Patent europejski – jak uzyskać?

Uzyskanie patentu europejskiego nie jest zbytnio pracochłonne, a może pozwolić na ochronę wynalazku w wielu krajach Europy.  Udzielany jest na podstawie Konwencji Monachijskiej przez Europejski Urząd Patentowy z siedzibą w Monachium. Starać się mogą o niego zarówno osoby fizyczne, jak i prawne bez względu na narodowość. 

Patent europejski nie wynika z prawodawstwa Unii Europejskiej, zatem nie należy kojarzyć tej formy ochrony z państwami Europejskimi. Obejmuje ona tylko te kraje, które są członkami Europejskiej Organizacji Patentowej.

L.p. Kraje będące członkami Europejskiej Organizacji Patentowej L.p. Kraje będące członkami Europejskiej Organizacji Patentowej
1. Albania 20. Litwa
2. Austria 21. Luksemburg
3. Belgia 22. Macedonia
4. Bułgaria 23. Malta
5. Chorwacja 24. Monako
6. Cypr 25. Hiszpania
7. Czechy 26. Holandia
8. Dania 27. Norwegia
9. Estonia 28. Polska
10. Finlandia 29. Portugalia
11. Francja 30. Rumunia
12. Niemcy 31. San Marino
13. Grecja 32. Serbia
14 Węgry 33. Słowacja
15. Islandia 34. Słowenia
16. Irlandia 35. Szwecja
17. Włochy 36. Szwajcaria
18. Łotwa 37. Turcja
19. Liechtenstein 38. Wielka Brytania
Państwa uznające patent europejski na swoim terytorium
1. Bośnia i Hercegowina 2. Czarnogóra
Źródło: Opracowanie własne MamBiznes.pl


Zgłoszenie patentu europejskiego

Zgłoszenie może dokonać każda osoba fizyczna, jak i prawna. W tym wypadku nie jest istotna narodowość, miejsce zamieszkania czy siedzibę firmy. Zatem o uzyskanie patentu europejskiego może aplikować obywatel np. Chin, Ukrainy czy USA.

Formalnego zgłoszenia można dokonać w Europejskim urzędzie Patentowym w Monachium lub w oddziale w Hadze, pododdziałach w Berlinie, Brukseli i Wiedniu. Istnieje również możliwość zgłoszenia do Urzędu Patentowego Rzeczypospolitej Polskiej. Istotne jest, że można dokonywać europejskiego zgłoszenia patentowego w Urzędzie Patentowym RP bez konieczności uprzedniego dokonywania zgłoszenia w trybie krajowym.

Składać wnioski można na cztery sposoby: osobiście, pocztą, faksem oraz elektronicznie. Wszystkie wymagane dokumenty i formularze można znaleźć na stronie Europejskiego Urzędu Patentowego (dostępne języki angielski, francuski i niemiecki). Można je uzupełnić w j. polskim, jednak w ustawowym terminie należy przetłumaczyć na język urzędowy Europejskiego Urzędu Patentowego, który staje się automatycznie językiem procedury (wymagane są dwa egzemplarze).

Wszystkie wnioski patentowe są dostępne na stronie Europejskiego Urzędu Patentowego. 

Opłaty za patent europejski

Wszystkie opłaty poniesione za pozyskanie na ochronę europejską są wyrażane w walucie euro. Aktualny kurs EUR/PLN znajdziesz tutaj. Co ciekawe dla polskich podmiotów z sektora: osób fizycznych, MŚP, uniwersytetów, organizacji non-profit oraz jednostkom badawczo-rozwojowym przysługuje zniżka 30 proc. na niektóre opłaty tj. płaty za zgłoszenie oraz opłaty za przeprowadzenie badania. Aby otrzymać wspomniany rabat wystarczy wpisać, w pozycji dotyczącej złożenia wniosku o badanie jedno zdanie w j. polskim: „Niniejszym wnoszę (wnosimy) o badanie na podstawie art. 94 EPC.”

Aby skorzystać ze zniżki 30 proc. na część opłat, wpisz w formularzu w j.polskim
„Niniejszym wnoszę (wnosimy) o badanie na podstawie art. 94 EPC.”

1 Za zgłoszenie wynalazku lub wzoru użytkowego w formie papierowej.  210 €
 – za każdą stronę ponad 35 stron opisu, zastrzeżeń i rysunków 15 €
2 Za zgłoszenie w postaci elektronicznej wynalazku lub wzoru użytkowego  120 €
 – za każdą stronę ponad 35 stron opisu, zastrzeżeń i rysunków  15 €
3 Za poszukiwanie  1300 €
4 Za szesnaste i każde następne do pięćdziesięciu zastrzeżeń 235 €
5  Za pięćdziesiąte pierwsze i każde następne zastrzeżenie patentowe  585 €
6 Składając do Urzędu Patentowego RP należy ponieść opłatę za przekazanie 300 zł
Źródło Opracowanie własne MamBiznes.pl na podstawie danych Europejskiego Urzędu Patentowego

 


Przeczytaj także na MamBiznes.pl

Bartłomiej Godziszewski

Komentarze

Dodaj komentarz

*
*