Ranking kont firmowych Ranking kont osobistych

Pieniądze na zakładanie firm leżą na ulicy. Lista programów dla raczkujących przedsiębiorców

Wbrew pozorom i utartym stereotypom nie tylko firmy o ugruntowanej pozycji na rynku mogą obecnie skorzystać z programów realizowanych przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości. Także raczkujące biznesy znajdą coś dla siebie w zestawieniu programów i dotacji dla młodego biznesu. Na jakie wsparcie mogą obecnie liczyć młodzi przedsiębiorcy oraz ci, którzy rozkręcenie własnego biznesu mają dopiero przed sobą?

Fot. Shutterstock/ Ryvius

Początkujący przedsiębiorcy lub osoby, które założenie firmy czy budowę start-upu mają dopiero przed sobą również mają spore spektrum możliwości do wykorzystania. Oto lista trwających lub startujących niebawem programów dla młodych przedsiębiorców.

Platformy Startowe dla nowych pomysłów

Cel finansowania: Rozwinięcie pomysłu w innowacyjny produkt bądź usługę we współpracy z ekspertami.

Pula środków: Platformy Startowe dysponują łącznym budżetem w wysokości 108,4 mln zł przeznaczonym na inkubację startupów.

Kwota dofinansowania/inne świadczenia oferowane przez program: Wsparcie dla start-upów udzielane jest przez Platformy Startowe w formie usług inkubacyjnych (wsparcie to stanowi pomoc de minimis dla przedsiębiorcy). Wartość świadczonych usług dla startupu zarówno podstawowych jak i specjalistycznych ustalana jest indywidualnie w zależności od zidentyfikowanych potrzeb danego przedsięwzięcia.

Warunki/kto może otrzymać dofinansowanie: Każdy pomysłodawca, który założy działalność gospodarczą w jednym z województw Polski Wschodniej: lubelskiego, podkarpackiego, podlaskiego, świętokrzyskiego i warmińsko-mazurskiego.

Platformy Startowe prowadzą ciągły nabór. Zgłoszenia przyjmowane są przez formularz na stronie PARP. Następnie koncepcje te oceniane są przez ekspertów poszczególnych Platform Startowych.

Oceniane będą m.in.:

 • Innowacyjność koncepcji – do inkubacji zakwalifikować się mogą jedynie innowacje produktowe,
 • Przewagi konkurencyjne – koncepcja powinna charakteryzować się zidentyfikowanymi przewagami w stosunku do istniejących produktów,
 • Potencjał biznesowy,
 • Kwalifikacje zespołu, który ma rozwijać produkt.

Koniec przyjmowania wniosków: Harmonogramy poszczególnych Platform Startowych dostępne są pod tym linkiem

Rozwój start-upów w Polsce Wschodniej

Cel finansowania: Rozwój w makroregionie Polski Wschodniej działalności biznesowej przedsiębiorstw typu startup, gotowych do wejścia na rynek z produktem przygotowanym w ramach poddziałania 1.1.1 POPW Platformy startowe dla nowych pomysłów.

Pula środków: 300 000 000 zł

Kwota dofinansowania/inne świadczenia oferowane przez program: maksymalne dofinansowanie wynosi 1 000 000 zł

Warunki/kto może otrzymać dofinansowanie?
Mikro i mali przedsiębiorcy, którzy:

 • spełniają kryteria wyboru projektów 1.1.2 POPW
 • prowadzą działalność w formie spółki kapitałowej zgodnie z przepisami kodeksu spółek handlowych
 • zakończyli program inkubacji innowacyjnego pomysłu w ramach poddziałania 1.1.1 POPW Platformy startowe dla nowych pomysłów, przez co rozumie się osiągnięcie wszystkich „kamieni milowych” planu inkubacji oraz otrzymali Raport z inkubacji uwzględniający rekomendację dotyczącą stopnia gotowości spółki do podjęcia działalności rynkowej
 • realizują projekt w co najmniej jednym województwie Polski Wschodniej
 • nie byli notowani na giełdzie w okresie do pięciu lat po rejestracji
 • nie przejęli działalności innego przedsiębiorstwa
 • nie dokonali podziału zysków
 • nie zostali utworzeni w wyniku połączenia

Koniec przyjmowania wniosków: 30 września 2020 r.

