Szukaj

Zaliczka kwartalna na podatek według zasad ogólnych (skala podatkowa 17% i 32%) - POLSKI ŁAD

Kalkulator dotyczy 2022 r. - tzw. "Polski Ład" *

Kalkulator służy do obliczania zaliczek na podatek dochodowy, jak również składki zdrowotnej dla podatników osiągajacych dochody z pozarolniczej działalności gospodarczej rozliczających się podatkiem na zasadach ogólnych w cyklu kwartalnym.

Kalkulator wylicza również wysokość ulgi dla klasy średniej, jednakże nie uwzględnia jej wysokości w wyliczeniach comiesięcznych zaliczek na podatek. Ze względu na fakt, iż nie możemy być pewni ostatecznej wartości ulgi dla klasy średniej (Przychód - Koszty działalności gospodarczej) zanim rok podatkowy nie dobiegnie końca, zalecamy rozliczenie jej w zeznaniu rocznym, poprzez pomniejszenie podstawy opodatkowania o wskazaną przez kalkulator wartość.


Składka zdrowotna
dla podatników osiągajacych dochody z pozarolniczej działalności gospodarczej, rozliczających się według skali podatkowej w 2022 r., wyliczana będzie od dochodu. Za styczeń 2022 r., płacimy ją jeszcze w formie zryczałtowanej (nie odliczamy już od dochodu), w pozostałych miesiącach roku: luty-grudzień 2022, obliczamy ją w wysokości 9% od dochodu. W przypadku wystąpienia nadpłaty składki zdrowotnej w miesiącach luty-grudzień 2022, kalkulator wskaże wysokość takiej nadpłaty.


Do kwoty dochodu 3 010 zł m-c, zapłacimy składkę zdrowotną w najniższym wymiarze 270,9 zł. Uwaga ! Składka wyliczona od podstawy rocznej nie może być mniejsza niż iloczyn: 9% * liczba miesięcy podlegania ubezpieczeniu * minimalne wynagrodzenie z IV kw. roku ubiegłego.


W przypadku rozliczeń kwartalnych podatnicy wpłacają zaliczki na podatek do 20. dnia miesiąca następującego po zakończeniu kwartału, natomiast ta forma opodatkowania nie zwalnia od odprowadzania składki zdrowotnej w cyklu miesięcznym. Kalkulator oblicza zaliczkę na podatek dochodowy od miesiąca w którym podatnik przekroczył narastająco dochód w wysokości 30 tys. zł. Pamiętajmy jednak, iż składkę zdrowotną opłacamy w cyklach miesięcznych niezależnie od osiąganego dochodu.


Skala podatkowa 2022 r.

Podatników PIT uzyskujących dochody opodatkowane według skali podatkowej w 2022 r. będzie dotyczyć poniższa skala podatkowa:
• podstawa obliczenia podatku do 120.000 zł
- podatek wynosi: 17% minus kwota zmniejszająca podatek,
• podstawa obliczenia podatku ponad 120.000 zł

- podatek wynosi: 15.300 zł  + 32% nadwyżki ponad 120.000 zł. 


---------------
Uwaga: Przy zakupie kalkulatora, prosimy wybrać opcję 'tylko formularz'. Gwarancja aktualizacji prawnej nie uprawnia do wersji kalkulatora na kolejny rok lub lata.

Większość formularzy w formacie PDF przeznaczonych jest tylko do wydruku i można je pobierać bezpłatnie z serwisu. Aktywne formularze w formacie excel dokonujące samodzielnych wyliczeń są odpłatne. Cena uzależniona jest od dokonanej w dalszych krokach formy płatności.

Poniższy plik stanowi treść cyfrową. Zgodnie z ustawą z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta (Dz.U. 2014 poz. 827) konsument ma prawo do odstąpienia od umowy dotyczącej treści cyfrowych w terminie 14 dni od dnia jej zawarcia. Wyjątkowo w przypadku, gdy plik (treść cyfrowa) na żądanie konsumenta zostaje przesłany przed upływem 14 dni od zawarcia umowy, konsument traci prawo do odstąpienia od umowy.

Informujemy, że dokonując zamówienia wyrażacie Państwo zgodę na niezwłoczne przesłanie pliku, co wiąże się z utratą prawa do odstąpienia od umowy.

Dostępne wzory i formaty do pobrania:

doc_5272-0.xlsx
Liczba stron: 1