Ranking kont firmowych Ranking kont osobistych

PIT-5: co to jest i czy nadal trzeba go rozliczać?

PIT-5

Spośród licznych typów rozliczeń podatkowych, część przedsiębiorców decyduje się na comiesięczne lub kwartalne płacenie zaliczek na podatek dochodowy. Przez długi czas wykazywano je w formularzu PIT-5. Ta uproszczona forma podatku dochodowego od działalności gospodarczej zyskała szerokie grono odbiorców. Czy dalej trzeba odprowadzać PIT-5, a jeśli tak, to kiedy? Jakiego rodzaju dochody są ujęte w tej deklaracji podatkowej i co musi się w niej znaleźć?

Co to jest PIT-5 i kiedy się go płaci?

Każdego roku rozliczamy się z urzędem skarbowym. Do 2007 roku część przedsiębiorców miała obowiązek corocznego rozliczania się na podstawie formularza PIT-5. Natomiast od 1 stycznia 2020 roku każdy przedsiębiorca może utworzyć własny mikrorachunek, z którego ma możliwość odprowadzenia podatku miesięcznie lub kwartalnie. Choć nie ma już obowiązku składania w urzędzie formularza PIT-5, część przedsiębiorców nadal oblicza go i przechowuje na wypadek kontroli urzędu skarbowego. Czym jest PIT-5 i czego dotyczy?

PIT-5 to uproszczona forma podatkowa, którą część przedsiębiorców co roku przesyłała do urzędu skarbowego. Formularz pozwalał na sprawdzenie, w jaki sposób została obliczona zaliczka na podatek dochodowy i ile wynosi. Dokument ten zawierał wszystkie informacje o sposobie wyliczenia podatku, odprowadzonych składkach ZUS oraz innych danych dotyczących dochodów.

Obecnie większość podatników odprowadza PIT-5 kwartalnie lub miesięcznie w postaci zaliczki na podatek dochodowy. Jeśli kwota jest obliczona poprawnie, w rocznym zeznaniu nie ma potrzeby dopłacać niczego urzędowi skarbowemu.

Dla kogo PIT-5?

PIT-5 to taki rodzaj podatku, który bierze pod uwagę zaliczkę na podatek dochodowy. Oznacza to, że aby rozliczyć się z urzędem skarbowym w ten sposób, należy najpierw wyliczyć dochód. Ważne jest więc prowadzenie uproszczonej księgowości. W tym przypadku jest to najczęściej posiadanie księgi przychodów i rozchodów. W PIT-5 dochód to przychód minus koszty działalności. Mogą one zostać pomniejszone o składki ZUS oraz kwotę zmniejszającą podatek.

PIT-5 rozliczyć mogą przedsiębiorcy, ale nie tylko. To prosta forma opodatkowania, która jest często stosowana także przez osoby nieprowadzące działalności rejestrowanej. Z opcji PIT-5 skorzystać mogą:

  • przedsiębiorcy, prowadzący jednoosobową działalność gospodarczą,
  • osoby fizyczne, osiągające dochody z najmu lub dzierżawy,
  • wspólnicy w spółkach cywilnych.

Z opcji PIT-5 korzystają raczej mali przedsiębiorcy i osoby, które nie rozliczają w podatku dużej ilości ulg podatkowych. PIT-5 dotyczy także prostych rozliczeń, takich jak comiesięczne dochody z najmu lub dzierżawy, które łatwo jest obliczyć i odprowadzić do urzędu skarbowego w stosownym czasie.

Jak prawidłowo wypełnić PIT-5?

Podatek, który przedsiębiorca powinien umieścić w formularzu PIT-5, może mieć różne formy. Jeśli chcemy skorzystać z opodatkowania na zasadach ogólnych, należy obliczyć dochód za wskazany okres, a później odliczyć od niego podatek według skali podatkowej. Obecnie jest to 18% lub 32%, zgodnie z progami podatkowymi.

Jeśli zaliczkę na podatek dochodowy płacisz kwartalnie, należy zaokrąglić kwotę do pełnych złotych. Dzięki mikrorachunkowi podatek może zostać przelany od razu do urzędu skarbowego. Warto jednak prowadzić księgowość i w przypadku wypełnienia PIT-5, kwoty z całego roku wprowadzić do formularza.

PIT-5 jest wykorzystywany także przy opodatkowaniu liniowym. To często wybierana przez przedsiębiorców forma rozliczenia z urzędem skarbowym. Jej zaletą jest prostota obliczenia oraz stała stawka podatku.

Aby prawidłowo wypełnić PIT-5 w tym przypadku, od dochodu należy odliczyć stratę z poprzednich lat oraz wszystkie zapłacone składki na ubezpieczenia społeczne również z lat poprzednich. Od tej kwoty oblicza się 19 procent podatku, i dopiero od tej stawki można odjąć składki zdrowotne, zapłacone od początku roku, oraz sumę zaliczek za poprzednie miesiące. Tak obliczony podatek zaokrąglamy i wpłacamy do urzędu skarbowego.

