Ranking kont firmowych Ranking kont osobistych

Jaka wysokość składek na ZUS w 2020 roku? Kto zapłaci mniej, a kto więcej?

Jakie składki na ZUS zapłacą w roku 2020 osoby prowadzące własny biznes? Które jednoosobowe firmy mogą się cieszyć ze zwolnienia lub obniżenia składki, a które podmioty muszą się pogodzić z sumą składek przekraczającą 1500 zł? Kto i na jakich zasadach skorzysta z programu Mały ZUS Plus, a kto zapłaci składki uzależnione od wysokości przychodów lub dochodów?

Fot. FORUM/ Andrzej Bogacz

Wraz ze zbliżającym się końcem roku wielu przedsiębiorców zaczyna planować firmowy budżet na rok 2020. Jednym z jego istotnych składników są składki płacone do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Ten mało przyjemny, ale nieunikniony obowiązek wykonania comiesięcznego przelewu na konto w ZUS jest często wskazywany jako bariera hamująca rozwój przedsiębiorczości. Warto jednak dodać, że w porównaniu do lat ubiegłych w tej materii nastąpiło wiele pozytywnych zmian skierowanych zwłaszcza do początkujących przedsiębiorców. Część z nich w roku 2020 nie zapłaci żadnych składek. Inni mogą się cieszyć z istotnego zmniejszenia comiesięcznego obciążenia. Są i tacy przedsiębiorcy, którzy zapłacą wyższe składki na ZUS.

Sprawdź! Ile wynosi składka zdrowotna w 2020 roku

Ile na ZUS dla „starych” firm?

Przedsiębiorca, który działa dłużej niż 24 miesiące zobowiązany jest do odprowadzania składek na standardowych zasadach. Na przelew do ZUS składają się składki na ubezpieczenie społeczne (emerytalne, rentowe, wypadkowe, chorobowe) oraz składka zdrowotna. Osoba prowadząca własny biznes ma dowolność, jeśli chodzi o składkę chorobową – pozostałe składki są obowiązkowe. Wysokość składek na ubezpieczenie społeczne uzależniona jest od poziomu prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia za pracę (4765 zł w roku 2019), które co roku wpisywane jest w ustawie budżetowej i zależy wprost od sytuacji w gospodarce. Wysokość składek na ubezpieczenie społeczne szacowana jest od 60 proc. tego parametru.

Składki na ubezpieczanie społeczne w latach 2019 i 2020

2019 r. 2020 r.
Podstawa wymiaru 2859 zł 3136,20 zł
Składka emerytalna 558,08 zł 612,19 zł
Składka rentowa 228,72 zł 250,90 zł
Składka chorobowa 70,05 zł 76,84 zł
Składka wypadkowa 47,75 zł 52,37 zł
Składka na Fundusz Pracy 70,05 zł 76,84 zł
Źródło: Opracowanie własne MamBiznes.pl

Z ostatnich zapisów ustawy budżetowej na rok 2020 wynika, że przeciętne wynagrodzenie wzrośnie do poziomu 5 227 zł. To z kolei oznacza, że suma składek na ubezpieczenie społeczne wzrośnie o ponad 9 proc. co przełoży się nominalnie na wzrost o 94,5 zł. Do tego doliczyć należy składkę zdrowotną, której wielkość poznamy dopiero na początku 2020 roku. Dla przypomnienia w tym roku wyniosła ona 342,32 zł. Co roku rośnie średnio o około 30 zł. To oznacza, że w przyszłym roku przedsiębiorcy zapłacą łącznie ze składkami na ubezpieczenie społeczne kwotę zbliżającą się do bariery 1500 zł. Należy podkreślić, że te szacunki dotyczą przedsiębiorców, którzy nie będą mieli prawa do skorzystania z ulg i preferencyjnych zasad opłacania składek.

Mały ZUS Plus i nawet 550 zł niższa składka

Jednym z programów, których celem jest łagodzenie obciążeń z tytułu opłacania składek na ZUS jest tzw. Mały ZUS Plus. Prawo uchwalone miesiąc temu dotyczy przede wszystkim jednoosobowych firm, których miesięczny przychód nie przekracza 10 tys. zł, a dochód 6 tys. zł. To te firmy skorzystają z preferencyjnych zasad opłacania składek na ZUS. Według wyliczeń przedstawionych przez stronę rządową mała firma osiągająca przeciętny dochód na poziomie 2800 zł zapłaci w przyszłym roku 442 zł składek na ubezpieczenie społeczne. To oznacza oszczędność na poziomie 549 zł. W przypadku działalności generującej 4000 zł dochodu składka wyniesie 632 zł, a na koncie firmy zostanie w ten sposób 359 zł. Firma o dochodzie miesięcznym w okolicach 5 000 zł zapłaci do ZUS o 201 zł mniej tzn. 791 zł.

Niższe składki, gdy małe przychody

Na początku tego roku weszły w życie przepisy, które dotyczą przedsiębiorców osiągających przychody nieprzekraczające 2,5 krotności płacy minimalnej. W praktyce oznacza to, że nowe zapisy obejmą w 2020 jednoosobowe firmy o miesięcznych przychodach nie większych niż 6500 zł. Z nowych zasad opłacania składek właściciel jednoosobowej firmy może korzystać przez 3 lata w ciągu ostatnich 5 lat prowadzenia własnego biznesu. Pozostałe 2 lata przedsiębiorca zobowiązany jest do płacenia składek na ZUS w pełnej wysokości.

