KRK InnoTech Summit 2017

Kraków 26 października 2017

Konferencja odbywa się w ramach dużej imprezy parasolowej, pn. START #KRK UP organizowanej już po raz trzeci przez Urząd Miasta Krakowa. Jej celem jest promocja środowiska start-upowego w naszym Mieście. W 2017 roku cykl wydarzeń nakierowanych na promocję przedsiębiorczości odbędzie się pomiędzy 23 a 29 października.

Konferencja Kraków InnoTech Summit 2017, także organizowana jest już po raz trzeci. Jej głównym celem jest budowa relacji pomiędzy środowiskami: naukowym (szczególnie doktorantów oraz młodych naukowców) i biznesowym (w tym inwestorów i start-upów).

Podczas konferencji młodzi naukowcy prezentują swój dorobek naukowy w postaci posterów. Mają oni także okazję do rozmowy z przedsiębiorcami, inwestorami, a także przedstawicielami dużego biznesu, poszukującymi innowacji technologicznych.