Ranking kont firmowych Ranking kont osobistych

Zakładanie firmy krok V: zgłoszenie w ZUS

Płacenie składek do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych to jeden z tych obowiązków, którego dopełnienie nie przychodzi z radością osobom prowadzącym własny biznes. Jednak jest niezbędne jeśli chce się założyć firmę. 

ZUS

Fot. Shutterstock/ ASkwarczynski

Rejestracja w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych jest kolejnym etapem rejestracji jednoosobowej firmy. Skutkiem tego jest obowiązek samodzielnego opłacania składek na następujące ubezpieczenia społeczne i zdrowotne:

– emerytalnemu,
– rentowemu,
– wypadkowemu,
– zdrowotnemu,

– dodatkowo opłacanie składki na Fundusz Pracy

Dobrowolnym ubezpieczeniem jest ubezpieczenie chorobowe. 

Kiedy do ZUS
Zgłoszenia do obowiązkowych ubezpieczeń w ZUS należy dokonać we właściwym dla siedziby firmy Inspektoracie ZUS w terminie 7 dni od dnia rozpoczęcia wykonywania działalności gospodarczej. Aby dokonać zgłoszenia musimy wypełnić formularz ZFA (zgłoszenie płatnika składek – osoby fizycznej). Jeżeli prowadzenie firmy jest naszym jedynym zajęciem i jedynym miejscem zatrudnienia dla naszych pracowników, wówczas dla każdego z osobna wypełniamy formularz ZUA (zgłoszenie do ubezpieczenia osoby ubezpieczonej).
Kiedy natomiast my albo pracownicy mamy pełnoetatową pracę płatną powyżej minimalnej pensji krajowej, wówczas te osoby należy zgłosić tylko do ubezpieczenia zdrowotnego na formularzu ZZA.
Dane potrzebne przy zgłoszeniu w ZUS:
– REGON firmy,
– numer wpisu do ewidencji i nazwę organu prowadzącego rejestr,
– numer rachunku bankowego firmy,
– dane personalne,
– numery NIP (wszystkich osób),
– rodzaj dokumentów tożsamości z numerem i serią.

Należy pamiętać, że gdy zatrudniamy pracowników stajemy się pracodawcą. Obliguje to Nas do zgłoszenia zatrudnionych do ubezpieczenia w terminie 7 dni od daty zawarcia z pracownikiem umowy o pracę. Zatrudniając pracowników będziemy płacić dodatkowo składki na Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych.


UWAGA!
W przypadku gdy nie zatrudniamy pracowników, wpłacamy składki na ubezpieczenia społeczne i rozliczamy się z ZUS do 10 dnia następnego miesiąca, po kolejnym miesiącu działalności. Jeśli natomiast zatrudniamy pracowników rozliczamy się z ZUS do 15 dnia następnego miesiąca po miesiącu zatrudnienia.

Płać, nawet gdy nic nie sprzedałeś
Jedną z kwestii, które najbardziej przeszkadzają młodym przedsiębiorcom jest fakt, że niezależnie od tego czy ich firma generuje już przychody bądź zyski muszą oni, co miesiąc opłacać składki na ubezpieczenia emerytalne, rentowe, chorobowe (opcjonalnie), wypadkowe oraz zdrowotne. Młodzi ludzie chcący rozpocząć działalność gospodarczą postulują o udogodnienia w tej kwestii ponieważ obciążenia związane ze składkami na ZUS już na samym starcie znacząco podcinają im skrzydła.

Często bywa tak, że przymusowe składki zusowskie bywają dla młodych firm zabójcze. Ostatnie zmiany w regulacjach trochę się w tej poprawiły sytuacje osób rozpoczynających działalność. Na mocy nowych przepisów młody człowiek nie musi opłacać składek na ZUS w pełnym wymiarze.

