Działalność leśna

Za działalność leśną, w rozumieniu ustawy, uważa się działalność właścicieli, posiadaczy lub zarządców lasów w zakresie urządzania, ochrony i zagospodarowania lasu, utrzymywania i powiększania zasobów i upraw leśnych, gospodarowania zwierzyną, pozyskiwania – z wyjątkiem skupu – drewna, żywicy, choinek, karpiny, kory, igliwia, zwierzyny oraz płodów runa leśnego, a także sprzedaż tych produktów w stanie nieprzerobionym.

Art. 1 ust 3 Ustawy z dnia 30 października 2002 r. o podatku leśnym. (Dz.U.02.200.1682)

Zakres definicji:

Działalność leśna to działalność właścicieli, posiadaczy lub zarządców lasów w zakresie:

  • urządzania, ochrony i zagospodarowania lasu;
  • utrzymywania i powiększania zasobów i upraw leśnych;
  • gospodarowania zwierzyną;
  • pozyskiwania – z wyjątkiem skupu – drewna, żywicy, choinek, karpiny, kory, igliwia, zwierzyny oraz płodów runa leśnego, a także sprzedaż tych produktów w stanie nieprzerobionym.Działalność leśna może być prowadzona przez jakikolwiek podmiot, właściciela, posiadacza, zarządcę, przez podmiot nie będący bezpośrednio podatnikiem podatku leśnego.
Wersje historyczne:

przed 01.01.2003r.
Brak wersji historycznych. Ustawa obowiązuje od 01.01.2003r.

Inne definicje