„Młodzi pomysłodawcy mają zbyt wygórowane oczekiwania”

Wygórowane oczekiwania przy braku gotowości ponoszenia ryzyka osobistego oraz brak jakiejkolwiek rynkowej weryfikacji założeń biznesowych to główne błędy popełniane przez młodych przedsiębiorców – mówi Łukasz Zjawiński, zarządzający funduszem TechMine. Podmiot inwestuje do 500 tys. zł w projekty we wczesnej fazie rozwoju.

Na czym polega podstawowa działalność TechMine?

Działalność TechMine Sp. z o.o. jest ukierunkowana na przedsiębiorców, którzy oprócz finansowego potrzebują także strategicznego i operacyjnego wsparcia w rozwoju biznesu. Pomagamy w dopracowaniu lub zmianie modelu biznesowego, wskazujemy sposoby zarządzania przepływami finansowymi, reorganizujemy struktury i zasoby firmy, doradzamy w zakresie marketingu i PR, jednym zdaniem – działamy tak, aby wspomagać przyspieszony wzrost wartości przedsiębiorstwa.

Jakie pomysły mogą liczyć na wsparcie funduszu?

Nie jesteśmy zainteresowani samymi pomysłami. Interesują nas projekty będące już w trakcie realizacji, takie które pokazują, że za pomysłem stoi determinacja pomysłodawcy we wdrożeniu idei w życie.

Czy interesują Państwa konkretne branże? 

Koncentrujemy się na szeroko rozumianej branży ICT, w szczególności na zastosowaniach Internetu i rozwiązaniach mobilnych, bo w tym obszarze mamy największe doświadczenie, jesteśmy w stanie dobrze ocenić potencjał i najskuteczniej pomóc. Innowacyjność – naszym zdaniem – leży raczej po stronie sposobu użycia nowych technologii, nie w nich samych.

Ile środków może pozyskać pojedynczy projekt? Wielkość inwestycji zależy od specyfiki konkretnego przedsięwzięcia.

Preferowany rząd pojedynczej inwestycji to 100-500 tys. zł.

Co oprócz pieniędzy zyskuje pomysłodawca współpracujący z Państwa funduszem?

Przede wszystkim wsparcie doświadczonych przedsiębiorców współpracujących z TechMine, którzy są gotowi dzielić się wiedzą, doświadczeniem i kontaktami. Chcemy angażować się w przedsięwzięcia jako partnerzy, pozwalając osobom zarządzającym zachować niezależność i wspomagać je naszym doświadczeniem przy podejmowaniu decyzji.

TechMine to także obszerna sieć kontaktów krajowych i zagranicznych, partnerzy biznesowi i naukowi, którzy uzupełniają nasze kompetencje, środowisko przedsiębiorców innowacyjnych, wydarzenia i konferencje. Naszą najmocniejszą stroną jest to, że rozumiemy przedsiębiorców i przedsięwzięcia w interesującej nas branży. Do każdego projektu podchodzimy indywidualnie i proponujemy warunki współpracy właściwe dla etapu rozwoju konkretnej firmy i świadomości jej menedżerów.

Na jakim etapie musi być projekt, aby był dla Państwa interesujący?

Same pomysły nie są w kręgu naszego zainteresowania, interesuje nas moment, kiedy rynek wstępnie zweryfikował ideę, a skala projektu zaczyna powodować nieznane dotychczas menedżerom problemy. Brak kapitału bywa najmniej poważnym z nich. Chętnie pozostajemy w kontakcie z osobami o dużych umiejętnościach oraz pomysłowości i zachęcamy do odnowienia kontaktu gdy przejdą z fazy pomysłu do realizacji.

Proszę powiedzieć ile projektów dotąd przeanalizowaliście oraz ile uzyskało wsparcie?

Otrzymaliśmy 65 zgłoszeń, z czego spora część nie była dostatecznie opracowana. Z kilkunastoma firmami prowadziliśmy i prowadzimy rozmowy, kilka jest przygotowywanych do inwestycji.

Jakie są według Pana cechy idealnego projektu?

Najlepiej jeśli produkt został wstępnie zweryfikowany rynkowo i firma znajduje się przed okresem dynamicznego wzrostu. Warunkiem powodzenia i dalszego rozwoju jest w takim przypadku zespół – zdeterminowany, skoncentrowany na konkretnym przedsięwzięciu, gotów do podejmowania ryzyka, także osobistego. Oczekujemy, że w fazie, kiedy zaczynamy współpracę, można członków zespołu nazwać ekspertami w ich dziedzinach. 

Z Pana doświadczenia proszę powiedzieć jakie błędy najczęściej popełniają pomysłodawcy, którzy zgłaszają się do funduszu?

Wygórowane oczekiwania przy braku gotowości ponoszenia ryzyka osobistego, brak jakiejkolwiek rynkowej weryfikacji założeń biznesowych. Brak świadomości, że sam produkt, to tylko koszt dla firmy, a pieniądze są na rynku i trzeba o nie walczyć. Czasami pochłaniają za dużo mediów tzw. „branżowych”, łatwo ulegając magii wielkich liczb i krzykliwych nagłówków – nie zadając sobie trudu dociekania do faktów tworzą wyobrażenia, które bywają odległe od realiów rynkowych.

Jakie obszary/branże uważa Pan za najbardziej perspektywiczne dla startupów?

Jestem żywo zainteresowany Internetem jako medium, na bazie którego będą powstawały rozwiązania dla różnych branż, uważanych dzisiaj za tradycyjne. Czeka nas przełom w medycynie, nadal dużo można zrobić w obszarze finansowym, warto obserwować co dzieje się z otoczeniem systemu Bitcoin i tam szukać dzisiaj możliwości, jesteśmy u progu „Internet of things”, na początku rozwoju jest też drukowanie 3D – m.in. te obszary powinny dynamicznie rosnąć w kolejnych latach.

– Jak zdobyć 800 tys. zł na własny biznes?

– 500 tys. zł czeka na dobry pomysł

– „Pieniędzy jest więcej niż dobrych pomysłów”

Dziękuję za rozmowę

Komentarze

Avatar

zet

9 lipca 2013 Odpowiedz

wygórowane oczekiwania i brak gotowości do ponoszenia osobistego ryzyka to oczywiste bariery zniechęcające do podjecia współpracy z pomysłodawcą …. jednak rynkowa weryfikacja założeń biznesowych to jest moim zdaniem wyzwanie na fazę współpracy z inwestorem (w szczególnosci z seed fund) … nie oczekujmy, że każdy pomysłodawca przyniesie na tacy pomysł, biznesplan i rynek 🙂 … no chyba, że jesteśmy VC i inwestujemy jedynie w przedsięwzięcia, którym brakuje kapitału na komercjalizację i wyskalowanie biznesu

Avatar

M.A. Jon Ez

27 marca 2015 Odpowiedz

…coś mi się wydaje, że taka „zachęta-obiecywanka” to szukanie na siłę „złotego pomysłu” dla (cudzego) „bezpłodnego kapitału”. Niech po-prostu napiszą, że „szukają pomysłów bo im zbrakło pomysłów!” a kasy dziś im dostatek! …niech tylko dodadzą, że „niema nic za free!” Pozdrawiam Naiwnych 65-ciu!!!

Avatar

Found

4 marca 2018 Odpowiedz

Wygląda na to, że szukają łosi którym za doradztwo organizacyjne warte według nich 100-400 k zabiorą 50% udziałów w powstającej i już dobrze zweryfikowanej rynkowo działalności

Komentarze

Dodaj komentarz

*
*