Składki na ubezpieczenia społeczne
Kwoty składek na ubezpieczenie społeczne odprowadzanych przez przedsiębiorcę stanowią procent od dochodów. Podstawą obliczenia składek jest zadeklarowany dochód, który nie może być mniejszy niż poziom 60% średniego wynagrodzenia krajowego podawanego przez GUS. Obecnie jest to kwota 1739,90 zł i stanowi ona podstawę wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne za miesiące : marzec, kwiecień, maj.

WAŻNE Od dnia 24 sierpnia 2005 r. początkujący przedsiębiorcy mają prawo skorzystania z możliwości odprowadzania niższych składek na ubezpieczenie społeczne. Zgodnie z przepisami rozpoczynający działalność mogą opłacać składki na ubezpieczenia społeczne od zadeklarowanej przez siebie kwoty, nie niższej jednak niż 30% kwoty minimalnego wynagrodzenia za pracę. Z preferencyjnych warunków młody przedsiębiorca może korzystać przez okres 24 miesięcy kalendarzowych od daty rozpoczęcia działalności. Nie mogą natomiast z tych udogodnień korzystać wspólnicy spółek jawnych, komandytowych lub partnerskich oraz jednoosobowy wspólnik spółki z o.o., a także twórcy i artyści.

Składki na ubezpieczenie chorobowe i zdrowotne
Ubezpieczenie chorobowe dla osoby prowadzącej działalność jest dobrowolne. Podstawę wymiaru składek na ubezpieczenie chorobowe i wypadkowe stanowi podstawa wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe. Inną kwestią jest składka na ubezpieczenie zdrowotne. Zgodnie z literą prawa powinniśmy ją naliczać i opłacać na ogólnych zasadach (czyli od zadeklarowanej kwoty, nie niższej niż 75% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw).
Składka na Fundusz Pracy
Zgodnie z przepisami prędzej czy później do ZUS będziemy musieli także odprowadzać składki na Fundusz Pracy. Podstawa wymiaru minimalnej składki na Fundusz Pracy jest taka sama, jak w wypadku ubezpieczeń społecznych.


Czy za zgłoszenie w ZUS coś płacimy?

Wizyta w ZUS-ie nie uszczupli naszego portfela. Za zgłoszenie w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych nie są bowiem pobierane żadne opłaty.

 

Formularze niezbędne do zgłoszenia firmy w ZUS:
ZUS ZFA – zgłoszenie płatnika składek – osoby fizycznej
ZUS ZPA – zgłoszenie płatnika składek – spółki cywilnej
ZUS ZUA – zgłoszenie do ubezpieczenia osoby ubezpieczonej) – dotyczy sytuacji gdy przedsiębiorca poza działalnością gospodarczą nie uzyskuje dochodów z innych źródeł, obejmuje to także wszystkich pracowników niezależnie od tego czy uzyskują dochody z innych źródeł
ZUS ZZA – zgłoszenie do ubezpieczenia zdrowotnego – dotyczy sytuacji gdy przedsiębiorca poaza działalnością gospodarczą uzyskuje dochody z innych źródeł np. wykonuje pracę, za którą otrzymuje płacę w wysokości minimalnego wynagrodzenia lub wyższą

Krok VI: Państwowa Inspekcja Pracy i Sanepid

Grzegorz Niewiadomy

MamBiznes.pl

Administratorem Twoich danych jest Bonnier Business (Polska) sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie. Twoje dane będą przetwarzane w celu zamieszczenia komentarza oraz wymiany zdań, co stanowi prawnie uzasadniony interes Administratora polegający na umożliwieniu użytkownikom wymiany opinii naszym użytkownikom (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f RODO). Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne w celu zamieszczenia komentarza. Dalsze informacje nt. przetwarzania danych oraz przysługujących Ci praw znajdziesz w Polityce Prywatności.
Anna 5 lip 2024 (11:49)

Możliwość zadawania pytań ekspertom na portalach internetowych Wydawnictwa Wiedza i Praktyka, takich jak "Portal Księgowego", to świetne rozwiązanie. Otrzymane odpowiedzi są rzetelne i szczegółowe. Więcej informacji można znaleźć na stronie: https://www.wip.pl/nasze-produkty.