Jak założyć firmę jednoosobową przez internet? Krok po kroku

Internet pomaga w wielu kwestiach, również w przypadku zakładania własnej działalności gospodarczej. Rozpoczynając przygodę z biznesem większość czynności możemy wykonać nie wychodząc z domu. Oto, jak krok po kroku zarejestrować jednoosobową firmę online.

Krok I: certyfikat kwalifikowany lub ePUAP

Źródło: YAY Foto

Zanim zarejestrujemy swoją działalność gospodarczą drogą elektroniczną, konieczne jest stworzenie profilu zaufanego ePUAP lub certyfikatu kwalifikowanego, aby  uzyskać elektroniczny podpis, który pozwala na potwierdzenie naszej tożsamości.

CERTYFIKAT KWALIFIKOWANY
Wymaga on zakupu odpowiedniego urządzenia. Następnie konieczne jest potwierdzenie swojej tożsamości w  dowolnych Kancelariach notarialnych na terenie całego kraju, Punktach Rejestracji CERTUM PCC, Punktach Potwierdzania Tożsamości. Ten sposób pozyskania wiąże się z dodatkowymi kosztami. Jednak jego zaletą jest szeroka możliwość wykorzystania.

PROFIL ZAUFANY ePUAP
Można go stworzyć przez Internet na dwa różne sposoby (zawsze jest on bezpłatny):
– za pomocą internetowego konta bankowego
– certyfikatu kwalifikowanego


Pierwszy sposób wymaga wejścia w zakładkę ,, Założ profil zaufany – online” na stronie www.pz.gov.pl. Następnie sprawdź, czy twój bank ma możliwość założenia profilu zaufanego, zaloguj się na swoje konto bankowe, wyszukaj formularz o założenie profilu zaufanego, wypełnij go, wyślij formularz. W ten sposób założysz profil zaufany.

Drugi sposób wymaga już posiadanego wcześniej certyfikatu kwalifikowanego. Po wejściu na stronę profilu zaufanego (www.pz.gov.pl) należy się zarejestrować za pomocą certyfikatu, wypełnić formularz oraz wysłać. Dzięki temu również założymy profil zaufany.

Krok II: CEiIDG

Rejestrujemy naszą działalność w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.  Należy pamiętać, że dokonanie wpisu jest bezpłatne. Do wykonania powyższej czynności będziemy potrzebować  takich danych, jak:

  • firma przedsiębiorcy,
  • data urodzenia,
  • numery: PESEL, REGON i NIP (jeżeli je posiada),
  • obywatelstwo właściciela firmy,
  • miejsce zamieszkania oraz adres, pod którym  wykonywana jest działalność gospodarcza,
  • data rozpoczęcia działalności,
  • przedmiot wykonywanej działalności zgodnie z Polską Klasyfikacją Działalności (numer PKD),
  • informacja o zawieszeniu i wznowieniu działalności gospodarczej oraz inne dane wymagane przez ustawę.

Jednocześnie przy dokonywaniu wpisu do CEIDG, stworzony zostaje  wniosek o nadanie lub zmianę numeru REGON, który dostarcza ogólnej charakterystyki działających w obrocie podmiotów zgodnie z podziałem terytorialnym, własnościowym, według rodzajów działalności, form prawnych itp.

Podobnie, jak w przypadku numeru REGON, dzieje się z numerem NIP. Osoby fizyczne rozpoczynające działalność gospodarczą, które podlegają wpisowi do CEIDG, otrzymują go za pośrednictwem tej ewidencji w trybie „jednego okienka”. Zgłoszenie identyfikacyjne niezbędne do uzyskania NIP stanowi integralną część wniosku o wpis. Nie trzeba składać więc w urzędzie skarbowym odrębnego formularza.

Kończąc  wypełnianie formularza należy go potwierdzić profilem zaufanym ePUAP lub certyfikatem kwalifikowanym.

Krok III: pieczęć firmowa

Źródło: YAY Foto

Po uzyskaniu numeru REGON, NIP, można zamówić pieczęć  firmową. Według przepisów prawa, nie istnieją żadne regulacje dotyczące nałożenia na przedsiębiorców obowiązku posiadania pieczęci firmowej. Jednakże w wielu przepadkach jest on niezbędny np. przy założeniu konta bankowego. Odbita pieczątka, ponadto, uwiarygadnia faktury i inne dokumenty, a także nie ma potrzeby ręcznego wpisywania wszystkich danych.

Krok IV: konto bankowe

W przypadku jednoosobowej działalności gospodarczej nie jest wymagane posiadanie osobnego konta bankowego, jednak ze względów formalnych wydaje się to dobrym pomysłem. Prywatne pieniądze przedsiębiorcy nie wymieszają się z pieniędzmi firmowymi, co znacznie ułatwi sprawę podczas rozliczania. Zakładając konto bankowe również można wszystko załatwić nie wychodząc z domu.

Szczegółowe informacje na temat funkcjonowania jednoosobowej działalności gospodarczej zostały przedstawione w dziale  Indywidualna działalność gospodarcza.

Bartłomiej Godziszewski
MamBiznes.pl