Ranking kont firmowych Ranking kont osobistych

Zamknięcie działalności gospodarczej. Oto co musisz wiedzieć przed podjęciem decyzji o likwidacji firmy

Zamknięcie działalności gospodarczej

Zamknięcie działalności gospodarczej wymaga od przedsiębiorcy dopełnienia kilku kluczowych formalności. Przedstawiamy o czym należy pamiętać, przy podjęciu decyzji o likwidacji własnego biznesu.

Niedawno przygotowaliśmy poradnik o zawieszeniu działalności gospodarczej. W przypadku problemów z prowadzeniem firmy można zdecydować się na taki krok na czas nieokreślony, dzięki czemu w okresie zawieszenia przedsiębiorca jest zwolniony z płacenia składek ZUS oraz podatku dochodowego. Niektórzy jednak decydują się na bardziej radykalny ruch jak likwidacja działalności gospodarczej. Warto pamiętać o formalnościach, które należy dopełnić.

Pierwszym krokiem będzie złożenie wniosku o wykreślenie firmy z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej. Taka informacja zostaje automatycznie wysłana do urzędu skarbowego, Głównego Urzędu Statystycznego, ZUSu oraz KRUSu.

Warto przeczytać: Zawieszenie działalności gospodarczej w CEIDG. Co warto wiedzieć przed podjęciem decyzji?

Wyrejestrowanie firmy z CEIDG

Każdy przedsiębiorca może w dowolnym momencie podjąć decyzję o zamknięciu działalności gospodarczej. Jednak nie wystarczy zaprzestać świadczenia usług, tylko najpierw należy dopełnić kilka formalności. Pierwszym z nich jest złożenie wniosku o wyrejestrowanie firmy z CEIDG, co można zrobić online, w urzędzie lub wysłać formularz pocztą.

We wniosku należy wskazać datę faktycznego zaprzestania działalności. Złożenie wniosku w CEIDG wiąże się z automatycznym przekazaniem takiej informacji w najważniejszych urzędach, czyli ZUS, US, GUS oraz KRUS. Jednak nie należy zapomnieć, aby wyrejestrować również z ubezpieczeń osoby współpracujące, członków rodziny i oczywiście samego siebie. Właściwy formularz można załączyć do wniosku CEIDG. Przedsiębiorca ma na to 7 dni od daty faktycznego zaprzestania działalności. W przypadku niedopełnienia tego obowiązku, ZUS nadal będzie naliczać składki.

Wniosek w najprostszy sposób można złożyć online na stronie biznes.gov. Formularz może zostać podpisany za pośrednictwem profilu zaufanego lub podpisu kwalifikowanego. Wykreślenie firmy z CEIDG nastąpi najpóźniej w kolejnym dniu roboczym po wysłaniu wniosku elektronicznego czy złożeniu formularza w urzędzie. W przypadku wyboru drogi pocztowej, liczy się dzień doręczenia listu do urzędu.

Osoby rozliczające się w formie karty podatkowej, muszą pamiętać o złożeniu formularza PIT-16Z do urzędu skarbowego.

Likwidacja działalności a ZUS

Wniosek do CEIDG o zamknięciu działalności gospodarczej oznacza automatyczne wyrejestrowanie jako płatnika składek ZUS. Jednak przedsiębiorcy nie mogą zapomnieć o formularzach ZUS ZWUA (wyrejestrowanie samego siebie oraz współpracowników) oraz ZUS ZCNA (członkowie rodziny), co pozwoli na wyrejestrowanie z ubezpieczeń osób, które wcześniej zostały do nich zgłoszone.

Formularze można złożyć dołączając je do wniosku o likwidację firmy. Można również zrobić to bezpośrednio w ZUS. Ostatnią składkę za ubezpieczenie społeczne należy opłacić już po zamknięciu działalności, w kolejnym miesiącu. Przykładowo, w przypadku likwidacji firmy w połowie firmy, jesteśmy zobowiązani do zapłaty połowy składki. W przypadku składki na ubezpieczenie zdrowotne, należy opłacić ją w pełnej wysokości.

