Ranking kont firmowych Ranking kont osobistych

1 mln zł od anioła biznesu na realizację pomysłu

Skupiamy grupę blisko 50 aniołów biznesu gotowych zainwestować w zyskowne przedsięwzięcia. Pomysłodawcy mogą pozyskać od kilkudziesięciu tysięcy złotych do kwoty blisko 1 mln. Projekty, w które inwestują aniołowie biznesu powinny dać szanse na zbudowanie atrakcyjnej wartości spółki w perspektywie 3-5 lat – mówi Cezary Pasternak, ekspert Wschodniej Sieci Aniołów Biznesu.

Proszę powiedzieć na czym polega aktywność Wschodniej Sieci Aniołów Biznesu?

Wschodnia Sieć Aniołów Biznesu (WSAB) to ponadregionalna platforma utworzona przy Lubelskiej Fundacji Rozwoju ułatwiająca osobom i firmom na etapie start-up  dostęp do kapitału i wsparcia merytorycznego oferowanego przez inwestorów prywatnych. Obecnie po zakończeniu realizacji projektu finansowanego ze środków PO IG (Dział. 3.3.1)  podstawowa działalność Sieci skupia się głównie na ocenie innowacyjnych projektów, selekcji tych najbardziej atrakcyjnych i ich kojarzeniu z aniołami biznesu. 

Jakie pomysły mogą liczyć na wsparcie Sieci? Czy interesują Państwa konkretne branże? 

Inwestorzy WSAB oczekują projektów, które w zasadzie już są gotowe do wejścia w niezagospodarowaną dotychczas niszę rynkową o odpowiednim potencjale, mają wstępnie potwierdzoną zdolność popytową i są prowadzone przez merytoryczny i nastawiony na osiągnięcie sukcesu zespół. Tego typu  projekty powinny jednocześnie dać szanse na zbudowanie atrakcyjnej wartości spółki w perspektywie 3-5 lat, którą następne inwestor poprzez swój pakiet udziałów będzie chciał stosownie wycenić np. przy negocjacjach z funduszem PE/VC. Ale tylko oczywiście lista życzeń …

W głównej mierze skupiamy swoje działania wokół branż cieszących się największą popularnością na rynku tj.  głównie ICT/Internet, technologie mobilne. Mamy też pewne doświadczenia z sektorem ochrony zdrowia czy biotechnologicznym.

Ilu aniołów biznesu zrzesza Sieć?

WSAB skupia  grupę blisko 50 inwestorów prywatnych gotowych zainwestować w zyskowne przedsięwzięcia. Nasi aniołowie to grupa byłych  bądź obecnych, doświadczonych  przedsiębiorców zróżnicowana pod względem reprezentowanych branż i kompetencji. Większość pochodzi z województw Wschodniej Polski. Część z nich to osoby, które aktywnie uczestniczą w spotkaniach z projektodawcami, udzielając im uwag i wskazówek stają się mentorami biznesu.

Ile środków może pozyskać pojedynczy projekt? 

Z naszych doświadczeń wynika, że projekty mogą pozyskać od kilkudziesięciu tysięcy złotych do kwoty blisko 1 mln PLN. Mamy również przykład udanej inwestycji znacznie przekraczającej górny próg. Inwestorzy coraz chętniej wchodzą na nowe obszary inwestycyjne. Mamy również nadzieję na  tworzenie tzw. syndykatów aniołów biznesu. W przypadku projektów wymagających większych nakładów inwestycyjnych staramy się zainteresować nimi „zaprzyjaźnione” z nami fundusze PE/VC.

Proszę opisać poszczególne etapy analizy pomysłu?

Procedura selekcji jest raczej standardowa. W przypadku decyzji  o aktywacji zgłoszenia projektu na witrynie internetowej WSAB brana jest pod uwagę wstępna ocena atrakcyjności, wiarygodności i formalne kryterium gotowości inwestycyjnej poprzez posiadanie biznes planu, wstępnych badań rynku, prognoz finansowych, etc.  Następnie staramy się osobiście spotkać z projektodawcą, poznać jego oczekiwania,  czy zweryfikować jego cechy charakteru , które później możemy dopasować do konkretnego inwestora. 

W trakcie realizacji projektu finansowanego z POIG, dodatkowo mieliśmy możliwość zlecania bezpłatnie dla projektodawców usług eksperckich formie analiz/ekspertyz czy opinii o innowacyjności. Część z projektodawców stawiając swoje pierwsze kroki w pozyskiwaniu środków inwestycyjnych korzystała również z organizowanego przez WSAB  specjalistycznego szkolenia oraz usług coachingu, co znacznie zwiększyło ich szanse na pozyskanie inwestora.

