Szukaj

Zaliczka kwartalna na podatek według zasad ogólnych (skala podatkowa 12% i 32%) - POLSKI ŁAD 2.0

Kalkulator dotyczy 2022 r. "Polski Ład od 01.07.2022 r." *

Kalkulator służy do obliczania zaliczek na podatek dochodowy, jak również składki zdrowotnej dla podatników osiągajacych dochody z pozarolniczej działalności gospodarczej rozliczających się podatkiem na zasadach ogólnych w cyklu kwartalnym.

Uwaga: Kalkulator wylicza zaliczkę na podatek według skali 17/32% za miesiące styczeń - maj 2022 r.
W rozliczeniu za miesiąc czerwiec (zaliczka płatna do 20 lipca), jak i kolejne miesiące, kalkulator stosuje już nową skalę podatkową (12/32%), jak również uwzględnia skumulowaną nadpłatę podatku powstałą w poprzednich miesiącach, w związku z obniżeniem skali podatkowej, ze skutkiem od początku roku.


Składka zdrowotna
dla podatników osiągajacych dochody z pozarolniczej działalności gospodarczej, rozliczających się według skali podatkowej w 2022 r., wyliczana będzie od dochodu. Za styczeń 2022 r., płacimy ją jeszcze w formie zryczałtowanej (nie odliczamy już od dochodu), w pozostałych miesiącach roku: luty-grudzień 2022, obliczamy ją w wysokości 9% od dochodu. W przypadku wystąpienia nadpłaty składki zdrowotnej w miesiącach luty-grudzień 2022, kalkulator wskaże wysokość takiej nadpłaty.


Do kwoty dochodu 3 010 zł m-c, zapłacimy składkę zdrowotną w najniższym wymiarze 270,9 zł. Uwaga ! Składka wyliczona od podstawy rocznej nie może być mniejsza niż iloczyn: 9% * liczba miesięcy podlegania ubezpieczeniu * minimalne wynagrodzenie z IV kw. roku ubiegłego.


W przypadku rozliczeń kwartalnych podatnicy wpłacają zaliczki na podatek do 20. dnia miesiąca następującego po zakończeniu kwartału, natomiast ta forma opodatkowania nie zwalnia od odprowadzania składki zdrowotnej w cyklu miesięcznym. Kalkulator oblicza zaliczkę na podatek dochodowy od miesiąca w którym podatnik przekroczył narastająco dochód w wysokości 30 tys. zł. Pamiętajmy jednak, iż składkę zdrowotną opłacamy w cyklach miesięcznych niezależnie od osiąganego dochodu.


Skala podatkowa 2022 po zmianach od 01.07.2022 r.

Podatników PIT uzyskujących dochody opodatkowane według skali podatkowej w 2022 r. będzie dotyczyć poniższa skala podatkowa:
• podstawa obliczenia podatku do 120.000 zł
- podatek wynosi: 12% minus kwota zmniejszająca podatek (3.600),
• podstawa obliczenia podatku ponad 120.000 zł

- podatek wynosi: 10.800 zł  + 32% nadwyżki ponad 120.000 zł. 


---------------
Uwaga: Przy zakupie kalkulatora, prosimy wybrać opcję 'tylko formularz'. Gwarancja aktualizacji prawnej nie uprawnia do wersji kalkulatora na kolejny rok lub lata.

Większość formularzy w formacie PDF przeznaczonych jest tylko do wydruku i można je pobierać bezpłatnie z serwisu. Aktywne formularze w formacie excel dokonujące samodzielnych wyliczeń są odpłatne. Cena uzależniona jest od dokonanej w dalszych krokach formy płatności.

Poniższy plik stanowi treść cyfrową. Zgodnie z ustawą z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta (Dz.U. 2014 poz. 827) konsument ma prawo do odstąpienia od umowy dotyczącej treści cyfrowych w terminie 14 dni od dnia jej zawarcia. Wyjątkowo w przypadku, gdy plik (treść cyfrowa) na żądanie konsumenta zostaje przesłany przed upływem 14 dni od zawarcia umowy, konsument traci prawo do odstąpienia od umowy.

Informujemy, że dokonując zamówienia wyrażacie Państwo zgodę na niezwłoczne przesłanie pliku, co wiąże się z utratą prawa do odstąpienia od umowy.

Dostępne wzory i formaty do pobrania:

doc_5272-0.xlsx
Liczba stron: 1

Bankowe przelewy elektroniczne online, karty płatnicze, realizowane przez system PayU

Koszt: 43,05(zawiera 23% VAT)
Wybierz wariant:
Dane do płatności:
Koszt: 43,05(zawiera 23% VAT)