Zwolnienie ze składek ZUS za marzec i kwiecień roku 2021. Wyjaśniamy krok po kroku

Właściciele firm oczekający na kolejne wsparcie w ramach tarczy antykryzysowej muszą jeszcze chwilę uzbroić się w cierpliwość. Przyjmowanie wniosków o zwolnienie z odprowadzania składek ZUS za miesiące marzec i kwiecień ruszy 4 maja. Przedsiębiorcy będą także mogli w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych ubiegać się o dodatkowe postojowe. Niektórzy właściciele firm mogą takie świadczenie otrzymać nawet pięciokrotnie.

Fot. Shutterstock

W związku z rozporządzeniem rządu, którego zapisy zaczną obowiązywać 4 maja przedsiębiorcy najbardziej dotknięciu skutkami obostrzeń będą mogli wnioskować o ulgę w opłacaniu składek na ZUS za ostatnie dwa miesiące. Oprócz tego po spełnieniu określonych warunków samozatrudniony będzie także mógł nadal uzyskać zwolnienie za grudzień ubiegłego roku oraz dwa pierwsze miesiące roku 2021. Z kolei przedsiębiorcy, którzy już zapłacili składki będą mogli uzyskać zwrot tych środków.

Zwolnienie z ZUS dla 63 kodów PKD

Pomoc z ZUS przysługuje firmom, których podstawowa działalność zalicza się do jednego z 63 kodów PKD. Na tą liczbę składa się 46 branż, które do tej pory otrzymywały wsparcie oraz dodatkowe 17 działalności nie objęte wcześniej pomocą. Nowe kody PKD dotyczą takich biznesów jak: salony fryzjerskie, salony piękności czy sklepy meblowe. To 46 branż, które już wcześniej otrzymały pomoc oraz 17 kolejnych rodzajów działalności, w tym: salony kosmetyczne, fryzjerskie, sklepy meblowe, budowlane i prowadzące handel detaliczny w galeriach handlowych.

Pomoc przysługuje przedsiębiorcom, którzy rozpoczęli działalność gospodarczą(zarejestrowali firmę) przed listopadem ubiegłego roku. Dodatkowym warunkiem jest to aby firma na dzień 31 maca roku 2021 prowadziła podstawową działalność w jednej z branż (kodem PKD) wymienionych w rozporządzeniu Rady Ministrów.

Wnioski o zwolnienie z ZUS przez platformę PUE

Po spełnieniu wymienionych warunków właściciel firmy może uzyskać zwolnienie ze składek za marzec i kwiecień(ewentualnie sam kwiecień). Niezbędne jest do tego złożenie wniosku do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Właściciel firmy zobowiązany jest tego dokonać online za pośrednictwem Platformy Usług Elektronicznych. Podobnie rzecz się ma w przypadku wniosków o umorzenie składek lub świadczenie postojowe. W tym przypadku przedsiębiorca musi wykazać spadek przychodów na poziomie co najmniej 40 proc. Osoba składająca wniosek może porównać przychód do jednego z dwóch miesięcy poprzedzających moment wnioskowania o wsparcie. Drugą możliwością jest analiza spadku przychodów w porównaniu do analogicznego okresu roku 2020 lub z lutym albo wrześniem ubiegłego roku.

 

Istotną informacją dla przedsiębiorców jest także możliwość porównania przychodu do sytuacji z lutego 2020 roku, czyli okresu sprzed pandemii. Aby uzyskać zwolnienie ze składek także za marzec i kwiecień, przedsiębiorca musi złożyć w tej sprawie wniosek do ZUS do końca czerwca. W sytuacji, w której przedsiębiorstwo jest zobowiązane do samodzielnego przygotowania dokumentacji rozliczeniowej, wówczas musi dostarczyć również dokumenty rozliczeniowe za marzec i kwiecień. Osoby prowadzące działalność, które zdążyły już opłacić składki za te miesiące, będą mogły wnioskować o zwrot przelanych na konto ZUS kwot.

Firmy mogą uzyskać dodatkowe postojowe

Jeżeli chodzi o świadczenie postojowe to rozporządzenie rządu także dotyczy tej formy pomocy. Właściciele firm z określonych branż będą mogli otrzymać świadczenie postojowe od jednego maksymalnie do pięciu razy. Należy pamiętać, że maksymalna liczba postojowych przysługujących przedsiębiorcy zostaje pomniejszona o świadczenia już wypłacone na mocy rozporządzeń z grudnia 2020 oraz lutego 2021. Wnioskować o świadczenie postojowe można wyłącznie drogą internetową, a ostateczny termin złożenia wniosku mija po trzech miesiącach od zniesienia stanu epidemii w Polsce.

Od początku pandemii nad Wisłą poszczególne tarcze antykryzysowe pochłonęły w sumie ponad 200 mld zł. Z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych do firm popłynęła pomoc w kwocie 30 mld zł. Składają się na nią zwolnienia z ZUS, dopłaty do wynagrodzeń czy świadczenia postojowe.

Pomoc z ZUS – najważniejsze informacje:

Na co może liczyć przedsiębiorca: zwolnienie z ZUS oraz świadczenie postojowe

Od kiedy: wnioski można składać od 4 maja

Które firmy mogą wnioskować: istniejące od listopada 2020, działające pod jednym z 63 kodów PKD

Jaki warunek uzyskania pomocy: spadek przychodów o co najmniej 40 proc.

Za jakie miesiące zwolnienie z ZUS: marzec i kwiecień(dla niektórych także grudzień 2020 oraz styczeń i luty 2021)

Ile świadczeń postojowych: maksymalnie pięć (liczba pomniejszana o wcześniej uzyskane świadczenia)

Komentarze

Dodaj komentarz

*
*