Proszę powiedzieć ile projektów dotąd przeanalizowaliście oraz ile uzyskało wsparcie. Proszę także krótko przedstawić te projekty.

Inwestorzy posiadają dostęp do ponad 500 aktywnych profili projektów w bazie WSAB, jednakże  jako gotowych  pod kątem inwestycyjnym uznaliśmy blisko 100. Z tej grupy ok. połowa została wyłoniona do bezpośredniego zaprezentowania  aniołom biznesu podczas indywidualnych bądź grupowych prezentacji w ramach tzw. Wieczorowej Akademii Inwestora. 

Dotychczas udało się pozyskać inwestorów dla 7 projektów. Kolejnych 7, m.in. dzięki naszemu wsparciu pozyskało wsparcie inwestycyjne, głównie od funduszy zalążkowych/inkubatorów realizujących projekty w ramach Dział. 3.1 POIG.

Projekty, którym udało się znaleźć inwestora WSAB, to m.in. 

– innowacyjna platforma usług prawniczych „on-line”, 
– komercjalizacja wynalazku dot. bioaktywnego preparatu kościozastępczego (prowadzona w ramach nowoutworzonej spółki technologicznej typu spin-off), 
– rozwój marki odzieżowej  skierowanej dla osób słuchających hip-hop i reggae, 
– platforma handlowa o charakterze powiązań wielopoziomowych pomiędzy użytkownikami umożliwiająca dokonanie prawie każdej transakcji, 
– portal łączący usługodawców z usługobiorcami,
– utworzenie spółki oferującej nowoczesne technologie uszczelnień światłowodowych

Jakie są według Pana cechy idealnego projektu?

Moim zdaniem, chyba nie ma idealnych projektów (tak pewnie odpowiedzieliby inwestorzy). Jest tysiące recept w stylu: co jest ważniejsze?  – kompetencje zespołu czy innowacyjny produkt wynikający z zapotrzebowania  na rynku. Raczej trzeba to postrzegać w kategorii  wyceny efektu wartości dodanej  i relacji jaką tworzy zespół pracujący nad nowym produktem/usługą.

Z Pana doświadczenia proszę powiedzieć jakie błędy najczęściej popełniają pomysłodawcy, którzy zgłaszają się do Sieci?

Dosyć często obserwuję sytuację kiedy projektodawcy od razu oczekują wysokich nakładów na pomysł/projekt. Przedstawiając harmonogram inwestycyjny powinni skoncentrować się na niezbędnych nakładach  na pierwszy „kamień milowy”  np. na prototyp czy pierwszą wersję  oprogramowania, tak aby do niezbędnego minimum ograniczyć środki i ryzyko inwestora. Nie wszyscy zdają sobie sprawę, że dla inwestora bardzo liczy się dotychczasowy wkład własny pomysłodawcy, jego zaangażowanie w zebranie wiarygodnych  analiz, testów, etc.

Jakie obszary/branże uważa Pan za najbardziej perspektywiczne dla startupów?

Dużą szansę widzę w innowacyjnych projektach łączących usługi  z zakresu medycyny i usług zdrowotnych połączonych z nowoczesnymi technologiami informatycznymi (Internet /ICT).  Myślę, że nasze społeczeństwo, coraz częściej będzie zwracało uwagę na swoje zdrowie a przy wciąż narastającym tempie życia i ciągłym dążeniu do zaspokajania nowych potrzeb czy poczucia wygody,  to może przewrotnie ujmując, raczej aniołowie będą poszukiwać kreatywnych startupów w tych branżach. 

– Jak zdobyć 800 tys. zł na własny biznes?

– 500 tys. zł czeka na dobry pomysł

– „Pieniędzy jest więcej niż dobrych pomysłów”

Dziękuję za rozmowę

Administratorem Twoich danych jest Bonnier Business (Polska) sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie. Twoje dane będą przetwarzane w celu zamieszczenia komentarza oraz wymiany zdań, co stanowi prawnie uzasadniony interes Administratora polegający na umożliwieniu użytkownikom wymiany opinii naszym użytkownikom (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f RODO). Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne w celu zamieszczenia komentarza. Dalsze informacje nt. przetwarzania danych oraz przysługujących Ci praw znajdziesz w Polityce Prywatności.
Elastelina 11 lip 2013 (16:38)

Jedno mogę tylko dodać do kierujących i aniołów z WSAB - więcej odwagi i otwartości na biznes.