Ranking kont firmowych Ranking kont osobistych

Bezzwrotne dotacje dla firm – czy jest to opłacalne?

Jak sama nazwa wskazuje, bezzwrotne dotacje dla firm są formą dofinansowania, którego nie trzeba oddawać. Jednak aby otrzymać taki „prezent” w gotówce, należy zwykle spełnić dość wyśrubowane warunki, a potem także skrupulatnie rozliczyć pozyskane środki. Czy w takim razie opłaca się korzystać z bezzwrotnych dotacji?

Przedsiębiorstwa mogą korzystać dzisiaj z różnych form dofinansowania działalności. Popularne są m.in. nisko oprocentowane pożyczki, gwarancje bankowe ułatwiające zaciągnięcie kredytu, czy też właśnie różne granty i bezzwrotne dotacje. Te ostatnie wydają się najbardziej atrakcyjne, ponieważ zapewniają w istocie darmowy zastrzyk sporej gotówki prosto na konto firmowe. W zależności od źródła i celu dofinansowania kwoty takich dotacji mogą wynieść od około 20 tysięcy do nawet kilku milionów złotych.

Na jakie bezzwrotne dotacje dla firm można liczyć w 2023 r.?

W 2023 r. bezzwrotne dotacje dla firm można pozyskać z kilku źródeł. Ubiegać się o nie mogą zarówno osoby planujące założenie firmy, jak i przedsiębiorcy już prowadzący działalność. Poniżej przedstawiamy najważniejsze możliwości otrzymania takiego dofinansowania.

Dotacje na założenie firmy

Założenie własnej firmy wiąże się z ogromnymi kosztami, dlatego największą popularnością cieszą się właśnie dotacje na start.

Osoby bezrobotne mogą ubiegać się o takie środki na rozpoczęcie działalności gospodarczej w Powiatowym Urzędzie Pracy (PUP) lub w PFRON, jeśli mają orzeczenie o niepełnosprawności. W obu przypadkach kwota dotacji nie może przekroczyć 6-krotności średniego wynagrodzenia, a więc około 40 tys. zł. W praktyce w wielu urzędach limit jest jednak nieco niższy np. do około 20 tys. zł Pozyskane środki przedsiębiorca może też przeznaczyć wyłącznie na określone wydatki związane z otwarciem firmy, a więc np. na zakup niezbędnego sprzętu, oprogramowania, materiałów, czy też adaptację lokalu i reklamę.

Bez konieczności bycia osobą bezrobotną można zdobyć bezzwrotną dotację na otwarcie firmy z Lokalnej Grupy Działania. Warunkiem jest miejsce zamieszkania na obszarze wiejskim objętym programem wsparcia Lokalnej Grupy Działania, a także nieprowadzenie działalności gospodarczej przez ostatnie 2 lata oraz niepodleganie ubezpieczeniu społecznemu rolników. Pozyskać można 100 tys. zł na pokrycie kosztów zakupu urządzeń, wyposażenia firmy, czy też zdobycia niezbędnych licencji i pozwoleń. Środki wypłacane są w 2 transzach – 80% dostaje się na początku w formie zaliczki, a pozostałe 20% po zakończeniu projektu.

Dowiedz się więcej: Ile kosztuje założenie własnej firmy?

Dotacje na rozwój przedsiębiorstwa

Bezzwrotne dotacje dla już działających firm dostępne są głównie w ramach Funduszy UE.
Wśród dostępnych rozwiązań warto wymienić choćby Ścieżkę SMART, dzięki której zarówno małe i średnie przedsiębiorstwa, jak i większe firmy mogą ubiegać się o bezzwrotne wsparcie finansowe pokrywające nawet 70% kosztów kwalifikowanych danego projektu. Dofinansowanie musi jednak dotyczyć inwestycji związanej z wdrożeniem innowacji produktowej lub innowacji w procesie biznesowym.

W ramach Programu Fundusze Europejskie dla Nowoczesnej Gospodarki 2021-2027 (FENG) mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa mogą ubiegać się także o bezzwrotną dotację na promocję marki na rynkach zagranicznych, która może pokryć do 50% kosztów netto przedsięwzięcia. Dofinansowanie przysługuje jednak firmom działającym wyłącznie w określonych branżach m.in. medycznej, farmaceutycznej, motoryzacyjnej, spożywczej, IT, elektronicznej, czy też kosmetycznej.

O bezzwrotne wsparcie finansowe na rozwój firmy można również wnioskować we wspomnianych wyżej Lokalnych Grupach Działania. Wysokość dotacji może wynieść do 300 tys. zł i nie więcej niż 70% kosztów kwalifikowanych inwestycji.

