Ranking kont firmowych Ranking kont osobistych

Jak zawiesić działalność firmy z powodu koronawirusa?

Zawieszenie działalności często podyktowane jest trudną sytuacją firmy. Z reguły nie jest to prosta decyzja, jednak niejednokrotnie może ją uchronić przed całkowitym upadkiem. Jest to możliwe, że dzięki temu nie będą ponoszone koszty. Warto podkreślić, że nie w każdym przypadku taka decyzja będzie właściwa.

zawieszenie firmy

Jak zawiesić działalność firmy?; Fot. FORUM/ Anthony Marsland

Skorzystanie z opcji zawieszania działalności gospodarczej może skutkować tym, iż nie będzie można wykorzystać wszelkich form pomocowych. Co więcej, w tym czasie firma nie osiąga żadnych przychodów, co więcej takie działanie może zostać negatywnie odebrane przez kontrahentów.

Jednak jeśli okaże się, że jest to jedyny sposób na uratowanie firmy, to przedsiębiorca może przy tym skorzystać z przepisów obowiązujących od lat, które w takim przypadku zwalniają przedsiębiorców z danin publicznoprawnych. Jednocześnie w przygotowywanej obecnie tzw. tarczy antykryzysowej rząd przewiduje świadczenia postojowe dla osób, które zawiesiły (bądź zawieszą) działalność — pod warunkiem, że nie zrobiły tego przed 1 lutego.

O czym należy pamiętać zawieszając działalność?

Warto podkreślić, że nie każda firma będzie miała możliwość zawieszenia działalności. Podstawą kwestią jest fakt, że takie prawo, jakim jest zawieszenie działalności przysługuje wyłącznie firmom, które nie zatrudniają nikogo na umowę o pracę. Jednak jest od tego wyjątek, jeśli pracownik etatowy przebywa na urlopie związanym z urodzeniem dziecka. Oczywiście jeśli pracownicy takiej firmy są zatrudnieni na podstawie umowy o dzieło, tudzież umowy zlecenia to przedsiębiorca również może skorzystać z tego prawa.

Kolejną istotną kwestią jest fakt, że w trakcie zawieszenia działalności, przedsiębiorca jest zwolniony z płacenia składek ZUS, odprowadzania podatku dochodowego (nie dotyczy zeznania rocznego), składania deklaracji VAT, przesyłania JPK_VAT (pod warunkiem braku transakcji objętych podatkiem VAT). Za tym idzie brak możliwości wykonywania działalności, jednak i od tego są liczne odstępstwa. W tym czasie można jednak realizować czynności, które są niezbędne by firma mogła przetrwać. Do nich można zaliczyć m.in. przyjmowanie należności wynikające z wcześniejszych umów, regulowanie własnych zobowiązań powstałych przed przerwą w działalności, sprzedawać dawniej zamówione towary lub elementy majątku firmowego. Należy ewidencjonować takie transakcje, w tym wydatki konieczne do zachowania możliwości kontynuowania biznesu w przyszłości, czyli np. opłaty czynszowe. Warto przy tym także pamiętać, że zawieszenie działalności nie oznacza, ze firma znika z rynku. Oznacza to, że musi brać udział w postępowaniach administracyjnych, sądowych i podatkowych, uczestniczyć w kontrolach, wykonywać obowiązki nakazane prawem czy składać coroczne sprawozdanie finansowe.

Ostatnim istotnym elementem jest okres zawieszenia, który jest zróżnicowany pod względem formy prawnej. W przypadku podmiotów wpisanych do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG) nie ma określonego limitu, jak długo może on trwać. Natomiast dla firm wpisanych do Krajowego Rejestru Sądowego (KRS), zawieszenie nie może trwać dłużej niż 24 miesiące. Jednak mają wspólną jedną zasadę. Jest nią minimalny czas trwania zawieszenia działalności firmy, która wynosi 30 dni.

Uwaga!
Okres zawieszenia działalności gospodarczej zaczyna się od dnia wskazanego we wniosku o wpis takiej informacji i trwa do dnia również wskazanego w tym wniosku, ale też może być podany dopiero w zgłoszeniu jej wznowienia

Zawieszenie działalności firmy krok po kroku

Sam proces zawieszenia działalności nie jest skomplikowany. Można go dokonać online lub w miejscowym urzędzie. Wypełnienie wniosku o zawieszenie działalności zajmie zaledwie kilka minut. Ważne, aby pamiętać, aby w polu numer 01, zaznaczyć opcję 3, czyli wniosek o zawieszenie wykonywania działalności gospodarczej. W pozostałych rubrykach należy wypełnić swoje dane. Jeśli wysyłany jest drogą elektroniczny, będzie konieczne podpisanie wniosku profilem zaufanym. Sam wniosek dostępny jest na stronie CEIDG, jak i tutaj.

Przeczytaj także na MamBiznes.pl

Administratorem Twoich danych jest Bonnier Business (Polska) sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie. Twoje dane będą przetwarzane w celu zamieszczenia komentarza oraz wymiany zdań, co stanowi prawnie uzasadniony interes Administratora polegający na umożliwieniu użytkownikom wymiany opinii naszym użytkownikom (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f RODO). Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne w celu zamieszczenia komentarza. Dalsze informacje nt. przetwarzania danych oraz przysługujących Ci praw znajdziesz w Polityce Prywatności.