Ranking kont firmowych Ranking kont osobistych

Crowdfunding a podatki. Jak rozliczyć przychody ze zbiórki społecznościowej?

Zanim pomysłodawca zdecyduje się na kampanię crowdfundingową musi podjąć decyzję jaki jej rodzaj będzie najlepszy. W wyniku braku regulacji mogą się bowiem pojawić problemy z późniejszym rozliczeniem zbiórki.

Foto: FORUM/ Jaap Arriens/NurPhoto via ZUMA Press

Crowdfunding  to inaczej publiczna zbiórka pieniędzy na określony cel. Gdyby nie finansowanie społecznościowe świata nie ujrzałoby wiele produktów, które dziś podbijają światowe rynki. Występują trzy najpopularniejsze rodzaje crowdfundingu: udziałowy, dotacyjno – charytatywny (bez świadczenia zwrotnego) oraz crowdfunding ze świadczeniem zwrotnym. Rozróżnienie ich jest bardzo ważne przede wszystkim pod względem podatkowym.

Crowdfunding charytatywny

– Jeżeli wspierający nie otrzymuje w zamian za wpłatę żadnego świadczenia  wzajemnego – wówczas jest ona darowizną – zauważa Jakub Sobczak z portalu PolakPotrafi.pl. Jednak nawet jeżeli występują jakiekolwiek świadczenia zwrotne, to w pewnych sytuacjach może pojawić się również darowizna. Do takiej sytuacji może dojść w przypadku odmowy przez wspierającego otrzymania takiego świadczenia.

Kwoty nadwyżki w zł

Podatek wynosi

ponad

do

1) od nabywców zaliczonych do I grupy podatkowej*

10.278 3 %
10.278 20.556 308 zł 30 gr i 5 % nadwyżki ponad 10.278 zł
20.556 822 zł 20 gr i 7 % nadwyżki ponad 20.556 zł

2) od nabywców zaliczonych do II grupy podatkowej**

10.278 7 %
10.278 20.556 719 zł 50 gr i 9 % od nadwyżki ponad 10.278 zł
20.556 1.644 zł 50 gr i 12 % od nadwyżki ponad 20.556 zł

3) od nabywców zaliczonych do III grupy podatkowej***

10.278 12 %
10.278 20.556 1.233 zł 40 gr i 16 % od nadwyżki ponad 10.278 zł
20.556 2.877 zł 90 gr i 20 % od nadwyżki ponad 20.556 zł
Źródło: PIT.pl

Stawki podatkowe od darowizny są bardzo zróżnicowane. Skala podatkowa zaczyna się od 3 proc. do na nawet 20 proc. Aby określić wielkość zapłaconego podatku, konieczne jest określenie, do której grupy należał darczyńca. Do pierwszej grupy należy najbliższa rodzina. To właśnie dla nich stawki są najniższe. Zaczynają się od 3 proc., a kończą na 7 proc.. Do drugiej grupy podatkowej należy już dalszy krąg rodzinny. Dla nich stawki podatki wynoszą od 7 proc. do 12 proc. Jest to uzależnione od wielkości  udzielonego wsparcia. Do ostatniej grupy należą wszyscy pozostali i to właśnie oni są najczęściej osobami wspierającymi w crowdfundingu.

Darowizny – zwolnienia podatkowe

Kwota progowa

Od kogo?

9 637 zł I grupa* – małżonka, zstępnych, wstępnych, pasierba, zięcia, synową, rodzeństwo, ojczyma, macochę i teściów
7 276 zł II grupa** – zstępnych rodzeństwa, rodzeństwo rodziców, zstępnych i małżonków pasierbów, małżonków rodzeństwa i rodzeństwo małżonków, małżonków rodzeństwa małżonków, małżonków innych zstępnych
4 902 zł III grupa*** – Innych nabywców
Źródło: Opracowanie własne MamBiznes.pl na podstawie danych Pit.pl

– Jednak istnieje możliwość nie płacenia podatku. Dla III grupy kwota progowa wynosi 4 902 zł od jednej osoby raz na 5 lat – mówi Jakub Sobczak. – Nie ma tu znaczenia suma darowizn, a poszczególne wpłaty – dodaje. Jednak to na pomysłodawcy ciąży obowiązek, sprawdzenia wszystkich wpłat dokonanych przez jedną osobę przez okres 5 lat i sprawdzenia czy występuje obowiązek zapłaty podatku.

Dodatkowo należy zauważyć, że darowizna nie jest przychodem, więc nie można od niej odliczyć kosztów, które pomniejszą podstawę opodatkowania.

Gdy pomysłodawca jest osobą fizyczną

W przypadku dokonywania wpłat na konto osoby fizycznej, rozliczenie jest zgodnie z podatkiem dochodowym od osób fizycznych. –  Kampania może być bowiem rozliczona bez działalności gospodarczej – nie ma bowiem konieczności zakładania takiej działalności (zgodnie z art. 2 Ustawy o swobodzie działalności gospodarczej)  – mówi Jakub Sobczak. – W takim przypadku zebraną kwotę należy pomniejszyć o koszty poniesione podczas akcji, a otrzymaną różnicę rozliczyć wpisując w pole „przychody z innych źródeł” w deklaracji podatkowej PIT – dodaje.

Kiedy w crowdfundingu powstaje przychód?

Z przychodem mamy do czynienia w momencie przekazania środka finansowego lub określonego dobra. Jednak nie zawsze tak jest. Na portalach crowdfundingowych, często pojawiają się oferty mówiące, że w momencie realizacji, osoby wpłacające otrzymają usługę bądź produkt pochodzący z działalności na którą zbierane są środki. Na taką sytuację zwraca uwagę mój rozmówca, przytaczając interpretację Izby Skarbowej w Bydgoszczy „Otrzymywanie wpłat (uprawniających do nabycia w przyszłości dobra), zgodnie z art. 14 ust. 3 pkt 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, nie powoduje – w tym momencie –powstania obowiązku podatkowego w podatku dochodowym od osób fizycznych. Przychód podatkowy powinien być rozpoznany, dopiero w momencie wydania dobra lub usługi Wpłacającemu (ewentualnie wystawienia faktury).”  Zatem w takiej sytuacji o przychodzie można mówić tylko w momencie rzeczywistego przekazania produktu lub usługi (na które były zbierane środki).

Crowdfunding udziałowy

Wykorzystując finansowanie udziałowe, podatek dochodowy obliczany jest zasadniczo od różnicy pomiędzy ceną sprzedaży udziałów a wydatkami poniesionymi na ich nabycie. Zobowiązanym do jego zapłaty jest pomysłodawca (tj. sprzedający udziały). Gdy jest on osobą prawną  to dochód opodatkowany jest na zasadach ogólnych CIT wg stawki 19 proc. Jednak w przypadku, gdy projektodawca jest osobą fizyczną podlegają zwykle opodatkowaniu PIT według tzw. zasad ogólnych (skala podatkowa) albo według liniowej stawki 19 proc.

Przeczytaj także na MamBiznes.pl

Bartłomiej Godziszewski
MamBiznes.pl

Administratorem Twoich danych jest Bonnier Business (Polska) sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie. Twoje dane będą przetwarzane w celu zamieszczenia komentarza oraz wymiany zdań, co stanowi prawnie uzasadniony interes Administratora polegający na umożliwieniu użytkownikom wymiany opinii naszym użytkownikom (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f RODO). Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne w celu zamieszczenia komentarza. Dalsze informacje nt. przetwarzania danych oraz przysługujących Ci praw znajdziesz w Polityce Prywatności.