III edycja Polsko-Wschodniej Konferencji PUIG Lub-Invest

Lublin 14 czerwca 2018

III edycja Polsko-Wschodniej Konferencji PUIG Lub-Invest odbędzie się 14-15 czerwca 2018 r. w Lublinie. Współorganizatorami wydarzenia są: Polsko-Ukraińska Izba Gospodarcza, Prezydent Miasta Lublina – Krzysztof Żuk i Marszałek Województwa Lubelskiego – Sławomir Sosnowski.

W konferencji weźmie udział około 200 osób z Polski, Ukrainy i innych krajów regionu: Białorusi, Mołdawii, Kazachstanu. Obecni będą reprezentanci władz Polski i Ukrainy, a także przedstawiciele biznesu, finansów, mediów, środowisk akademickich oraz instytucji wspierających przedsiębiorczość, a także reprezentanci korpusu dyplomatycznego, akredytowanego w Polsce.

To ważne dla polsko-wschodnich stosunków gospodarczych wydarzenie stanie się okazją do pogłębienia wiedzy na temat obrotu towarowego, inwestycji i międzynarodowych finansów, a także możliwością nawiązania wielu partnerskich kontaktów z przedstawicielami biznesu z wielu krajów.

Program skonstruowany jest na bazie dwóch segmentów tematycznych: pierwszy pod tytułem „Rola zagranicznych biur handlowych PAIH i akredytowanych w Polsce Radców Handlowych jako czynika aktywizacji międzynarodowej współpracy gospodarczej i wymiany handlowej”, drugi zaś „Wzajemne inwestycje, współpraca handlowa oraz dostęp do rynku pracy gwarantem transgranicznego rozwoju gospodarczego”.

Szczególną uwagę poświęcimy analizie możliwości inwestycyjnych na terytorium RP, roli samorządów w procesie inwestycji, uwarunkowań prawno-podatkowych, ofert SSE, oraz prezentacji polityki inwestycyjnej Ukrainy, Białorusi, Kazachstanu.
Udział w wydarzeniu potwierdził Minister Inwestycji i Rozwoju RP Jerzy Kwieciński.

Obecni będą przedstawiciele ukraińskich agencji rządowych – Ukraine Invest Office oraz Państwowej Agencji Wsparcia Eksportu. Swą obecność potwierdził Przewodniczący Tarnopolskiej Obwodowej Administracji Państwowej – Stepan Barna, oraz delegacja Wołyńskiej Obwodowej Administracji Państwowej. Ze strony Białoruskiej oczekuje się udziału przedstawicieli Narodowej Agencji Inwestycji i Prywatyzacji oraz Prezesa Izby Przemysłowo-Handlowej z Brześcia/Białoruś. Kazachstan reprezentować będzie Ambasador Nadzwyczajny i Pełnomocny Republiki Kazachstanu w RP – Margulan Baimukhan.

Udział w wydarzeniu jest bezpłatny. Koszty przejazdu i zakwaterowania pozostają po stronie uczestników konferencji.

Rejestracji można dokonać pod linkiem:

http://www.pol-ukr.com/formularz-zgloszeniowy-do-udzialu-w-iii-edycji-polsko-wschodniej-konferencji-puig-lub-invest-2018/