NIP – co to jest i jak złożyć wniosek o ten numer? Jak sprawdzić NIP?

Gdy zakładana jest własna firma, elementem niezbędnym jest nadanie numeru NIP. Jest on obligatoryjny dla każdego biznesu, bowiem pomaga rozliczyć się z Urzędem Skarbowym. Jak wypełnić wniosek o NIP, między innymi o tym dowiesz się z tego poradnika.

Wszystko o NIP; Fot. YAY Foto

NIP jest skrótem od Numeru Identyfikacji Podatkowej, która stanowi ciąg dziesięciocyfrowy. Został on wprowadzony na mocy ustawy z 1995 roku, który obecnie przypisany jest głównie dla przedsiębiorców. Warto również zauważyć, że NIP jest zawsze inny, bowiem każdy numer przypisany jest tylko do jednej firmy. Istotne jest to, że nie ulega on zmianie jednakowo w przypadku zawieszenia czy też zakończenia prowadzonej działalności. Co oznaczają poszczególne cyfry?

Jak już zostało wspomniane, NIP składa się z dziesięciu cyfr. Pierwsze trzy z nich oznaczają Urząd Skarbowy, w którym podatnik jest zarejestrowany. W naszym przykładzie 123 oznacza Urząd Skarbowy w Piasecznie. Kolejne cyfry stanowią indywidualny numer podatnika nadawany przez Urząd Skarbowy. Ostatnią cyfrą jest tzw. cyfra kontrolna. Aby ją wyznaczyć należy wszystkie 9 cyfr pomnożyć przez następujące wagi: 6, 5, 7, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Następnie otrzymane wyniki należy zsumować i podzielić przez 11. Otrzymana reszta stanowi cyfrę kontrolną.

Jak uzyskać numer NIP?

Uzyskać numer NIP można na dwa sposoby. Pierwszy z nich polega na zarejestrowaniu swojej działalności na stronie Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej. Tam wystarczy zaznaczyć „Nie posiadam numeru NIP”. Dzięki temu zostanie on wygenerowany automatycznie.

Sprawdź jak zarejestrować swoją firmę w CEIDG

Drugim sposobem jest złożenie właściwego wniosek do właściwego Urzędu Skarbowego. Jest nim dokument o nazwie NIP-7. Można to zrobić osobiście lub elektronicznie, za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej, czyli np. mailem. Jednak W tym przypadku niezbędne jest posiadanie podpisu elektronicznego.

Do czego służy NIP?

NIP umieszczany jest na dokumentach związanych ze zobowiązaniami podatkowymi. Wszystko po to by można było właściwie rozliczyć podatek VAT. Podatnik musi podać NIP na żądanie następujących podmiotów: banków, organów kontroli skarbowej, reprezentantów, Najwyższej Izby Kontroli czy też organów administracji rządowej i samorządowej.

Przeczytaj także na MamBiznes.pl

Komentarze

Dodaj komentarz

*
*