Ministerstwo Finansów pracuje nad wprowadzeniem nowego podatku dla przedsiębiorców

Ministerstwo Finansów jest w trakcie prac nad wprowadzeniem nowego podatku dla przedsiębiorców. – Opodatkowane zostaną nierealizowane jeszcze zyski kapitałowe, w związku z przeniesieniem przez podatnika aktywów jego przedsiębiorstwa – poinformował wiceminister finansów Paweł Gruza na interpelacje poselską.

Foto: YAY Foto

Potwierdziły się informacje dot. wprowadzenia w Polsce nowego podatku tzw. Exit Tax. – W Ministerstwie Finansów przygotowywany jest projekt ustawy nowelizującej ustawę z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz ustawę z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych, przewidujący wdrożenie do polskiego porządku prawnego instytucji tzw. exit tax, tj. opodatkowania nierealizowanych jeszcze zysków kapitałowych, w związku z przeniesieniem przez podatnika aktywów jego przedsiębiorstwa, stałego zakładu lub rezydencji podatkowej do innego państwa – można przeczytać w interpelacji poselskiej.

Jak wyjaśnia wiceminister finansów, nowy podatek będzie dotyczyć tych przedsiębiorców, którzy przenieśli swoją siedzibę, bądź zmienili miejsce prowadzenia działalności, uniemożliwiając państwu prawa do opodatkowania dochodów, które zostały faktycznie wypracowane w okresie, w którym dany podatnik podlegał jurysdykcji podatkowej tego państwa. – Podatek od niezrealizowanych zysków ze swej istoty nie dotyczy zatem każdego przeniesienia aktywów, a jedynie takiego, z którym wiąże się utrata przez dane państwo prawa do opodatkowania dochodu efektywnie wygenerowanego przed przeniesieniem – zaznacza Paweł Gruza.

Nowy podatek nie tylko w Polsce

Tzw. exit tax stosowany jest już m.in. w Niemczech, Holandii, Danii, Francji, Hiszpanii, Irlandii, Luksemburgu, Portugalii, Szwecji i we Włoszech. Obowiązek wprowadzenia nowego podatku wynika z dyrektywy UE 2016/1164. – Tzw. podatek od wyjścia został wprowadzony w celu ochrony suwerenności podatkowej w dobie postępującej globalizacji rynków międzynarodowych – wyjaśnia wiceminister finansów.

Przeczytaj także na MamBiznes.pl

Bartłomiej Godziszewski

Komentarze

Dodaj komentarz

*
*