8 dowodów, że pracownik ma lepiej niż właściciel firmy

Myślisz o tym by otworzyć własny biznes? To dobrze, ale pamiętaj, że ma to swoje wady i zalety. Jednym z problemów działających w Polsce przedsiębiorców jest polskie prawo pracy, które daje pracownikowi zbyt wiele uprawnień. Przeczytaj więc o kilku najważniejszych prawach pracownika, które często dezorganizują pracę w firmie i zniechęcają pracodawców do zatrudniania nowych osób.

1. „Paluszek i główka”

Pracodawca za czas niezdolności pracownika do pracy wskutek choroby trwającej łącznie do 33 dni w ciągu roku musi wypłacić pracownikowi wynagrodzenie.

2. Pracownik żąda urlopu

Pracownikowi przysługuje prawo do urlopu na żądanie. Prawo to często dezorganizuje pracę w szczególności w małych firmach gdzie zapewnienie zastępstwa jest niemożliwe
 
3. Nie zwolnisz pracownika, którego nie ma w pracy

Nie można zwolnić pracownika, gdy nie ma go w pracy. Obecne przepisy nakładają obowiązek, aby pracodawca złożył wypowiedzenie na ręce pracownika. Jeżeli więc np. pracownik wyjechał lub „nagle zachorował” to pracodawca praktycznie nie może go zwolnić

4. Pracownik porzucił pracę? Nic się nie stało

Przepisy nie pozostawiają na osobie zatrudniającej suchej nitki w przypadku gdy ten w sposób nieuzasadniony zwolni pracownika. Natomiast pracownikowi, który z dnia na dzień porzuci pracę nie grożą żadne sankcje

5. Byle do emerytury

Istnieje ok. 40 grup pracowników korzystających ze szczególnej ochrony przed wypowiedzeniem lub rozwiązaniem umowy o pracę. Pracodawca nie może ich zwolnić, np. nie może wypowiedzieć umowy o pracę pracownikowi, któremu brakuje nie więcej niż 4 lata do osiągnięcia wieku emerytalnego, jeżeli okres zatrudnienia umożliwia mu uzyskanie prawa do emerytury z osiągnięciem tego wieku.

6. Cała rodzina opiekuje się dzieckiem

Nieracjonalne przepisy określające uprawnienia pracowników związane z rodzicielstwem powodują, że pracownikowi wychowującemu przynajmniej jedno dziecko w wieku do 14 lat przysługuje w ciągu roku kalendarzowego zwolnienie od pracy na 2 dni, z zachowaniem prawa do wynagrodzenia, niezależnie od tego czy drugi rodzic pracuje czy pozostaje bez pracy.

7. Zapłać pracownikowi, który po pracy czeka na autobus

Pracownikowi przysługuje wynagrodzenie za czas, w którym po pracy oczekuje w firmie na transport do domu. Pracodawca musi więc albo zabronić oczekiwania w zakładzie pracy na autobus lub inny środek transportu albo zapłacić pracownikowi za ten czas dodatkowe wynagrodzenie.

8. Złodziejski ZUS i podatki

I na koniec ostatni i najważniejszy rodzynek, czyli pozapłacowe koszty pracy. Obecnie wypłacając pracownikowi 100 zł „na rękę” pracodawca musi dodatkowo odprowadzić ok. 70 zł w postaci składek i podatków.

Łukasz Nomejko

Wykorzystano opracowanie Polskiej Konfederacji Pracodawców Prywatnych Lewiatan