Ranking kont firmowych Ranking kont osobistych

Formy prawne prowadzenia działalności: spółka partnerska

Zanim rozpoczniemy działalność gospodarczą musimy dokonać wyboru formy prawnej pod którą nasza firma będzie działać. Poszczególne formy różnią się od siebie i wybór każdej z nich niesie za sobą zarówno przywileje jak i obowiązki. Decyzję o wyborze formy działalności musimy więc dokładnie przemyśleć i przenalizować, który wariant będzie dla nas najlepszy. Wybór konkretnej formy wpływa na wiele istotnych kwestii jak procedura rejestracji firmy czy wymagany kapitał.

Podejmując decyzję o wyborze formy działalności pamiętajmy, że zwłaszcza na początku najprostsze rozwiązania są najlepsze. Nic nie stoi na przeszkodzie by zmienić formę gdy Nasza firma się rozwinie.

Zanim powiemy o spółce partnerskiej przypomnijmy, że firmę można prowadzić w formie:

1. Indywidualnej działalności gospodarczej(firmy jednoosobowej)

2. Spółki osobowej:
– spółki cywilnej
– spółki jawnej
– spółki partnerskiej
– spółki komandytowej
– spółki komandytowo-akcyjnej

3. Spółki kapitałowej:

– spółki z ograniczoną odpowiedzialnością

– spółki akcyjnej

Co to jest spółka partnerska?

Spółka partnerska jest osobową spółką utworzoną przez jej wspólników w celu wykonywania wolnego zawodu. Utworzenie spółki partnerskiej w celu innym od powyższego nie jest możliwe. Nie można także tej formy wykorzystać do wykonywania działalności gospodarczej, np. produkcyjnej czy handlowej, obok wykonywania wolnego zawodu. Istotną informacją jest fakt, że jako wspólnicy w spółce partnerskiej wykonujemy wolny zawód prowadząc przedsiębiorstwo pod własną firmą (nazwą).

UWAGA! Typ osobowej spółki partnerskiej został wprowadzony do polskiego prawa z dniem 1 stycznia 2001 r. przez ustawę Kodeks spółek handlowych.

Kto może być wspólnikiem?

Tylko osoby fizyczne mogą być wspólnikami w spółce partnerskiej. Wspólników nazywa się również partnerami. Nie ma możliwości prawnej aby spółkę partnerską utworzyły osoby prawne, spółki cywilne czy inne handlowe spółki osobowe, choćby tworzyli je reprezentanci wolnych zawodów.

Charakterystycznym dla spółki partnerskiej elementem jest fakt, że jest ona przeznaczona wyłącznie dla osób wykonujących tzw. wolne zawody. Zawody te wymienione są w art. 88 kodeksu spółek handlowych(k.s.h.) i należą do nich m.in.: adwokat, aptekarz, architekt, doradca podatkowy, ksiegowy, lekarz, notariusz, pielęgniarka, radca prawny.

W sytuacji gdy jeden z partnerów utracił prawo do wykonywania wolnegi zawodu jest on zobowiązany wystąpić ze spółki a ostatecznym na to terminem jest koniec roku obrotowego.

UWAGA! Spółkę partnerską możemy utworzyć w celu wykonywania więcej niż jednego wolnego zawodu.

Utworzenie spółki partnerskiej

Aby założyć spółkę partnerską konieczne jest:
– zawarcie umowy spółki w formie aktu notarialnego
– zgłoszenie spółki w KRS
Umowę spółki partnerskiej sporządzamy w formie aktu notarialnego; Utworzenie spółki partnerskiej nakłada na Nas również obowiązek wpisu do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez sąd rejestrowy.
Nie ma prawnie określonego minimalnego kapitału potrzebnego do utworzenia spółki partnerskiej. Wymagania kapitałowe wynikają więc raczej z rzeczywistych potrzeb przedsiębiorstwa, które będzie działać w tej formie.
Tworząc spółkę partnerską musimy liczyć się z koniecznoscią uiszczenia podatku od czynnosci cywilnoprawnych. Prawo zobowiązuje Nas do zapłaty fiskusowi podatku w kwocie 0,5 proc. wartości wkładów wniesionych przez wspólników.
To jednak nie wszystkie opłaty jakie czekają Nas podczas procedury rejestracji spółki. Z kosztami wiąże się także obowiązek wpisu spółki do rejestru przedsiębiorstw prowadzonego przez sąd rejestrowy.

W tym przypadku uszczuplimy Nasz portfel o:
750 zł opłaty sądowej
500 zł za ogłoszenie o wpisie do rejestru w Monitorze Sądowym i Gospodarczym

Odpowiedzialność majątkowa wspólników
Partnerzy(wspólnicy) w spółce partnerskiej nie ponoszą odpowidzialności za zobowiązania spółki powstałe w wyniku wykonywania przez pozostałych wspólników wolnego zawodu w spółce. Ta sama zasada obowiązuje w przypadku zobowiązań spółki będących następstwem działań lub zaniechań osób zatrudnionych przez spółkę na podstawie umowy o pracę lub innego stosunku prawnego, które podlegały kierownictwu innego partnera przy świadczeniu usług związanych z przedmiotem działalności spółki.

W umowie spółki możemy zawrzeć zapisy, które będą stanowiły, że jeden albo większa liczba partnerów zgadzają sie na ponoszenie odpowiedzialności tak jak wspólnik spółki jawnej.
Będąc wspólnikami w spółce partnerskiej nasza odpowiedzialność rozciąga się również na naszych współmałżonków. Wyłączeniu podlega jedynie odrębny majątek współmałżonków.

Spółka partnerska w pigułce:

– spółka partnerska jest spółką osobową
– nie posiada osobowości prawnej, ale posiada zdolnośc prawną oraz zdolność do czynności prawnych
– umowa wymaga formy aktu notarialnego,
– pierwotnie musi się składać z co najmniej dwóch wspólników
– powstaje z chwilą wpisu do rejestru handlowego,
– celem spółki jest wykonywanie wolnego zawodu,
– odpowiedzialność wspólników jest ograniczona tzn. partner nie odpowiada za zobowiązania spółki wynikające z działalności innych partnerów,
– wszyscy partnerzy spólki partnerskiej mają prawo do reprezentowania jej spraw

Grzegorz Marynowicz

MamBiznes.pl

Administratorem Twoich danych jest Bonnier Business (Polska) sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie. Twoje dane będą przetwarzane w celu zamieszczenia komentarza oraz wymiany zdań, co stanowi prawnie uzasadniony interes Administratora polegający na umożliwieniu użytkownikom wymiany opinii naszym użytkownikom (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f RODO). Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne w celu zamieszczenia komentarza. Dalsze informacje nt. przetwarzania danych oraz przysługujących Ci praw znajdziesz w Polityce Prywatności.
Marta 3 sty 2019 (12:16)

Czy partnerów w spółce partnerskiej dotyczy ustawa o minimalnej stawce godzinowej?