Ranking kont firmowych Ranking kont osobistych

Indywidualna działalność gospodarcza

Zanim rozpoczniemy działalność gospodarczą musimy dokonać wyboru formy prawnej pod którą nasza firma będzie działać. Poszczególne formy różnią się od siebie i wybór każdej z nich niesie za sobą zarówno przywileje jak i obowiązki. Decyzję o wyborze formy działalności musimy więc dokładnie przemyśleć i przeanalizować, który wariant będzie dla nas najlepszy. Wybór konkretnej formy wpływa na wiele istotnych kwestii jak procedura rejestracji firmy, kapitał początkowy, czy odpowiedzialność za zobowiązania.

Fot. Pexels

Podejmując decyzję o wyborze formy działalności pamiętajmy, że zwłaszcza na początku najprostsze rozwiązania są najlepsze. Nic nie stoi na przeszkodzie by zmienić formę gdy Nasza firma się rozwinie.

Zanim powiemy o indywidualnej działalności przypomnijmy, że firmę można prowadzić w formie:

1. Indywidualnej działalności gospodarczej(firmy jednoosobowej)

2. Spółki osobowej:
– spółki cywilnej
– spółki jawnej
– spółki partnerskiej
– spółki komandytowej
– spółki komandytowo-akcyjnej

3. Spółki kapitałowej:

– spółki z ograniczoną odpowiedzialnością

– spółki akcyjnej

Definicja indywidualnej działalności

Zgodnie z ustawą o podatku dochodowym od osób fizycznych, indywidualna działalność gospodarcza to zarobkowa działalność wytwórcza, handlowa, budowlana, usługowa oraz poszukiwanie, rozpoznawanie i eksploatacja kopalin, a także działalność zawodowa wykonywana w sposób zorganizowany i ciągły.

Przedsiębiorca

Zgodnie z tą samą ustawą, przedsiębiorcą jest osoba fizyczna, osoba prawna, i jed­nostka organizacyjna nie będąca osobą prawną, której odrębna ustawa przyzna­je zdolność prawną – wykonująca we wła­snym imieniu działalność gospodarczą. Za przedsiębiorców uznaje się także wspólni­ków spółki cywilnej w zakresie wykonywa­nej przez nich działalności gospodarczej.

Przepisów ustawy nie stosuje się do działalności wytwórczej w rolnictwie w zakresie upraw rolnych oraz chowu i hodowli zwierząt, ogrodnictwa, warzywnictwa, leśnictwa i rybactwa śródlądowego, a także wynajmowania przez rolników pokoi, sprzedaży posiłków domowych i świadczenia w gospodarstwach rolnych innych usług związanych z pobytem turystów.

Popularna forma

Indywidualna działalność gospodarcza jest najpopularniejszą formą prawną wśród młodych przedsiębiorców rozpoczynających swoją przygodę z biznesem. Forma ta wybierana jest najczęściej gdyż jest stosunkowo prosta i nie wymaga od założycieli dużego kapitału początkowego. Procedura rejestracji jednoosobowej firmy na pierwszy rzut oka wydaje się skomplikowana. Panuje powszechne przekonanie o ogromie biurokracji jaką trzeba pokonać by założyć firmę.

Oczywiście część z argumentów przytaczanych w tym kontekście jest jak najbardziej zasadna jednak osoby, które mają za sobą zakładanie jednoosobowej działalności mówią, że nie taki diabeł straszny. Osoby te spróbowały swoich sił i okazało się, że mimo początkowych obaw, rejestracja firmy nie przysporzyła większych problemów. Jak więc założyć jednoosobową firmę? Od czego zacząć i w jaki sposób sprawnie przejść całą procedurę?

UWAGA! Aktem prawnym regulującym funkcjonowanie działalności jest ustawa z dnia 2 lipca o swobodzie działalności gospodarczej.

Zakładamy jednoosobową działalność

Chąc założyć jednoosobową działalność gospodarczą musimy przejść dokładnie opisaną procedurę. Poszczególne kroki szczegółowo przedstawione są w dziale jak założyć firmę? więc tu przedstawimy tylko zarys obowiązków jakie stoją przed młodym przedsiębiorcą chcącym założyć własną firmę. Aby zarejestrować jednoosobową firmę musimy przejść następujące etapy.

Krok I Urząd Miasta i Giminy

Na początku udajemy się do Urzędu Miasta i Gminy w celu uzyskania wpisu do ewidencji działalno­ści gospodarczej. Wpisu dokonuje: wójt, burmistrz albo prezy­dent miasta i czynność ta podlega opłacie w wysokości 100zł. Wniosek o wpis powinien zawierać następujące informacje:
– imię i nazwisko
– nazwa firmy (nieobowiązkowo)
– nr ewidencyjny PESEL
– adres zamieszkania
– adres siedziby firmy (jeżeli stale wykonujemy działalność poza miejscem zamieszkania)
– rodzaj działalności
– datę rozpoczęcia działalności

