W 2018 roku JPK również dla małych firm

JPK czyli jednolity plik kontrolny zaistniał dla polskich podatników od lipca 2016 roku, jednak to w 2018 roku obejmie swoim zakresem największą grupę polskich przedsiębiorców, czyli tzw. mikroprzedsiębiorców.

Foto: MF

Mikroprzedsiębiorcy są to najmniejsze firmy działające w Polsce. Ustawa o swobodzie działalności gospodarczej definiuje mikroprzedsiębiorcę jako takiego przedsiębiorcę, który w co najmniej jednym z dwóch ostatnich lat obrotowych:

  1. zatrudniał średniorocznie mniej niż 10 pracowników oraz
  2. osiągnął roczny obrót netto ze sprzedaży towarów, wyrobów i usług oraz operacji finansowych nieprzekraczający równowartości w złotych 2 milionów euro, lub sumy aktywów jego bilansu sporządzonego na koniec jednego z tych lat nie przekroczyły równowartości w złotych 2 milionów euro.

W aktualnej praktyce najistotniejszym jest przygotowywanie oraz comiesięczne elektronicznie przesyłanie na serwery Ministerstwa Finansów tzw. JPK_VAT. Duże przedsiębiorstwa wysyłają JPK_VAT od 1 lipca 2016 r., natomiast małe i średnie od 1 stycznia 2017 r.

JPK_VAT muszą sporządzać przedsiębiorcy będący czynnymi podatnikami VAT. Podatnicy zwolnieni z podatku (wykonujący czynności wyłącznie zwolnione) nie mają obowiązku prowadzenia ewidencji, o której mowa w art. 109 ust. 3 ustawy VAT, a to oznacza, że nie obejmuje ich obowiązek sporządzania JPK_VAT.

Mikroprzedsiębiorcy będą zobowiązani do przesyłania JPK_VAT od 1 stycznia 2018  r. Przesyłanie JPK_VAT należy dokonywać bez wezwania organu podatkowego w terminie do 25 miesiąca za miesiąc poprzedni. Czyli za styczeń 2018 roku mikroprzedsiębiorcy będą zobowiązani przesłać JPK_VAT do dnia 25 lutego (a dokładniej do 26 lutego 2018, gdyż 25 luty 2018 przypada w niedzielę, a więc ustawowy termin, zgodnie z przepisami,  przesuwa się na pierwszy dzień roboczy, czyli w tym przypadku: poniedziałek).

Co istotne, obowiązek comiesięcznego przesyłania JPK_VAT obejmuje wszystkich podatników VAT czynnych – niezależnie czy rozliczają się kwartalnie czy miesięcznie. Czyli osoby kwartalnie rozliczające VAT, pomimo, że składają jedną deklarację VAT za dany kwartał są zobowiązani do przesłania trzech JPK_VAT za ten okres.

Sam plik JPK_VAT musi zostać sporządzony według struktury logicznej zgodnej ze wzorem przygotowanym przez fiskus. JPK_VAT zawierać powinien dane identyfikujące podatnika i właściwy urząd skarbowy (takiej jak: NIP, REGON, kod urzędu skarbowego), jak również dane, które dotyczą dokumentów sprzedażowych (faktur wystawionych przez podatnika) i zakupowych (faktur zakupowych otrzymanych przez podatnika i ujętych w rejestrze zakupów VAT).

Reasumując, wprowadzenie w życie obowiązku składania JPK_VAT przez mikroprzedsiębiroców skutkować będzie zbieraniem przez fiskusa ogromu danych o praktycznie wszystkich fakturach wystawianych w Polsce. Jeżeli dane te zostaną w sposób fachowy przetworzone i przeanalizowane, przyczynić się to może do istotnego zmniejszenia wyłudzeń podatku VAT i faktycznego uszczelnienia systemu podatkowego.

Michał Zając, doradca podatkowy, Straszy menadżer w EOL Kancelaria Doradztwa podatkowego.

Pobierz BEZPŁATNE wersje DEMO wszystkich struktur JPK:
  1. JPK_VAT
  2. JPK_PKPiR
  3. JPK_FA
  4. JPK_EWP
  5. JPK_KR
  6. JPK_MAG
  7. JPK_WB

Komentarze

Dodaj komentarz

*
*