Spółki: Spółka z o.o. - Jak założyć

Jak założyć Do założenia spółki z ograniczoną odpowiedzialnością potrzeba: zawarcia umowy spółki, wniesienia…

Spółki: Spółka z o.o. - Charakterystyka

Charakterystyka Spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością może utworzyć jedna albo więcej osób (fizycznych lub…

Spółki: Spółka partnerska - Charakterystyka

Charakterystyka Spółka partnerska ma na celu umożliwienie wspólnego wykonywania jednego bądź więcej wolnych…

Spółki: Spółka komandytowo-akcyjna - Charakterystyka

Charakterystyka Spółką komandytowo-akcyjną jest spółka osobowa mająca na celu prowadzenie przedsiębiorstwa pod własną…

Spółki: Spółka komandytowa - Charakterystyka

Charakterystyka Spółka komandytowa to spółka osobowa prawa handlowego mającą na celu prowadzenie przedsiębiorstwa…

Spółki: Spółka jawna - Charakterystyka

Charakterystyka Majątek spółki jawnej stanowi wszelkie mienie wniesione jako wkład lub nabyte przez…

Spółki - KRS

Co, kiedy Krajowy Rejestr Sądowy jest scentralizowaną, informatyczną bazą danych składającą się z…

Spółki - Spółka z o.o.

Charakterystyka Spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością może utworzyć jedna albo więcej osób (fizycznych lub…

Spółki - Spółka komandytowo-akcyjna

Jak zlikwidować Rozwiązanie spółki powodują: przyczyny przewidziane w statucie, uchwała walnego zgromadzenia o…

Spółki - Spółka komandytowa

Kontrola Komandytariusz ma prawo żądać odpisu sprawozdania finansowego za rok obrotowy oraz przeglądać…

Spółki: Spółka cywilna - Kontrola

Kontrola

Spółki: Spółka cywilna - Zarząd

Zarząd Spółka cywilna nie posiada odrębnego zarządu. Każdy wspólnik jest bowiem uprawniony i…

Spółki: Spółka cywilna - Wspólnicy

Wspólnicy Wkład wspólnika może polegać na wniesieniu do spółki własności lub innych praw…

Spółki: Spółka cywilna - Jak założyć

Jak założyć Dla założenia spółki cywilnej potrzeba jedynie zawarcia umowy spółki. Przez umowę…

Spółki - Spółka partnerska

Charakterystyka Spółka partnerska ma na celu umożliwienie wspólnego wykonywania jednego bądź więcej wolnych…

Spółki - Spółka jawna

Charakterystyka Spółka jawna jest przedsiębiorcą, a działalność przez nią prowadzona może mieć zarówno…

Spółki - Spółka cywilna

Charakterystyka Przez umowę spółki wspólnicy zobowiązują się dążyć do osiągnięcia wspólnego celu gospodarczego…

Spółki

Spółka komandytowo – akcyjna Spółką komandytowo-akcyjną jest spółka osobowa mająca na celu prowadzenie…