Minusem rozliczenia podatku liniowego jest na pewno brak możliwości odliczenia od niego różnych ulg, które w innym przypadku mogą nam przysługiwać. Tego rodzaju podatek jest dobrym rozwiązaniem dla singli lub osób żyjących w nieformalnych związkach, które nie mogą rozliczyć się jako małżeństwa, oraz oczywiście przedsiębiorców, chcących uprościć sobie sposób rozliczania podatku.

Obowiązek złożenia deklaracji w urzędzie – do kiedy trzeba wysłać PIT-5?

Jak już zostało wspomniane, od dłuższego czasu nie ma już obowiązku składania deklaracji PIT-5 w urzędzie. Jeśli zaliczka na podatek dochodowy jest obliczana poprawnie, najprawdopodobniej nic nie będzie trzeba fiskusowi oddawać. Niektórzy jednak nadal wypełniają formularz PIT-5, na wypadek, gdyby w scenariuszu miesięcznym bądź kwartalnym zaliczka na podatek dochodowy nie była obliczona poprawnie. Jeśli okaże się, że coś zostało pominięte, należy złożyć korektę zeznania podatkowego.

Wszystkie formularze podatkowe trzeba złożyć w urzędzie skarbowym maksymalnie do 30 kwietnia następnego roku. Jak już jednak zostało wspomniane, nie ma konieczności składania formularza PIT-5, chyba, że czeka nas korekta zeznania lub wiemy, że do podatku trzeba będzie dopłacić.

Termin opłacania zaliczek, czyli PIT-5 obecnie

PIT-5 to dokument, w którym wskazane są wszystkie zaliczki, jakie zapłacił przedsiębiorca. Obliczoną kwotę można płacić co miesiąc lub kwartalnie. W przypadku miesięcznych rozliczeń, zaliczki na podatek dochodowy pit powinny być wpłacane do urzędu skarbowego maksymalnie do 20. dnia każdego miesiąca. Oczywiście, jest to zaliczka za miesiąc poprzedni. Jeśli natomiast chodzi o rozliczenie kwartalne, termin opłacania zaliczek mija 20. dnia miesiąca następującego po danym kwartale.

Co ważne, nie wszyscy mogą rozliczyć PIT-5 w formie kwartalnych zaliczek na podatek dochodowy. Taka opcja jest możliwa tylko w przypadku tych przedsiębiorców, którzy rozpoczęli działalność w danym roku. Dodatkowo osoba taka musi być tak zwanym małym podatnikiem. Oznacza to, że wartość przychodu łącznie z kwotę VAT nie może przekraczać łącznie 2 milionów euro.

Co to jest PIT-5 uproszczony?

Uproszczona forma zaliczki na podatek dochodowy to inaczej stałe opłacanie konkretnej, wyliczonej już wcześniej stawki. Jest ona ustalana na podstawie dochodu, który podatnik uzyskał w latach poprzednich. PIT-5 uproszczony wylicza się jako 1/12 dochodu, który został obliczony za rok poprzedni. Od zaliczki można obliczyć składki na ubezpieczenie zdrowotne, zapłacone w danym miesiącu. Od kwoty nie można jednak obliczyć składek na ubezpieczenie społeczne. PIT-5 uproszczony to więc to, co płacimy do urzędu skarbowego kwartalnie lub miesięcznie na podstawie wyliczeń z poprzedniego roku podatkowego.

Formularz PIT-5 – jakie formy opodatkowania go dotyczą?

PIT-5 to prosta forma rozliczania się z urzędem skarbowym. Korzystają z niej przedsiębiorcy, którzy nie mają dużych dochodów z prowadzenia działalności, lub osoby fizyczne. Niewątpliwym plusem takiego rozliczenia jest prostota i brak konieczności wypełniania deklaracji PIT-5 co roku.

Formularz podatkowy to jedno. Dla każdego przedsiębiorcy ważne są także formy opodatkowania. Zasadniczo przedsiębiorca może wybrać konkretny sposób odprowadzania podatku, oczywiście z uwzględnieniem panujących zasad, dotyczących prowadzonej przez niego działalności. W ramach PIT-5, podatek można odprowadzać:

  • w formie ryczałtu (dzieje się tak najczęściej w przypadku osób wynajmujących mieszkanie lub inną nieruchomość)
  • na zasadach ogólnych
  • liniowo.

Aby znaleźć odpowiednią formę opodatkowania dla siebie, warto sprawdzić, jakie zasady będą dla nas najbardziej opłacalne. Jeśli rozliczasz się w formie zaliczki na podatek dochodowy, odprowadzenie podatku będzie proste i niewymagające skomplikowanej księgowości.

Warto przeczytać: Formy opodatkowania dla przedsiębiorców. Ryczałt – co to jest i kto na nim skorzysta?

Administratorem Twoich danych jest Bonnier Business (Polska) sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie. Twoje dane będą przetwarzane w celu zamieszczenia komentarza oraz wymiany zdań, co stanowi prawnie uzasadniony interes Administratora polegający na umożliwieniu użytkownikom wymiany opinii naszym użytkownikom (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f RODO). Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne w celu zamieszczenia komentarza. Dalsze informacje nt. przetwarzania danych oraz przysługujących Ci praw znajdziesz w Polityce Prywatności.