XXIX doroczna konferencja SOOIPP „Rozwój firm sektora MSP – metody – instrumenty – rezultaty”

Kazimierz Dolny 23 maja 2018

23-25 maja 2018 r. w Kazimierzu Dolnym nad Wisłą odbędzie się spotkanie przedstawicieli ośrodków innowacji i przedsiębiorczości, którego celem będzie dyskusja nad aktywnym wsparciem przez nie rozwoju przedsiębiorstw z sektora MSP.

Tematami przewodnimi konferencji będą zagadnienia związane powstawaniem i rozwojem innowacyjnych przedsiębiorstw. Ostatnie dwa lata realizacji polityki gospodarczej oraz dystrybucji funduszy strukturalnych wskazują na nowe wyzwania, którym trzeba będzie sprostać dla osiągnięcia założonych rezultatów rozwoju polskich przedsiębiorstw. Ośrodki Innowacji i Przedsiębiorczości mogą i powinny być istotnym elementem wsparcia przedsiębiorstw z sektora MSP w ich rozwoju. Podczas konferencji chcemy poruszyć tematy związane zarówno ze start-upami i akceleracją innowacyjnych projektów, jak i te dotyczące uwarunkowań niezbędnych do rozwoju przedsiębiorstw z sektora MSP. Nie zabraknie również przykładów zagranicznych dobrych praktyk w tym zakresie.

Udział w Konferencji wezmą polscy i zagraniczni managerowie, eksperci ze środowiska biznesu, ośrodków innowacji i przedsiębiorczości, przedstawiciele administracji samorządowej i publicznej.

Obok debat i dyskusji panelowych zaplanowaliśmy tematyczne sesje warsztatowe służące podnoszeniu kompetencji pracowników Ośrodków Innowacji i Przedsiębiorczości. Ponadto, w czasie inauguracji konferencji, po raz ósmy wręczone zostaną nagrody organizowanego przez SOOIPP konkursu InnoFirma „Parkowe Orły”.

Tegoroczna Konferencja będzie miała również aspekt naukowy. Zapraszamy więc autorów prac doktorskich do zgłaszania prezentacji opartych na rezultatach przeprowadzonych badań nad ośrodkami innowacji i przedsiębiorczości. Opiekę merytoryczną nad sesją poświęconą tej tematyce objęli profesorowie: Piotr Niedzielski i Dariusz Trzmielak. Druga sesja będzie poświęcona dobrym praktykom w wspieraniu rozwoju przedsiębiorstw w Ośrodkach. Dla autorów najciekawszych prezentacji w ramach obu sesji przewidujemy nagrody, wszyscy autorzy zostaną zaproszeni do opracowania artykułów, które zostaną opublikowane w „SOOIPP Annual 2018”.

Ważnym elementem wydarzenia jest wymiana doświadczeń pomiędzy uczestnikami oraz nawiązywanie kontaktów służących rozwojowi wspólnych przedsięwzięć na rzecz innowacyjności.

Wydarzenie organizowane jest wspólnie przez Stowarzyszenie Organizatorów Ośrodków Innowacji i Przedsiębiorczości w Polsce (SOOIPP) oraz Puławski Park Naukowo-Technologiczny.

Organizatorzy zapraszają do udziału w konferencji przedstawicieli wszystkich ośrodków innowacji i przedsiębiorczości. Już niebawem rejestracja na stronie internetowej SOOIPP, www.sooipp.org.pl