnie uzasadniony interes Administratora polegający na umożliwieniu użytkownikom wymiany opinii naszym użytkownikom (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f RODO). Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne w celu zamieszczenia komentarza. Dalsze informacje nt. przetwarzania danych oraz przysługujących Ci praw znajdziesz w Polityce Prywatności.