Ranking kont firmowych Ranking kont osobistych

Nawet 2 mln euro dotacji na zielone innowacje. Dla kogo Fundusze Norweskie?

Blisko 100 mln euro czeka na przedsiębiorców szukających dofinansowania dla wdrożenia nowego produktu, usługi lub technologii. Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości uruchomiła nabór wniosków w programie finansowanym ze środków Funduszy Norweskich. Kto może ubiegać się o zastrzyk gotówki i na jakich zasadach? Jakie projekty mają szansę na pozyskanie wsparcia?

Fundusze Norweskie — ile i dla kogo?; Fot. PARP

Nawet 2 mln euro może otrzymać firma działająca na terytorium Polski i prowadząca działalność w szeroko rozumianym obszarze technologii poprawiających jakość życia. Wszystko za sprawą programu „Rozwój przedsiębiorczości i innowacje” realizowanego z funduszy Norweskiego Mechanizmu Finansowego. Na zgłoszenie wniosków firmy mają czas do 31 marca.

Ile i dla kogo Funduszy Norweskich?

Inicjatywa zakłada przyznawanie finansowania polskim średnim, małym i mikrofirmom, które rozwijają przedsięwzięcia w trzech obszarach: zielone technologie, technologie poprawiające jakość życia, w tym osób starszych oraz niebieskie technologie, czyli rozwój firm z obszaru morza i wód śródlądowych. Celem program, do którego nabór właśnie wystartował jest także budowanie i rozwój relacji i współpracy między polskimi i norweskimi formami. W ramach inicjatywy pojedyncza firma może liczyć na dotację na poziomie 70 proc. kosztów kwalifikowanych całego projektu. Pozostała część stanowi wkład własny, który jest po stronie przedsiębiorcy. Maksymalna kwota dofinansowania dla firmy nie może przekroczyć 2 mln euro.

Specjalną pulę środków przygotowano dla kobiet prowadzących działalność w wyżej wymienionych obszarach. W ramach „Schematu małych grantów dla przedsiębiorczych kobiet” przedsiębiorstwa, których właścicielkami lub współwłaścicielkami są kobiety mogą uzyskać finansowy zastrzyk. Kwota dotacji, która czeka na przedsiębiorcze panie może wynieść 200 tys. euro. Innowacyjny projekt opracowany i wdrażany przez bizneswoman może otrzymać do 85 proc. kosztów kwalifikowanych przedsięwzięcia.

Dotacja, ale na co?

Środki z programu „Rozwój przedsiębiorczości i innowacje”  mogą być wydatkowane na przygotowanie, wdrożenie i wprowadzenie na rynek (komercjalizację) innowacyjnych technologii, rozwiązań, procesów, produktów (towarów lub usług). Wnioski składane przez polskich przedsiębiorców powinny dotyczyć jednego z trzech obszarów:

  • Innowacje w zakresie zielonych technologii (green industry innovation)
  • Technologie poprawiające jakość życia (welfare technologies)
  • Innowacje w obszarze wód morskich i śródlądowych (blue growth)

1.Innowacje w zakresie zielonych technologii (Green Industry Innovation)

Kto może otrzymać dotację?
Mikro-, małe lub średnie firmy zarejestrowane w Polsce które:
– zamknęły jeden rok obrotowy trwający przynajmniej 12 miesięcy
– przynajmniej w jednym zamkniętym roku obrotowym w okresie 3 lat poprzedzających rok, w którym złożyły wniosek o udzielenie wsparcia osiągnęły przychody ze sprzedaży nie niższe niż równowartość 140 tysięcy euro
– prowadzą działalność gospodarczą na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej potwierdzoną wpisem
do odpowiedniego rejestru

Na co dotacja?

wydatki inwestycyjne:
– maszyny i urządzenia
– roboty budowlane
– wartości niematerialne i prawne
– eksperymentalne prace rozwojowe
– usługi doradcze

Minimalna i maksymalna kwota dofinansowania:  od 200 tysięcy do 1 miliona euro

2. Technologie poprawiające jakość życia (Welfare Technology)

Kto może otrzymać dotację?

Mikro-, małe lub średnie firmy zarejestrowane w Polsce które:

– zamknęły jeden rok obrotowy trwający przynajmniej 12 miesięcy

– przynajmniej w jednym zamkniętym roku obrotowym w okresie 3 lat poprzedzających rok, w którym złożyły wniosek o udzielenie wsparcia osiągnęły przychody ze sprzedaży nie niższe niż równowartość 20 000 euro

Na co dotacja?

– eksperymentalne prace rozwojowe, w tym testowanie prototypów z udziałem użytkowników końcowych produktu
– usługi doradcze
– maszyny i urządzenia
– roboty budowlane
– wartości niematerialne i prawne

Minimalna i maksymalna kwota dotacji: od 200 tysięcy do 2 milionów euro

3. Innowacje w obszarze wód morskich i śródlądowych (Blue Growth)

Kto może otrzymać dotację?

Mikro-, małe lub średnie firmy zarejestrowane w Polsce które:

– zamknęły jeden rok obrotowy trwający przynajmniej 12 miesięcy

– przynajmniej w jednym zamkniętym roku obrotowym w okresie 3 lat poprzedzających rok, w którym złożyły wniosek o udzielenie wsparcia osiągnęły przychody ze sprzedaży nie niższe niż równowartość 20 000 euro

Na co dotacja?

-maszyny i urządzenia
– roboty budowlane
– wartości niematerialne i prawne
– eksperymentalne prace rozwojowe
– usługi doradcze

Minimalna i maksymalna kwota dotacji: od 200 tysięcy do 2 milionów euro

Pula, terminy, wnioski i poradnik

Przyjmowaniem i weryfikacją wniosków zajmuje się Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości. Aby wziąć udział w inicjatywie, przedsiębiorca zobowiązany jest do prowadzenia działalności na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej. Konkurs finansowany ze środków Funduszu Norweskiego został ogłoszony 19 listopada. Nabór wniosków o dofinansowanie w trzech głównych obszarach oraz jednym skierowanym wyłącznie dla kobiet rozpoczął się 7 stycznia i potrwa do 31 marca. Organizatorzy programu przygotowali dla polskich małych i średnich firm pulą 94 mln euro. Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości przygotowała obszerny poradnik „Rozwój przedsiębiorczości i innowacje”, który można przeczytać i pobrać tutaj. 18 grudnia odbyło się także webinarium, którego celem było przybliżenie specyfiki programu oraz zasad, wedle których przyznawane jest wsparcie z Funduszy Norweskich.

Przeczytaj także na MamBiznes.pl

Administratorem Twoich danych jest Bonnier Business (Polska) sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie. Twoje dane będą przetwarzane w celu zamieszczenia komentarza oraz wymiany zdań, co stanowi prawnie uzasadniony interes Administratora polegający na umożliwieniu użytkownikom wymiany opinii naszym użytkownikom (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f RODO). Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne w celu zamieszczenia komentarza. Dalsze informacje nt. przetwarzania danych oraz przysługujących Ci praw znajdziesz w Polityce Prywatności.