Orzecznictwo: Spółki - Spółka cywilna

Refakturowanie usług a obowiązek sporządzenia dokumentacji przez podmioty powiązane Naczelny Sąd Administracyjny, sygn.…

Orzecznictwo: Spółki - Spółka akcyjna

Dywidenda na kredyt, odsetki do kosztów Wyrok  WSA we Wrocławiu z 4 listopada…

Orzecznictwo: Spółki - KRS

CIT dopiero od dnia wpisu do KRS Naczelny Sąd Administracyjny, sygn. II FSK…

Spółki: KRS - Za ile

Za ile Poniższa tabela została opracowana w oparciu o Ustawę o kosztach sądowych…

Spółki: KRS - Gdzie

Gdzie – Sądy KRS Siedziby i obszary właściwości Wydziałów Gospodarczych – Krajowego Rejestru…

Spółki: KRS - Co, kiedy

Co, kiedy Krajowy Rejestr Sądowy jest scentralizowaną, informatyczną bazą danych składającą się z…

Spółki: Spółka cywilna - Jak zlikwidować

Jak zlikwidować Jeżeli spółka została zawarta na czas nie oznaczony, każdy wspólnik może…

Spółki: Spółka jawna - Jak zlikwidować

Jak zlikwidować Rozwiązanie spółki powodują: przyczyny przewidziane w umowie spółki, jednomyślna uchwała wszystkich…

Spółki: Spółka komandytowa - Jak zlikwidować

Jak zlikwidować Rozwiązanie spółki powodują: przyczyny przewidziane w umowie spółki, jednomyślna uchwała wszystkich…

Spółki: Spółka komandytowo-akcyjna - Jak zlikwidować

Jak zlikwidować Rozwiązanie spółki powodują: przyczyny przewidziane w statucie, uchwała walnego zgromadzenia o…

Spółki: Spółka partnerska - Jak zlikwidować

Jak zlikwidować Rozwiązanie spółki powodują: przyczyny przewidziane w umowie spółki, jednomyślna uchwała wszystkich…

Spółki: Spółka z o.o. - Jak zlikwidować

Jak zlikwidować Rozwiązanie spółki powodują: przyczyny przewidziane w umowie spółki, uchwała wspólników o…

Spółki: Spółka z o.o. - Zyski i podatki

Zyski i podatki W czasie trwania spółki nie wolno zwracać wspólnikom wniesionych wkładów…

Spółki: Spółka partnerska - Zyski i podatki

Zyski i podatki W sferze prawa podatkowego spółka partnerska pozostaje podatnikiem VAT, niemniej…

Spółki: Spółka komandytowo-akcyjna - Zyski i podatki

Zyski i podatki W spółce komandytowo-akcyjnej spólnik jest podatnikiem podatku dochodowego, a spółka…

Spółki: Spółka jawna - Zyski i podatki

Zyski i podatki W sferze prawa podatkowego spółka jawna pozostaje podatnikiem VAT, niemniej…

Spółki: Spółka cywilna - Zyski i podatki

Zyski i podatki W sferze prawa podatkowego spółka cywilna pozostaje podatnikiem VAT, niemniej…

Spółki: Spółka z o.o. - Kontrola

Kontrola Prawo kontroli służy każdemu wspólnikowi. W tym celu wspólnik lub wspólnik z…