Ranking kont firmowych Ranking kont osobistych

Oszczędzanie na emeryturę: wyższe limity wpłat na IKE oraz IKZE w 2024 roku

limit ike ikze 2024

Indywidualne Konto Emerytalne (IKE) oraz Indywidualne Konto Zabezpieczenia Emerytalnego (IKZE) to jeden z dobrowolnych sposobów na oszczędzanie na emeryturę. Właśnie poznaliśmy limity wpłat na rok 2024.

Jak co roku, został ogłoszony limit wpłat na kolejny rok na kontach IKE, IKZE oraz OIPE (Ogólnoeuropejski Indywidualny Produkt Emerytalny). W 2024 roku limit na IKE i OIPE będzie wynosił 23 472 zł, a w przypadku wpłat na IKZE ta kwota wyniesie 9 388,80 zł. Dla porównania, w tym roku limit na IKE to 20 805 zł, natomiast dla IKZE był on na poziomie 8 322 zł.

Przypomnijmy, że limit wpłat dla IKE to trzykrotność przeciętnego wynagrodzenia. Podstawowy limit wpłat dla IKZE to 1,2-krotnosć przeciętnego prognozowanego wynagrodzenia miesięcznego w gospodarce narodowej. Warto podkreślić, że dla osób, które prowadzą pozarolniczą działalność gospodarczą mogą korzystać z wyższego limitu dla IKZE, czyli 1,8-krotność wspomnianego wynagrodzenia.

IKE oraz IKZE to jeden z filarów dobrowolnego oszczędzania na emeryturę, choć oczywiście kwota może zostać przeznaczona na inne cele. Są to dodatkowe formy oszczędzania. Należy jednak pamiętać, że pomimo podobnie brzmiących nazw, występuje kilka kluczowych różnic między oszczędzaniem na IKE a IKZE. Poniżej przedstawimy te najważniejsze.

Oszczędzanie na IKE

IKE, czyli Indywidualne Konto Emerytalne, funkcjonuje już od kilkunastu lat. Skorzystać z tego filaru emerytalnego mogą osoby, które ukończyły 16. rok życia podejmujące pracę oraz każda osoba pełnoletnia. Głównym atutem oszczędzania na IKZE jest zwolnienie z podatku od zysków kapitałowych tzw. podatku Belki, który wynosi 19%. Dotyczy to wypłaty zgromadzonych środków dopiero po osiągnięciu 60. roku życia. W przypadku chęci wcześniejszej wypłaty, trzeba będzie zapłacić podatek Belki.

Co roku ustalany jest limit wpłat zarówno na IKE jak i IKZE. W przyszłym roku na IKE wyniesie on 23 472 zł, co odpowiada trzykrotności prognozowanego przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia. Porównując, jest to kwota wyższa o 2 667 zł niż w tym roku, która była na poziomie 20 805 zł. Nie ma minimalnego limitu, który można wpłacić na konto.

Rachunek IKE może być prowadzony przez m.in. fundusz inwestycyjny, bank czy podmiot prowadzący działalność maklerską. Jest to uregulowane przez Komisję Nadzoru Finansowego. Każda osoba może mieć tylko jedno konto IKE.

Oszczędzanie na IKZE

IKZE, czyli Indywidualne Konto Zabezpieczenia Emerytalnego, funkcjonuje od 2012 roku. Rachunek również mogą założyć osoby, które ukończyły 16. rok życia, o ile podejmują pracę. Jeżeli nie, to dopiero osoby pełnoletnie mogą zainteresować się IKZE. Głównym atutem dla tego rodzaju konta jest możliwość odliczania wpłat od opodatkowania według określonej stawki. Wypłata środków z IKZE po osiągnięciu 65. roku życia jest obarczona 10% zryczałtowanym podatkiem dochodowym. Wcześniejsza wypłata jest objęta podatkiem PIT, która jest do samodzielnego rozliczenia w danym roku.

Podobnie jak dla IKE, co roku są również wyliczane limity wpłat dla IKZE. Podstawowy limit to 1,2-krotność prognozowanego przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w gospodarce narodowej na dany rok. W 2024 roku wyniesie on 9 388,80 zł, czyli o 1066,80 zł więcej niż w tym roku. Ponadto, dla osób prowadzących pozarolniczą działalność gospodarczą przewidziano limit w wysokości 1,8-krotności wspomnianego wynagrodzenia. Dla nich wyniesie on w przyszłym roku 14 083,20 zł.

Prowadzenie rachunku IKZE można powierzyć takim instytucjom jak biuro bądź domy maklerskie, fundusz inwestycyjny, dobrowolny fundusz emerytalny czy też bank.

Warto przeczytać: Jednoosobowa działalność gospodarcza: z jakich ulg może skorzystać przedsiębiorca?

Administratorem Twoich danych jest Bonnier Business (Polska) sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie. Twoje dane będą przetwarzane w celu zamieszczenia komentarza oraz wymiany zdań, co stanowi prawnie uzasadniony interes Administratora polegający na umożliwieniu użytkownikom wymiany opinii naszym użytkownikom (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f RODO). Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne w celu zamieszczenia komentarza. Dalsze informacje nt. przetwarzania danych oraz przysługujących Ci praw znajdziesz w Polityce Prywatności.