Xplorer Fund

Xplorer Fund funduszem venture capital, specjalizującym się w inwestycjach w technologiczne projekty na…