0 zł na ZUS dla młodych firm

0 zł składek na ZUS przez pierwsze 6 miesięcy działalności zapłacą osoby, które dopiero założą lub prowadzą firmę od niedawna. Przepisy, które obowiązują od 30 kwietnia 2018 roku zwalniają młodego przedsiębiorcę z konieczności opłacania składek na ubezpieczenie społeczne. Warto jednak pamiętać, że nowe przepisy nie zwalniają młodej firmy z obowiązku opłacania składki zdrowotnej. Przepisy nie mówią jednak nic o zwolnieniu ze składki zdrowotnej. To oznacza, że osoby korzystające z tzw. ulgi na start zapłacą w 2019 roku składkę zdrowotną w wysokości około 330 zł (wysokość poznamy w styczniu). Zwolnienie ze składek na ubezpieczenie społeczne przysługuje młodej firmie przez pierwsze 6 miesięcy od rejestracji firmy.

Preferencyjne składki przez 2 lata

Po upływie półrocznego okresu zwolnienia z opłacania składek na ZUS młoda firma nie zostaje od razu obciążona pełną wysokością składek. Przez następne 2 lata właściciel jednoosobowej firmy płaci składki na preferencyjnych zasadach liczone od podstawy wyliczanej jako 30 proc. pensji minimalnej. To oznacza, że w roku 2020, kiedy płaca minimalna wzrośnie do 2 600 zł podstawa szacowania składek wyniesie 780 zł. Suma składek na ubezpieczenie społeczne dla tych firm wyniesie 246,80 zł. Do tej kwoty doliczyć należy składkę zdrowotną.

Działalność nierejestrowana, czyli bez ZUS do 1300 zł przychodu

Od ubiegłego roku obowiązuje prawo, które wprowadziło termin tzw. działalności nierejestrowanej. Pomysłodawcy przepisów wyszli naprzeciw wszystkim osobom prowadzącym drobną działalność oraz tym, którzy chcą spróbować swoich sił w biznesie bez konieczności rejestracji firmy i opłacania składek od pierwszego miesiąca. Zgodnie z zapisami ustawy Prawo Przedsiębiorców prowadzić działalność nierejestrowaną mogą osoby, których biznes miesięcznie generuje przychody niższe od 50 proc. płacy minimalnej. W 2020 te poziom minimalnego wynagrodzenia wzrośnie o 350 zł do kwoty 2600 zł. To oznacza, że z działalności nierejestrowanej będą mogły skorzystać osoby, których miesięczne przychody z drobnej działalności nie przekraczają 1300 zł miesięcznie. Drugim warunkiem skorzystania z tej formy jest niemożność prowadzenia działalności gospodarczej przez ostatnie 60 miesięcy. Osoba prowadząca działalność nierejestrową nie musi odprowadzać żadnych składek ZUS. Wynika to z tego, że osoba prowadząca tego typu działalność nie dokonuje rejestracji do ubezpieczeń, ani nie składa żadnych deklaracji ZUS. Przeczytaj także o pułapce ZUS w działalności nierejestrowanej. 

Dla kogo

Jakie składki

Działalność nierejestrowana Dla osób podejmujących działalność na próbę, która osiąga przychód nie większy niż 50 proc. płacy minimalnej brak składek
Ulga na start Dla nowych firm. Przez pierwsze pół roku. Tylko zdrowotna
2 lata niższy ZUS Dla nowych firm przez 24 miesiące po upływie półrocznego okresu ulgi na start preferencyjne składki na ubezpieczenie społeczne + składka zdrowotna
ZUS uzależniony od przychodów Dla firm o przychodach nieprzekraczających 2,5 krotności płacy minimalnej Kwota składek zależy od przychodów + składka zdrowotna
ZUS dla „starych” firm Dla firm działających na rynku dłużej niż 2,5 roku i niekwalifikujących się do żadnych ulg Składki na ubezpieczenie społeczne w pełnym wymiarze + składka zdrowotna
Źródło: Opracowanie własne MamBiznes.pl

 

ZUS uruchamia kalkulator składek

Od dziś(27 grudnia) na stronie eSkladka.pl działa kalkulator, który umożliwia przedsiębiorcom obliczenie podstawy szacowania składek na ZUS. Narzędzie przeznaczone jest dla właścicieli jednoosobowych firm, którzy spełniają warunki uprawniające do opłacania niższych składek. Kalkulator uwzględnia zmiany potrzebne do oszacowania podstawy składek takie jak:

  • aktualny limit przychodu na poziomie 67, 5 tys. zł (30 krotność minimalnego wynagrodzenia w 2019 r. tj. 2250 zł):
  • współczynnik korygujący: 0,4825
  • 30% płacy minimalnej: 780,00 zł
  • 60% prognozowanej przeciętnej płacy: 3136,20 zł

Uwaga! W lutym 2020 r. osoby prowadzące własny biznes będą musieli obliczyć nową podstawę wymiaru składek obowiązującą w okresie luty-grudzień roku 2020.

Administratorem Twoich danych jest Bonnier Business (Polska) sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie. Twoje dane będą przetwarzane w celu zamieszczenia komentarza oraz wymiany zdań, co stanowi prawnie uzasadniony interes Administratora polegający na umożliwieniu użytkownikom wymiany opinii naszym użytkownikom (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f RODO). Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne w celu zamieszczenia komentarza. Dalsze informacje nt. przetwarzania danych oraz przysługujących Ci praw znajdziesz w Polityce Prywatności.