Ranking kont firmowych Ranking kont osobistych

Corporate banking szansą na niższe koszty

Polskie firmy maja niską świadomość możliwości usług jakie oferują im banki. Ponad połowa firm nie posiadała informacji na temat systemu pozwalającego na elektroniczną drogę kontaktu z ich bankiem, w efekcie jedynie nieliczne firmy korzystają ze zdalnych kanałów dokonywania operacji bankowych.

Corporate banking zamiast home banking

Produkty bankowości elektronicznej dla firm przyjmują najróżniejsze formy. W praktyce polskiej funkcjonują różnego rodzaju systemy home bankingu, office bankingu. W rzeczywistości stanowią one różnego rodzaju rozwiązania, które właściwie możemy określić wspólnym mianem corporate bankingu.

Bez względu na nazwę w kręgu naszego zainteresowania pozostają rozwiązania służące zdalnej obsłudze przedsiębiorstw od tych najmniejszych do dużych firm wielozakładowych. W Polsce pierwsze usługi elektroniczne, które możemy określić mianem corporate banking wprowadziły przedstawicielstwa banków zagranicznych. Obecnie już praktycznie każdy bank działający w Polsce oferuje miej lub bardziej zaawansowane rozwiązania bankowości elektronicznej dla firm.

Oferta corporate banking w Polsce

Oferowanie usług corporate banking umożliwiają w Polsce przepisy znowelizowanego prawa bankowego oraz ustawy o podpisie elektronicznym. Spełnienie określonych warunków i procedur zabezpieczających operacje i autoryzujących powoduje, że operacje dokonywane drogą elektroniczną są uznawane za tak samo ważne jak te dokonane tradycyjną drogą.

W praktyce nie jest na razie stosowany jeszcze certyfikowany podpis elektroniczny, który powinien funkcjonować na równi z podpisem własnoręcznym. Między bankiem i przedsiębiorstwem na podstawie umowy zostaje określony sposób potwierdzania i realizacji zleceń.

W umowie o prowadzenie usług corporate banking reguluje m.in. zakres danych dostarczanych przez bank o realizowanych usługach, godziny dostępu do systemu i czasie składania zleceń oraz wyłączenie odpowiedzialności banku za błędy wynikające z przyczyn losowych lub winy użytkownika.

Ważne jest dokładne określenie zasad udostępniania praw do korzystania z systemu, czyli konieczne jest określenie osób upoważnionych do składania zleceń, ich autoryzacji, przeglądu danych i obsługi systemu w firmie.

Przygotowanie do wdrożenia systemu i podpisania umowy dokonywać najlepiej jest na miejscu w firmie wraz z przedstawicielem banku.

Wybieramy system

Przed wyborem rodzaju usług w systemie corporate banking należy zastanowić się jakie funkcje chcemy realizować za jego pośrednictwem. W podstawowych systemach dostępu konta przez Internet oferowanych przez banki dla klientów indywidualnych nie ma wielu funkcjonalności dostępnych w podstawowych systemach office banking, czy też corporate banking. Podobne rozwiązania jak dla klientów indywidualnych oferowane są dla przedsiębiorców działających w formule MSP. Zakres tych usług jest jednak bardzo ograniczony i mimo iż dla większości małych firm mogą być wystarczające, to uzupełnienie ich dopiero o funkcje autoryzacji i dostępu wielopoziomowego, funkcje raportowania i inny bardziej zaawansowane usługi ochrony i dostarczania danych o operacjach na koncie pozwalają mówić o systemach corporate banking.

Korzystanie z corporate banking odbywa się za pośrednictwem tradycyjnych łączy telekomunikacyjnych. Do głównych zalet corporate banking można zaliczyć zmniejszenie kosztów obsługi bankowej, niższe koszty przelewów, mniejszą ilości wizyt w banku. W ramach dodatkowych usług dostępne są takie funkcjonalności jak przelewy zdefiniowane, do ZUS, walutowe, monitorowanie operacji, pozycji walutowej. Zaletą jest też możliwość wykonywania wielu operacji jednocześnie oraz dostęp w praktyce nie limitowany większymi ograniczeniami czasowymi. Duże znaczenie w prowadzeniu raportów księgowych i obsługi rachunkowej jest możliwość zintegrowania systemu z systemem finansowo-księgowym firmy.

Koszty korzystania

Wykorzystanie usług w ramach corporate banking wiąże się z koniecznością ponoszenia dodatkowych kosztów związanych z obsługą systemu, udostępnianiem, licencją na korzystanie czy instalację oprogramowania obsługującego system corporate banking. Koszty te jednak w zestawieniu ze skalą działania większych firm i korzyściami jakie odnoszą są stosunkowo niskie. Abonament miesięczny średnio wynosi około 100-200 złotych, natomiast instalacja systemu to wydatek do 300 złotych. Jeden przelew to wydatek około 2 złotych. Zaznaczyć należy jednak, że wiele banków jest elastyczna w ustalaniu opłat dla swoich największych klientów i opłaty podlegają, wtedy indywidualnym negocjacjom. Im większa firma tym klient cenniejszy dla banku i oferta może być lepiej profilowana.

Artykuł został opracowany na podstawie analizy przygotowanej przez Michała Macierzyńskiego, doktoranta Szkoły Głównej Handlowej.

Administratorem Twoich danych jest Bonnier Business (Polska) sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie. Twoje dane będą przetwarzane w celu zamieszczenia komentarza oraz wymiany zdań, co stanowi prawnie uzasadniony interes Administratora polegający na umożliwieniu użytkownikom wymiany opinii naszym użytkownikom (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f RODO). Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne w celu zamieszczenia komentarza. Dalsze informacje nt. przetwarzania danych oraz przysługujących Ci praw znajdziesz w Polityce Prywatności.