Dowiedz się więcej: W nowym unijnym budżecie więcej pieniędzy trafi na innowacje

Zalety bezzwrotnych dotacji dla firm

Chcąc odpowiedzieć na pytanie, czy bezzwrotne dotacje dla firm są opłacalne, warto najpierw wskazać ich głównie zalety. Na pewno należy do nich zaliczyć:

 • sam fakt, że są bezzwrotne – jeśli prawidłowo wykorzysta się otrzymane środki, dotacji nie trzeba nigdy oddawać;
 • wysokie kwoty wsparcia – od około 20 000 zł do kilku milionów złotych;
 • szeroka dostępność dotacji – można je pozyskać z różnych źródeł m.in. z Funduszy Unii Europejskiej, z Urzędu Pracy, PFRON, czy też Lokalnych Grup Działania;
 • beneficjentami mogą być różne firmy – zarówno nowe, jak i już działające i o różnej wielkości;
 • możliwość pokrycia różnych kosztów – m.in. zakupu środków trwałych, wdrożenia innowacji, promocji marki itp.;
 • brak podatku – bezzwrotne dotacje zwolnione są z podatku dochodowego zgodnie z art. 21 ust. 1 pkt 137 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Wady bezzwrotnych dotacji

Bezzwrotne dotacje dla przedsiębiorców nie są jednak pozbawione pewnych wad. Do tych najważniejszych należą między innymi następujące:

 • wyśrubowane kryteria przyznawania wsparcia – z poszczególnych dotacji mogą skorzystać wyłącznie podmioty spełniające określone warunki;
 • skomplikowane formalności związane z ubieganiem się o dofinansowanie – oprócz wniosku należy zwykle złożyć szereg dodatkowych dokumentów np. biznesplan, czy też różne zaświadczenia potwierdzające spełnienie warunków danego programu;
 • ściśle określone terminy naboru wniosków – nawet jeśli są one prowadzone w trybie ciągłym, mogą się zakończyć wraz z wyczerpaniem puli środków;
 • możliwość przeznaczenia dotacji wyłącznie na określone wydatki;
 • konieczność skrupulatnego rozliczenia dotacji – należy udokumentować sposób wydatkowania środków i musi być on zgodny z zasadami danego programu wsparcia;
 • dodatkowe warunki skorzystania ze wsparcia – np. w przypadku skorzystania z dotacji z PUP na założenie działalności gospodarczej należy prowadzić firmę przez minimum 1 rok od jej otwarcia;
 • brak możliwość zaliczenia wydatków pokrytych środkami z dotacji do kosztów prowadzenia działalności – dotyczy to zwłaszcza zakupów środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych.

Stosunkowo największym minusem bezzwrotnych dotacji są skomplikowane formalności związane z ich pozyskaniem i potem z rozliczeniem, a także ryzyko konieczności zwrotu środków. Przedsiębiorca musi bowiem zwrócić dotację, jeśli np. wyda pieniądze niezgodnie z warunkami umowy, nieprawidłowo rozliczy wydatki, bądź nie spełni innych warunków skorzystania ze wsparcia.

Czy opłaca się korzystać z bezzwrotnych dotacji dla firm?

Lista wad bezzwrotnych dotacji dla firm jest znacznie dłuższa od listy ich zalet. Nie oznacza to jednak, że nie opłaca się korzystać z tej formy wsparcia. Wręcz przeciwnie, dotacje są bardzo opłacalne, tyle że należy przestrzegać ściśle zasad ich przyznawania.

Przed wnioskowaniem o bezzwrotną dotację warto więc przede wszystkim dokładnie zapoznać się z warunkami danego programu wsparcia. Niespełnienie choćby jednego wymogu może bowiem zaprzepaścić szanse na otrzymanie dofinansowania lub skutkować późniejszymi problemami z jego prawidłowym rozliczeniem.

Warto więc skorzystać z pomocy profesjonalnych kancelarii zajmujących się pozyskiwaniem dotacji dla firm. Oferują one bowiem nie tylko wsparcie przy złożeniu samego wniosku i skompletowaniu wszystkich dokumentów, ale także przy rozliczeniu otrzymanego dofinansowania.

Administratorem Twoich danych jest Bonnier Business (Polska) sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie. Twoje dane będą przetwarzane w celu zamieszczenia komentarza oraz wymiany zdań, co stanowi prawnie uzasadniony interes Administratora polegający na umożliwieniu użytkownikom wymiany opinii naszym użytkownikom (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f RODO). Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne w celu zamieszczenia komentarza. Dalsze informacje nt. przetwarzania danych oraz przysługujących Ci praw znajdziesz w Polityce Prywatności.