Ranking kont firmowych Ranking kont osobistych

Przedsiębiorcy mogą zmienić formę opodatkowania. Jednak mają ograniczony czas na złożenie oświadczenia

Formy opodatkowania

Do 20 lutego 2024 roku przedsiębiorcy mogą złożyć odpowiedni wniosek i zmienić swoją formę opodatkowania. Do wyboru jest podatek liniowy, skala podatkowa oraz ryczałt od przychodów ewidencjonowanych.

Nowy rok dla większości kojarzy się ze zmianami. Takich mogą również dokonać przedsiębiorcy. W tym roku mają czas do 20 lutego 2024 roku, aby pomyśleć nad zmianą formy opodatkowania swojej działalności. Do wyboru jest podatek liniowy (19%), skala podatkowa (12% i 32%) lub ryczałt od przychodów ewidencjonowanych (stawka waha się od 2% do 17%, w zależności od wykonywanej działalności).

Warto rozważyć taką możliwość, gdyż w tym roku przedsiębiorcy muszą liczyć się z podwyżkami. Składka na ubezpieczenia społeczne wzrosła o ponad 180 zł, natomiast składka zdrowotna o około 67 zł. Rośnie również płaca minimalna, od 1 stycznia wynosi już 4242 zł, a od 1 lipca będzie już na poziomie 4300 zł. Dla przedsiębiorców zatrudniających pracowników oznacza to wzrost kosztów zatrudnienia.

Poniżej przedstawiamy czym charakteryzuje się każda forma opodatkowania.

Warto przeczytać: Zawieszenie działalności gospodarczej w CEIDG. Co warto wiedzieć przed podjęciem decyzji?

Podatek liniowy

Dochody przedsiębiorcy w przypadku wyboru podatku liniowego są opodatkowane stawką 19%, niezależnie od ich wysokości. Z tej formy mogą skorzystać osoby prowadzące działalność gospodarczą lub osiągające dochody z działów produkcji rolnej. Dochodami z działalności gospodarczej są również dochody z udziału w spółce niebędącej osobą prawną.

Przy wyborze podatku liniowego, przedsiębiorca powinien pamiętać, że przysługują mu zdecydowanie mniejsze możliwości korzystania z ulg podatkowych w porównaniu do opodatkowania według zasad ogólnych. Mowa o takich ulgach jak ta na dziecko, rehabilitacyjna czy internetowa. Pomimo ograniczeń, przedsiębiorca będzie mógł nadal skorzystać m.in. z ulgi badawczo-rozwojowej czy IP Box.

W przypadku wyboru podatku liniowego, składki na ubezpieczenie zdrowotne podlegają odliczeniu od dochodu lub zaliczeniu do kosztów uzyskania przychodów. W 2024 roku nie może ona przekroczyć 11 600 zł, w porównaniu do 10 200 zł w ubiegłym roku.

Ta forma może być korzystna dla działalności, które osiągają wysokie dochody i nie mają przy tym istotnych możliwości odliczeń.

Skala podatkowa

Inaczej zwana również opodatkowaniem na zasadach ogólnych. W przypadku osiągnięcia dochodu do 120 tys. zł, podatek wynosi 12%. Przekraczając tę kwotę przedsiębiorca wkracza w drugi próg podatkowy, który wynosi 32%. W przypadku skali podatkowej obowiązuje również kwota wolna od podatku, która jest obecnie na poziomie 30 tys. zł. Choć w planach nowego rządu jest jej podwyższenie do 60 tys. zł.

Skala podatkowa, przy zakładaniu działalności gospodarczej, jest wybierana automatycznie jako forma opodatkowania firmy. Warto pamiętać, że od 2022 roku składki na ubezpieczenie zdrowotne nie podlegają odliczeniu od podatku. Co więcej, nie podlegają także zaliczeniu do kosztów uzyskania przychodów.

Rozliczanie na zasadach ogólnych może być korzystne dla przedsiębiorców, którzy mają dużą ilość kosztów uzyskania przychodów w przypadku świadczenia usług.

Ryczałt od przychodów ewidencjonowanych

Ostatnią możliwością zostaje ryczałt, czyli uproszczona forma opodatkowania. Jednak nie przysługuje ona każdemu przedsiębiorcy. Po pierwsze, tej metody nie mogą wybrać osoby, które dokonały reorganizacji prawnej swojej działalności, ani te, które świadczą usługi na rzecz byłego pracodawcy. Z ryczałtu nie mogą skorzystać również przedsiębiorcy, którzy:

  • opłacają w tym samym roku podatek w formie karty podatkowej,
  • korzystają z okresowego zwolnienia od podatku dochodowego,
  • osiągają w całości bądź części przychody z prowadzenia apteki,
  • osiągają w całości bądź części przychody z działalności w zakresie kupna i sprzedaży wartości dewizowych.
  • osiągają w całości bądź części przychody z działalności w zakresie handlu częściami i akcesoriami do pojazdów mechanicznych.
  • wytwarzają wyroby opodatkowane podatkiem akcyzowym – z wyjątkiem wytwarzania energii elektrycznej z odnawialnych źródeł energii.

Podstawą opodatkowania ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych jest osiągnięty przychód po uwzględnieniu przysługujących odliczeń. Stawka waha się od 2% do 17%, w zależności od charakteru działalności biznesu. Przykładowo, najwyższa stawka obejmuje przychody osiągane przy wykonywaniu wolnych zawodów jak adwokat, radca prawny czy doradca podatkowy. Natomiast 2% jest przeznaczone dla przychodów ze sprzedaży produktów roślinnych i zwierzęcych pochodzących z własnej uprawy, hodowli lub chowu, przetworzonych w sposób inny niż przemysłowy.

Ta forma opodatkowania może być korzystna dla przedsiębiorców, którzy nie ponoszą wysokich wydatków związanych z prowadzoną działalnością gospodarczą. W rozliczeniu podatkowym nie uwzględnia się kosztów uzyskania przychodów.

Jak zmienić formą opodatkowania?

Do 20 lutego 2024 roku przedsiębiorca ma czas na zmianę formy opodatkowania. Może to zrobić za pośrednictwem Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, czyli całkowicie online. Oświadczenie o zmianie formy opodatkowania można złożyć również do naczelnika właściwego urzędu skarbowego.

Warto przeczytać: Koszty jednoosobowej działalności gospodarczej. Ile kosztuje własna firma?

Administratorem Twoich danych jest Bonnier Business (Polska) sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie. Twoje dane będą przetwarzane w celu zamieszczenia komentarza oraz wymiany zdań, co stanowi prawnie uzasadniony interes Administratora polegający na umożliwieniu użytkownikom wymiany opinii naszym użytkownikom (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f RODO). Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne w celu zamieszczenia komentarza. Dalsze informacje nt. przetwarzania danych oraz przysługujących Ci praw znajdziesz w Polityce Prywatności.