Przeczytaj więcej o tym kroku

Krok II Wizyta w GUS

Gdy otrzymaliśmy wpis firmy do ewidencji to udajemy się właściwego ze względu na siedzibę wojewódzkiego oddziału Urzędu Statystycznego, w którym składamy wniosek(RG-1) o nadanie numeru REGON. We wniosku przedstawiamy:

– nazwę firmy, i adres siedziby,

– formę prawno-organizacyjną,

– stan aktywności prawnej i ekonomicznej,

– rodzaj przeważającej działalności

Przeczytaj więcej o tym kroku

Krok III Pieczątka i konto bankowe

Po uzyskaniu REGONU wyrabiamy pieczątkę i zakładamy firmowe konto bankowe

Przeczytaj więcej o tym kroku

Krok IV Odwiedzamy Urząd Skarbowy

Jeśli mamy już konto bankowe z wizytą wybieramy się do Urzędu Skarbowego w celu zgłoszenia rozpoczęcia działalności gospodarczej oraz nadania numeru NIP. W urzędzie skarbowym musimy także zadeklarować, czy będziemy vatowcami (płatnikami podatku VAT).

Przeczytaj więcej o tym kroku

Krok V Wizyta w ZUS
Kolejnym etapem rejestracji jednoosobowej firmy jest rejestracja w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych. Skutkiem tego jest obowiązek samodzielnego opłacania składek na następujące ubezpieczenia społeczne i zdrowotne:

– emerytalne,
– rentowe,
– wypadkowe,
– zdrowotne,
– dodatkowo opłacanie składki na Fundusz Pracy

Przeczytaj więcej o tym kroku

Krok VI Sanepid i PIP
Gdy zakładając firmę zatrudniamy także pracowników to jesteśmy zobowiązani zawiadomić o tym Państwową Inspekcję Pracy (PIP). Z kolejną wizytą musimy się wybrać do wojewódzkiej lub powiatowej stacji sanitarno- epidemiologicznej czyli do popularnego sanepidu.

Przeczytaj więcej o tym kroku

Krok VII Koncesje i zezwolenia

Gdy działalność, którą chcemy prowadzić wymaga uzyskania jakiegoś rodzaju pozwolenia dochodzi jeszcze jeden krok, którym jest obowiązek uzyskania koncesji lub zezwoleń.

Przeczytaj więcej o tym kroku

Odpowiedzialność za zobowiązania firmy
Prowadząc jednoosobową działalność odpowiadamy całym naszym majątkiem. Odpowiedzialność ta rozciąga się również na współmałżonka – z wyłączeniem jego majątku odrębnego.

Kapitał początkowy
Zakładając jednoosobową firmę nie ma minimalnej wysokości kapitału potrzebnego do rejestracji firmy. W przypadku np. spółki z o.o. minimalny kapitał to 50 000zł.

Prowadzenie spraw firmy
Jednoosobowa firma zarządzana jest przez jej właściciela. Skutkuje to pełną swobodą w podejmowaniu decyzji oraz możliwością szybkiej reakcji bez konieczności konsultacji itp.

Rozliczenia finansowo-księgowe

Księgowość w jednoosobowej firmie jest stosunkowo prosta zwłaszcza jeżeli zdecydujemy się na ryczałtowe formy opodatkowania. Forma rozliczeń z fiskusem zależy od tego na jaki rodzaj wariant się zdecydujemy. Do wyboru mamy: zasady ogólne(skala podatkowa lub podatek liniowy 19 %), ryczałt oraz kartę podatkową.

Indywidualna działalność gospodarcza w pigułce:

– niskie koszty rejestracji firmy
– stosunkowo szybka rejestracja i likwidacja firmy

– brak wymagań co do kapitału początkowego

– osobista odpowiedzialność całym majątkiem właściciela za zobowiązania przedsiębiorstwa

– jednoosobowe kierownictwo (elastyczność i szybkość podejmowania decyzji)
– prostsza niż w innych formach działalności księgowość
– możliwy jest wybór każdej z form opodatkowania (zasady ogólne, ryczałt, karta podatkowa)

Alicja Rozłucka

MamBiznes.pl

Administratorem Twoich danych jest Bonnier Business (Polska) sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie. Twoje dane będą przetwarzane w celu zamieszczenia komentarza oraz wymiany zdań, co stanowi prawnie uzasadniony interes Administratora polegający na umożliwieniu użytkownikom wymiany opinii naszym użytkownikom (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f RODO). Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne w celu zamieszczenia komentarza. Dalsze informacje nt. przetwarzania danych oraz przysługujących Ci praw znajdziesz w Polityce Prywatności.
BJR 11 gru 2017 (12:18)

Nie rozumiem tu czegoś, wiem tylko, że wprowadzono (już dość dawno) zmiany, gdzie spółkę założyć można po jednej wizycie w Urzędzie Skarbowym, a spółka cywilna, nie wiem, jak powinna być zakładana. Polacy, którzy wyjechali do Anglii, czy Irlandii, tu nie mieli by żadnych szans (BIUROKRACJA), a wyjechali bardzo różni ludzie (znam jednego po podstawówce) i robią tam niezłą forsę.