Dyskonto

Ilekroć w ustawie jest mowa o:

dyskoncie – oznacza to różnicę między kwotą uzyskaną z wykupu papieru wartościowego przez emitenta a ceną zakupu papieru wartościowego na rynku pierwotnym lub wtórnym, a w przypadku nabycia papierów wartościowych w drodze spadku lub darowizny dyskonto oznacza różnicę pomiędzy ceną wykupu a ceną zakupu tych papierów przez spadkodawcę lub darczyńcę.

Art. 5a pkt 12 ustawy z dnia 26 lipca 1991r. o podatku dochodowym od osób fizycznych
(t. jedn. Dz.U. z 2000r., Nr 14, poz.176 z późn. zm.)

Zakres definicji:

Dyskonto to odwrotny proces do kapitalizacji. Dlatego polega na szukaniu obecnej wartości przyszłych dochodów

Wersje historyczne:

1.01.2004 – 31.12.2006 r.
Ilekroć w ustawie jest mowa o dyskoncie – oznacza to różnicę między kwotą uzyskaną z wykupu papieru wartościowego przez emitenta a ceną zakupu papieru wartościowego na rynku pierwotnym lub wtórnym.

przed 1.01.2004 r.
Brak wcześniejszych wersji historycznych.

Inne definicje