Ranking kont firmowych Ranking kont osobistych

Nawet kilkaset tys. zł dla sektora MŚP z Krajowego Planu Odbudowy. PARP ogłasza nabór wniosków

Dofinansowanie PARP

Wsparcie na rozszerzenie lub zmianę profilu działalności mogą otrzymać mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa z określonych branż. Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości już od początku maja zacznie przyjmować wnioski o dofinansowanie dla branży HoReCa.

Polska gospodarka wciąż zmaga się ze skutkami pandemii. Zgodnie z badaniami PFR i PIE, aż 60% przedsiębiorców odnotowało w związku z nią spadki przychodów. Najbardziej ucierpiały przedsiębiorstwa z branży hotelarskiej i gastronomicznej (HoReCa) oraz turystyka i kultura. W związku ze spadkiem przychodów dla wielu przedsiębiorstw konieczne było dywersyfikowanie ryzyka. Najczęściej przez rozszerzenie i zmianę profilu działalności. 

„Krajowy Plan Odbudowy i Zwiększania Odporności jest kluczowym narzędziem, które ma pomóc w odbudowie gospodarki po pandemii, a w dłuższej perspektywie wzmocnić branże, które najbardziej ucierpiały w jej wyniku. Polskie hotelarstwo, gastronomia, turystyka i kultura potrzebują wsparcia w profilowaniu nowych kierunków rozwoju w dotychczas prowadzonej działalności. Budżet na ten cel to aż 1,26 mld zł, a wartość dofinansowania na jedno przedsięwzięcie MŚP może wynieść od 50 tys. zł do 540 tys. zł” – podkreśla Joanna Zembaczyńska-Świątek, p.o. prezesa Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości.

Wsparcie inwestycji MŚP

I to właśnie do sektora MŚP z powyższych branż adresowane jest najnowsze wsparcie. Muszą one wykazać roczny spadek obrotów o co najmniej 30% w latach 2020-2021. W ramach wsparcia zostanie dofinansowana inwestycja rozszerzająca lub zmieniająca profil prowadzonej działalności.

„PARP planuje udzielić wsparcia finansowego ponad 4 tys. przedsiębiorstwom. Dofinansowanie obejmie inwestycje w bazę usługową lub produkcyjną, w tym np. roboty budowalne, zakup maszyn i urządzeń, działania związane z zieloną transformacją czy wykorzystaniem technologii cyfrowych. Ponadto w ramach wsparcia możliwe będzie podnoszenie kwalifikacji pracowników: szkolenia związane z nabyciem nowych umiejętności lub przekwalifikowaniem pracowników, w szczególności w związku z rozszerzaniem lub zmianą profilu działalności przedsiębiorstwa. Dofinansowane będą również usługi rozwojowe na rzecz wspieranych MŚP, np. opracowanie studium wykonalności, modelu biznesowego, opracowanie procedur technicznych” – wskazała Joanna Zembaczyńska-Świątek, p.o. prezesa PARP.

Dofinansowanie PARP

Maksymalny poziom wsparcia to 90% wartości inwestycji. Kwota wsparcia pojedynczego przedsięwzięcia nie może przekroczyć 540 tys. zł. Będzie ono udzielane w ramach pomocy de minimis, a rozliczanie w formie refundacji. Wnioskodawca nie będzie mógł ubiegać się o wypłatę zaliczki.

Okres realizacji inwestycji to 12 miesięcy. Musi się on zakończyć najpóźniej do 31 stycznia 2026 roku. O wsparcie może ubiegać się sektor MŚP z branży hotelarskiej, gastronomicznej, turystycznej lub kulturalnej o określonych kodach PKD. Ich pełna lista dostępna jest na stronie PARP. 

Wnioski będzie można składać jedynie w formie elektronicznej przez Lokalny System Informatyczny PARP. Termin ich składania to od 6 maja 2024 roku do 5 czerwca 2024 roku. Można zgłosić wyłącznie jedno przedsięwzięcie dla danego przedsiębiorcy.

Warto przeczytać: Środki z KPO zasilają polską gospodarkę. Dotacje na cyfryzację dostępne dla firm

Administratorem Twoich danych jest Bonnier Business (Polska) sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie. Twoje dane będą przetwarzane w celu zamieszczenia komentarza oraz wymiany zdań, co stanowi prawnie uzasadniony interes Administratora polegający na umożliwieniu użytkownikom wymiany opinii naszym użytkownikom (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f RODO). Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne w celu zamieszczenia komentarza. Dalsze informacje nt. przetwarzania danych oraz przysługujących Ci praw znajdziesz w Polityce Prywatności.