Ranking kont firmowych Ranking kont osobistych

217 mln zł dofinansowania NCBR. Wsparcie dla projektów rozwiązań chmurowych

KPO IPCEI CIS

W ramach środków Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności cztery innowacyjne projekty rozwiązań chmurowych otrzymają finansowanie w konkursie KPO IPCEI CIS. To inicjatywa Ministerstwa Cyfryzacji oraz Narodowego Centrum Badań i Rozwoju.

Rozwiązania chmurowe to sektor, w którym dominują głównie duże firmy spoza Europy. Dostawcy europejscy stanowią zaledwie 13% światowego rynku. Ta sytuacja utrudnia pełne wykorzystanie innowacyjności europejskiej gospodarki. IPCEI CIS (Important Project of Common European Interest on Next Generation Cloud Infrastructure and Services) to projekt, który ma rozwiązać ten problem. Jego założeniem jest wsparcie badań i rozwoju europejskich technologii przetwarzania w chmurze. W jego ramach odbył się krajowy konkurs KPO IPCEI CIS. Za jego realizację odpowiada Narodowe Centrum Badań i Rozwoju wraz z Ministerstwem Cyfryzacji.

Warto przeczytać: Faza dezinwestycji w funduszu KnowledgeHub Starter. W planach kolejny fundusz

KPO IPCEI CIS

19 czerwca 2024 roku w Warszawie odbyła się konferencja, podczas której zainaugurowano realizację czterech projektów z zakresu infrastruktury i technologii chmurowych. Wyróżnione podmioty, czyli Politechnika Gdańska oraz firmy Atende Industries, Oktawave i CloudFerro otrzymają łącznie 217 mln zł dofinansowania. Środki będą pochodzić z Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności.

„Zrealizowany przez NCBR konkurs służy rozwojowi i pierwszym przemysłowym wdrożeniom zaawansowanych projektów badawczo-rozwojowych w kierunku budowania przetwarzania danych w chmurze i w ramach przetwarzania brzegowego. Bardzo ważne dla nas jest, aby wytworzone w toku prac rozwiązania znalazły swoje zastosowanie na rynku, przez co zwiększały potencjał technologiczny i konkurencyjny naszego kraju oraz szerzej – całej Unii Europejskiej” – wskazał prof. dr inż. Jerzy Małachowski, dyrektor Narodowego Centrum Badań i Rozwoju.

Wyróżnione projekty

Atende Industries, jeden z laureatów, zrealizuje projekt „Wysoce skalowalna, rozproszona baza danych NoSQL dla krytycznych aplikacji IoT czasu rzeczywistego”. Jego dofinansowanie wyniesie 19 mln zł. Rozproszona baza danych typu NoSQL pozwoli efektywnie gromadzić i przetwarzać dane o charakterze szeregów czasowych. „Next Gen Cloud” to projekt firmy Oktawave. W jego ramach podejmie wyzwanie opracowania szeregu technologii do stworzenia w chmurze publicznej bezpiecznego środowiska uruchomieniowego dla aplikacji. Na realizację otrzyma blisko 47 mln zł.

Największe wsparcie w postaci środków z KPO otrzyma projekt „Gateway” firmy CloudFerro. Wyniesie 97 mln zł i zostanie przeznaczone na stworzenie spójnej platformy do wymiany, przechowywania i przetwarzania danych przestrzennych, zapewniającej kontrolę i bezpieczeństwo.

Politechnika Gdańska to jedyna uczelnia w gronie beneficjentów konkursu. Zrealizuje dzięki niemu projekt „Chmurowa platforma (CAISE – Cloud Artificial Intelligence Service Engineering) do wytwarzania uniwersalnych usług inteligentnych dla różnych obszarów zastosowań”. Na ten cel otrzyma dofinansowanie w kwocie wynoszącej prawie 55 mln zł.

Warto przeczytać: Ponad 40 mln zł na rozwiązanie problemów kardiochirurgii. Polski zespół Quantum Innovations opracowuje przełomowe technologie

Administratorem Twoich danych jest Bonnier Business (Polska) sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie. Twoje dane będą przetwarzane w celu zamieszczenia komentarza oraz wymiany zdań, co stanowi prawnie uzasadniony interes Administratora polegający na umożliwieniu użytkownikom wymiany opinii naszym użytkownikom (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f RODO). Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne w celu zamieszczenia komentarza. Dalsze informacje nt. przetwarzania danych oraz przysługujących Ci praw znajdziesz w Polityce Prywatności.