Konferencja: Współpraca nauki z biznesem

Ponad połowa (56%) badanych przedsiębiorców przyznała, że nie współpracuje z placówkami naukowymi. Ścisłą współpracę zadeklarowało jedynie około 10% ankietowanych. Ponad 60% pytanych pracowników naukowych przyznało, że spotyka się z propozycjami współpracy ze strony firm.  Z kolei ponad 50% badanych przedsiębiorców stwierdziło, że nigdy nie spotkało się z propozycją współpracy ze strony uczelni wyższych.

Tak brzmią najważniejsze wyniki badania, przeprowadzonego przez Instytut Badań nad Demokracją i Przedsiębiorstwem Prywatnym wraz z Krajową Fundacją Kultury Przedsiębiorczości, dotyczące oczekiwań przedsiębiorców i pracowników naukowych w zakresie ich wzajemnej współpracy. Badanie zostało przeprowadzone w ramach projektu „Przedsiębiorczy Uniwersytet. Program promocji praktycznej użyteczności badań naukowych szkół wyższych dla gospodarki i społeczeństwa oraz wartości dodanej tworzonej przez uniwersytety”, współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Jak szczegółowo przedstawiają się wyniki badania oczekiwań przedsiębiorców i pracowników naukowych w zakresie wzajemnej współpracy? Jakie są warunki skutecznej współpracy pomiędzy tymi dwoma środowiskami? W jaki sposób można wykorzystać prace badawcze w sektorze małych i średnich firm?
 
Odpowiedzi na te i inne pytania poznają Państwo w trakcie bezpłatnej konferencji pt.:

„WKŁAD NAUKI I SZKOLNICTWA WYŻSZEGO DO TWORZENIA WARTOŚCI DODANEJ W POLSCE”

Program Konferencji

11:00- 11:15    Otwarcie Konferencji. Andrzej Arendarski – Prezes Krajowej Izby Gospodarczej
11:15- 12:45    Sesja I. Współpraca nauki i gospodarki. Partnerstwo i wzajemne oczekiwania. Przewodniczący: Mieczysław Bąk – IBnDiPP

1.Warunki skutecznej współpracy między nauką a przedsiębiorcami. Prezentacja wyników badań, oczekiwań przedsiębiorców i pracowników nauki – Prof. Przemysław Kulawczuk IBnDiPP.

2.Aktywność innowacyjna i zakres internacjonalizacji przedsiębiorstw akademickich. Badania ilościowe przedsiębiorców zlokalizowanych w Dolnośląskim Akademickim Inkubatorze Przedsiębiorczości – Dr Leszek Kwieciński, Uniwersytet Wrocławski

3.Wdrażanie Innowacyjnych rozwiązań w przedsiębiorstwie akademickim – Prof. dr hab. inż. Zbigniew Krzemiński, Politechnika Gdańska

4.Dyskusja

12:45 – 13:00    Przerwa
13:00 – 15 :00    Sesja II. Wkład nauki w rozwój Przedsiębiorstw – Przewodniczący: Prof.          Przemysław Kulawczuk

1. Jednostki badawczo-rozwojowe partnerami innowacyjnych MSP. Dr inż. Irena Łącka – Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie

2. Współpraca małych i średnich przedsiębiorstw o zróżnicowanym zaawansowaniu technologicznym z nauką – Dr hab. prof. UEP Hanna Mizgajska, Mgr Łukasz Wściubak, Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu

3.Rola szkoleń i kursów organizowanych przez Uniwersytet dla poprawy kwalifikacji pracowników branży budowlanej – Dr inż. Elżbieta Szafranko, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie

4.Wkład nauk społecznych do budowy profesjonalnej administracji. Przykład politologii – Mgr Aleksandra Osuch, Uniwersytet Warszawski

5.    Dyskusja

15:00-16:00    Lunch

Udział w Konferencji jest bezpłatny.

Komentarze

Dodaj komentarz

*
*