Podatek dochodowy

Przedsiębiorca ma również kilka obowiązków związanych z podatkiem dochodowym. Kluczowym będzie sporządzenie wykazu składników majątku firmy. Osoby, które prowadziły podatkową księgę przychodów i rozchodów będą musiały również przygotować spis z natury.

Wykaz składników majątku firmy powinien zawierać takie informacje jak nazwa, data nabycia oraz kwota wydatków. Tego dokumentu nie trzeba przekazywać do urzędu skarbowego, jednak obowiązkiem jest przechowanie go przez 5 lat. W przypadku organów przeprowadzających kontrolę, przedsiębiorca będzie zobowiązany udostępnić go urzędnikowi.

Spis z natury dotyczy przedsiębiorców prowadzących podatkową księgę przychodów i rozchodów. Obejmuje on towary handlowe, materiały podstawowe i pomocnicze, półwyroby czy produkcję w toku w firmie. Osoby opodatkowane ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych nie sporządzają spis z natury, a wykaz składników majątku, który zawiera liczbę porządkową, określenie składnika, datę jego nabycia oraz kwotę wydatków poniesionych na zakup.

Podatek VAT

Podatnicy VAT, przy likwidacji firmy, nie mogą zapomnieć o rozliczeniu z urzędem skarbowym podatku od towarów i usług. Dla celów podatku VAT należy sporządzić oddzielny spis z natury. Przedsiębiorca wykazuje w nim towary, które zakupił i przysługiwało mu odliczenie podatku VAT, a na dzień likwidacji firmy nadal pozostają one w firmie. Dotyczy to rzeczy, których zakup można udokumentować fakturami.

Wycena składników majątków może nastąpić najpóźniej 14 dni od dnia, w którym zakończono spis z natury. Można je wycenić według ceny zakupu, ceny nabycia czy też cen rynkowych z dnia sporządzenia spisu. Obecnie nie ma obowiązującego wzoru spisu z natury.

Spis z natury należy przekazać do urzędu skarbowego bądź dołączyć do deklaracji podatkowej. Wykazany majątek podlega opodatkowaniu. Osoby, które wyprzedały majątek firmy jeszcze przed jej likwidacją, powinny dołączyć informację, że wartość towarów wynosi 0 zł.

Należy również pamiętać o wykreśleniu firmy z rejestru VAT za pośrednictwem formularzu VAT-Z. Przedsiębiorca ma na to 7 dni od dnia zakończenia działalności.

Dodatkowe obowiązki przy likwidacji działalności

Przedsiębiorcy powinni pamiętać jeszcze o kilku obowiązkach jak wyrejestrowanie kasy fiskalnej, rozwiązanie umów z pracownikami czy przechowywanie dokumentów zlikwidowanej firmy. W zależności od rodzaju dokumentu, należy go przechowywać określony czas. Przykładowo, takie formularze jak ZUS ZUA czy ZUS DRA to 5 lat od daty przekazania. Podobnie jest z podatkową księgą przychodów i rozchodów czy księgami rachunkowymi.

Są również takie dokumenty, które należy przechowywać i 10 lat od daty przekazania. Dlatego przy podejmowaniu decyzji o likwidacji firmy należy pamiętać o powyższych obowiązkach.

Warto przeczytać: Ulgi podatkowe dla przedsiębiorców. Sprawdzamy jakie korzyści przysługują podatnikom

Administratorem Twoich danych jest Bonnier Business (Polska) sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie. Twoje dane będą przetwarzane w celu zamieszczenia komentarza oraz wymiany zdań, co stanowi prawnie uzasadniony interes Administratora polegający na umożliwieniu użytkownikom wymiany opinii naszym użytkownikom (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f RODO). Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne w celu zamieszczenia komentarza. Dalsze informacje nt. przetwarzania danych oraz przysługujących Ci praw znajdziesz w Polityce Prywatności.