Ranking kont firmowych Ranking kont osobistych

Nowe prawo konsumentów. Projekt noweli ustawy przyjęty przez rząd

Pozwy zbiorowe konsumentów

Zmiany, które umożliwią konsumentom skuteczniejsze korzystanie z pozwów zbiorowych przeciwko przedsiębiorcom. To przewiduje projekt ustawy, który został zaakceptowany na wtorkowym posiedzeniu rządu.

Projekt to inicjatywa przygotowana przez Prezesa Urzędu Kontroli Konkurencji i Konsumentów. Dotychczas obowiązujące przepisy zakładają, że metodą ochrony zbiorowych interesów konsumentów jest postępowanie prowadzone właśnie przez UOKiK. Nowa ustawa wprowadzi możliwość wytaczania powództw przeciwko przedsiębiorcom przed sądem powszechnym. Takie uprawienia zyskają określone podmioty.

Warto przeczytać: Upomnienie dla pracownika. W jakich sytuacjach można je zastosować?

Pozwy zbiorowe konsumentów

Ustawa ma za zadanie dostosowanie obowiązujących w Polsce przepisów do unijnej dyrektywy. Nadaje ona konsumentom większe uprawnienia w zakresie pozwów zbiorowych. W ich imieniu określone organizacje pozarządowe i inne upoważnione podmioty będą mogły wytaczać przedsiębiorcom pozwy grupowe. Ta możliwość obejmuje sytuacje naruszania przez przedsiębiorców interesów konsumentów.

W myśl unijnych przepisów będą to tak zwane powództwa przedstawicielskie. Upoważnione podmioty będą mogły je wytoczyć przeciw przedsiębiorcom, by doprowadzić do zaprzestania stosowania przez nich szkodliwych praktyk. Innym założeniem wytoczonych procesów jest możliwość uzyskania w ten sposób odszkodowania od przedsiębiorcy.

Podmioty upoważnione

Ustawa opisuje warunki, które dana organizacja musi spełniać, by zostać podmiotem upoważnionym. Jej zadaniem statutowym musi być zapewnienie ochrony konsumentów przy jednoczesnym nieosiąganiu zysku. Na organizację nie mogą mieć również wpływu podmioty inne niż konsumenci. Ma to zapobiegać stosowaniu ich do pozywania konkurencji przez innych przedsiębiorców. Ponadto okres prowadzenia statutowej działalności przez podmiot upoważniony musi wynosić co najmniej rok.

Prezes UOKiK ma prowadzić rejestr podmiotów upoważnionych. W pozwach zbiorowych mają być one także zwolnione od ponoszenia kosztów sądowych. Twórca projektu liczy, że wzmocnienie praw konsumentów zadziała jako zachęta dla przedsiębiorców do działań zgodnych z unijnym prawem konsumenckim.

Warto przeczytać: Rząd chce kontrolować modele AI. W planach Komisja Nadzoru Sztucznej Inteligencji

Administratorem Twoich danych jest Bonnier Business (Polska) sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie. Twoje dane będą przetwarzane w celu zamieszczenia komentarza oraz wymiany zdań, co stanowi prawnie uzasadniony interes Administratora polegający na umożliwieniu użytkownikom wymiany opinii naszym użytkownikom (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f RODO). Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne w celu zamieszczenia komentarza. Dalsze informacje nt. przetwarzania danych oraz przysługujących Ci praw znajdziesz w Polityce Prywatności.