Zaległości firm sięgają już 31,5 mld zł

Rośnie zadłużenie polskich firm. Wartość zaległości przedsiębiorstw wobec partnerów biznesowych i banków zbliżyła się…

Zaległości firm wynoszą już ponad 31 mld zł

Łączna wartość przeterminowanych powyżej 30 dni i 500 zł zobowiązań kredytowych i pozakredytowych polskich…

Firmy zadłużają się coraz szybciej. Zaległości sięgają już 31 mld zł

Coraz więcej  zaległości mają firmy z płatnościami wobec banków i kontrahentów. Jak wynika…

NIK: ZUS nie ściągnął 55 mld zł zaległych składek ZUS

Kwota należności z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne, których ZUS-owi nie udało się…

Ustawa umorzeniowa szansą dla małych firm. Już w piątek ma zająć się nią Sejm

Ustawa umorzeniowa ma uchronić tysiące małych, często jednoosobowych firm, przed koniecznością spłaty zaległości…