Ranking kont firmowych Ranking kont osobistych

Dofinansowanie na energię dla firm – kto i ile może otrzymać?

Rusza program Energia Plus, który ma na celu dofinansowanie przedsiębiorców, którzy chcą zmienić swoje źródła energii, a w konsekwencji tego przyczynić się do zmniejszenia emisji dwutlenku węgla i poprawa jakości powietrza. Na przedsiębiorców czeka łącznie 4 mld zł wsparcia. Jak pozyskać dofinansowanie na energię?

Dofinansowanie na energię; Fot. FORUM/Mike Blake/REUTERS

Jak wskazał minister środowiska Henryk Kowalczyk program Energia Plus jest dedykowany tylko przedsiębiorcom, zarówno dużym, jak i małym. Jest to program, który opiewa na 4 mld zł, z tym że jest to program w zasadzie w większości pożyczkowy. Umorzenie pożyczek planowane jest na poziomie około 10 proc. Jak wskazuje minister, takie działanie powinno być Jest to program bardzo szeroki, opiewa na 4 mld zł; z tym że jest to program w zasadzie w większości pożyczkowy. Umorzenie pożyczek określamy na około 10 proc. To będzie zachętę do wdrożenia tego programu.

Jak uzyskać dofinansowanie na energię?

W ramach programu „Energia Plus” przedsiębiorcy mogą ubiegać się o wsparcie na zmianę sposobu pozyskiwania energii na bardziej ekologiczny. Wspierane są następujące przedsięwzięcia:

Rodzaje przedsięwzięć

Beneficjenci

budowa, rozbudowa lub modernizacja istniejących instalacji produkcyjnych lub urządzeń przemysłowych, prowadząca do zmniejszania zużycia surowców pierwotnych (w ramach własnych ciągów produkcyjnych), w tym poprzez zastąpienie ich surowcami wtórnymi, odpadami lub prowadzące do zmniejszenia ilości wytwarzanych odpadów. Przedsiębiorcy w rozumieniu ustawy z dnia 6 marca 2018 r. Prawo przedsiębiorców wykonujący działalność gospodarczą.
Przedsięwzięcia prowadzące do zmniejszenia szkodliwych emisji do atmosfery dla instalacji opisanych w Dyrektywie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/2193 z dnia 25 listopada 2015 r. w sprawie ograniczenia emisji niektórych zanieczyszczeń do powietrza ze średnich obiektów energetycznego spalania jako obiekty energetycznego spalania.
Przedsięwzięcia służące poprawie jakości powietrza poprzez obniżenie wielkości emisji ze źródeł spalania paliw o łącznej mocy w paliwie większej niż 50 MW, co najmniej do krajowych standardów emisyjnych dla instalacji o takiej mocy lub poziomów wynikających z konkluzji dotyczącej BAT, o ile zostaną dla tych źródeł określone, w tym np.: modernizacja urządzeń lub wyposażenie instalacji spalania paliw w urządzenia lub instalacje do ograniczenia emisji zanieczyszczeń gazowych i pyłowych. Jako źródło spalania rozumie się stacjonarne urządzenie techniczne, w którym następuje proces spalania paliw o mocy w paliwie większej niż 1 MW.
Przedsięwzięcia służące poprawie jakości powietrza poprzez obniżenie wielkości emisji do atmosfery z działalności przemysłowej (niezwiązanej bezpośrednio ze źródłami spalania paliw).
Przedsięwzięcia zgodne z „Obwieszczeniem Ministra Energii z dnia 23 listopada 2016 r. w sprawie szczegółowego wykazu przedsięwzięć służących poprawie efektywności energetycznej” mające na celu poprawę efektywności energetycznej, a także zmierzające ku temu zmiany technologiczne w istniejących obiektach, instalacjach i urządzeniach technicznych, m.in.:
  1. Technologie racjonalizacji zużycia energii elektrycznej,
  2. Technologie racjonalizacji zużycia ciepła,
  3. Modernizacje procesów przemysłowych w zakresie efektywności energetycznej.
  4. Wdrażanie systemów zarządzania energią i jej jakością oraz wdrażanie systemów zarządzania sieciami elektroenergetycznymi w obiektach przedsiębiorstw.
przedsięwzięcia realizowane w istniejącym przedsiębiorstwie/zakładzie dotyczące budowy lub przebudowy jednostek wytwórczych wraz z podłączeniem ich do sieci dystrybucyjnej/ przesyłowej, w których do produkcji energii wykorzystuje się:
  1. energię ze źródeł odnawialnych,
  2. ciepło odpadowe,
  3. ciepło pochodzące z kogeneracji,
modernizacja/ rozbudowa sieci ciepłowniczych
energetyczne wykorzystanie zasobów geotermalnych
Źródło: Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

Każdy przedsiębiorca, który jest zainteresowany takim dofinansowaniem może ubiegać się o wsparcie. Wystarczy wypełnić właściwe wnioski dostępne na stronie Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (tutaj). Wszystkie dokumenty można składać drogą elektroniczną, ale także listowną. Warto jednak pamiętać, że obecny nabór wniosków trwa do 20.12.2019 roku (lub do wyczerpania środków).

Wsparcie udzielone zostanie w formie:

  • Dotacji
  • Pożyczki

Warto jednak zauważyć, że pomoc w przypadku pożyczki nie może przekroczyć 85 proc. kosztów kwalifikowanych, zaś w przypadku dotacji 50 proc.

Polska Geotermia Plus – kolejny program

Kolejnym programem, który ma posłużyć redukcji emisji CO2, ale również chronić powietrze, jest „Polska Geotermia Plus”. „Program ma na celu zwiększenie wykorzystania zasobów geotermalnych w Polsce. Nie tylko program będzie finansował odwierty geotermalne, poszukiwawcze, eksploatacyjne — co oczywiście jest jego podstawową funkcją — ale również będzie finansował metody eksploatacji, a więc budowę ciepłowni, rozbudowę sieci ciepłowniczych z wykorzystaniem geotermii, ale nie tylko, z wykorzystaniem też innych źródeł ogrzewania” — powiedział minister środowiska Henryk Kowalczyk.

Przeczytaj także na MamBiznes.pl

Administratorem Twoich danych jest Bonnier Business (Polska) sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie. Twoje dane będą przetwarzane w celu zamieszczenia komentarza oraz wymiany zdań, co stanowi prawnie uzasadniony interes Administratora polegający na umożliwieniu użytkownikom wymiany opinii naszym użytkownikom (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f RODO). Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne w celu zamieszczenia komentarza. Dalsze informacje nt. przetwarzania danych oraz przysługujących Ci praw znajdziesz w Polityce Prywatności.