Ranking kont firmowych Ranking kont osobistych

Kolejne wsparcie dla sektora MŚP. PARP ogłasza nabór do programu „Ścieżka SMART”

Ścieżka Smart

Wsparcie rozwoju działań badawczych i innowacyjnych polskich przedsiębiorstw z sektora MŚP. To założenia programu „Ścieżka SMART”, dzięki któremu mogą one uzyskać środki z Funduszy Europejskich dla Nowoczesnej Gospodarki (FENG).

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP) informuje, że wnioski w ramach programu będzie można składać od 27 czerwca do 24 października 2024 roku. W ramach „Ścieżki SMART” odbędą się dwa równoległe nabory. Pierwszy, o budżecie w wysokości 2,1 mld zł, będzie przeznaczony dla pojedynczych MŚP. Drugi nabór będzie realizowany z myślą o projektach na rzecz dostępności. Na ten cel przeznaczono z funduszu FENG 0,222 mld zł.

Warto przeczytać: Rusza konkurs Seal of Excellence. Szansa na fundusze europejskie dla innowacyjnych MŚP

„Ścieżka SMART” wsparciem badań i innowacji

Program jest skierowany do mikro, małych i średnich przedsiębiorców, którzy opierają swój rozwój na pracach badawczo-rozwojowych i innowacjach co najmniej na poziomie kraju. W jego ramach mogą oni otrzymać wsparcie realizacji projektów modułowych. Koniecznym jest wybór jednego z modułów obowiązkowych: prace badawczo-rozwojowe lub wdrożenie innowacji. 

„Modułowy charakter Ścieżki SMART pozwala na dostosowanie możliwości wsparcia do indywidualnych potrzeb każdego wnioskodawcy. Trzeba podkreślić, że jest to program wspierający polską innowacyjność. Dlatego dofinansowanie dostaną jedynie innowacyjne projekty, dotyczące opracowania lub wdrożenia rozwiązania innowacyjnego co najmniej na skalę krajową. Źródłem innowacji są prace badawczo-rozwojowe, których realizacja lub wdrożenie jest możliwe do sfinansowania w obligatoryjnych modułach naboru” – mówi Katarzyna Duber-Stachurska, prezes PARP.

Kluczem dobrze napisany wniosek

Pierwszy nabór do „Ścieżki SMART” zakończył się negatywną oceną dla aż 87% złożonych wniosków. Większość z nich nie spełniała kryterium obecności modułu obligatoryjnego. Często działania opisane we wniosku nie były projektem badawczym, a jedynie rutynowym usprawnieniem produktów i procesów.

Z tych powodów PARP sugeruje, by dobrze przygotować się do napisania wniosku. Projekty powinny być przede wszystkim zgodne z założeniami i wymogami programu. Wniosek powinien zawierać szczegółowy opis problemu badawczego, który projekt ma rozwiązać. Ponadto ma uwzględniać metody, założone rezultaty oraz ich wpływ na produkt lub proces. We wniosku powinno się również zawrzeć szczegółową listę wydatków projektowych wraz z ich uzasadnieniem. 

Szczegółowe informacje znajdują się na stronie internetowej Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości.

Warto przeczytać: Nawet kilkaset tys. zł dla sektora MŚP z Krajowego Planu Odbudowy. PARP ogłasza nabór wniosków

Administratorem Twoich danych jest Bonnier Business (Polska) sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie. Twoje dane będą przetwarzane w celu zamieszczenia komentarza oraz wymiany zdań, co stanowi prawnie uzasadniony interes Administratora polegający na umożliwieniu użytkownikom wymiany opinii naszym użytkownikom (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f RODO). Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne w celu zamieszczenia komentarza. Dalsze informacje nt. przetwarzania danych oraz przysługujących Ci praw znajdziesz w Polityce Prywatności.