Programy Akceleracyjne – ScaleUp

Cel finansowania: Łączenie potencjału początkujących, kreatywnych przedsiębiorców z infrastrukturą oraz doświadczeniem dużych przedsiębiorstw.

Kwota dofinansowania/inne świadczenia oferowane przez program: można otrzymać maksymalnie 250 000 zł w tym:

do 200 tys. zł dofinansowania projektu na rozwój technologii i przygotowanie jej do wdrożenia

do 50 tys. zł na zakup usług prawnych, księgowych i doradczych.

Grant rozliczany jest w oparciu o kamienie milowe, wyznaczane przez akceleratory.

Kto może otrzymać dofinansowanie?

Osoba prawna prowadząca działalność gospodarczą na terytorium Polski w formie spółki kapitałowej, która:

 • posiada status mikroprzedsiębiorstwa lub małego przedsiębiorstwa,
 • nie jest powiązana kapitałowo lub osobowo z operatorem programu,
 • nie była notowana na giełdzie w okresie do 5 lat od dnia jej rejestracji w odpowiednim rejestrze i która nie dokonała podziału zysków i nie została utworzona w wyniku połączenia.

Osoby fizyczne nieprowadzące działalności gospodarczej oraz przedsiębiorcy prowadzących działalność gospodarczą w formach innych niż wyżej wskazane mogą zostać warunkowo zakwalifikowane do programu akceleracyjnego, jeśli spełnią powyższe wymogi najpóźniej w dniu podpisania umowy.

Warunki uczestnictwa w programie akceleracyjnym dostępne są u operatorów programu.

Koniec przyjmowania wniosków różni się w zależności od akceleratora. Lista terminów dostępna jest pod linkiem

Nowy start – oferta dla przedsiębiorców

Cel finansowania: Wsparcie przedsiębiorców, którzy ponieśli porażkę biznesową i ponownie rozpoczęli działalność gospodarczą

Pula środków: Budżet programu wynosi 15 000 000 zł.

Kwota dofinansowania/inne świadczenia oferowane przez program:

 • pomoc w poznaniu przyczyn niepowodzenia i rozwój kompetencji w zakresie prowadzenia firmy, aby uniknąć kolejnej porażki w przyszłości,
 • pomoc w adaptacji do ciągle zmieniających się uwarunkowań rynkowych oraz konkurencji,
 • przeszkolenie już zatrudnionych pracowników oraz zmniejszenie braków kadrowych.

Warunki/kto może otrzymać dofinansowanie? Projekt skierowany jest do przedsiębiorców, którzy ponieśli porażkę biznesową i ponownie rozpoczęli działalność gospodarczą:

 • przedsiębiorcy z sektora MSP ponownie rozpoczynający działalność gospodarczą, którzy w ciągu 24 m-cy przed dniem przystąpienia do projektu zaprzestali prowadzenia działalności gospodarczej, a następnie w okresie 6 m-cy przed dniem przystąpienia do projektu ponownie podjęli działalność gospodarczą w formie jednoosobowej działalności gospodarczej lub jako wspólnicy spółki prawa handlowego
 • przedsiębiorcy z sektora MSP ponownie rozpoczynający działalność gospodarczą, którzy w ciągu 24 m-cy przed dniem przystąpienia do projektu zaprzestali prowadzenia działalności gospodarczej, która była aktywna przez co najmniej 18 m-cy

Koniec przyjmowania wniosków: Nabór do projektów jest prowadzony przez 4 operatorów wyłonionych przez PARP (https://power.parp.gov.pl/component/grants/grants/nowy-start-1#programy).

Poland Prize

Cel finansowania: Celem konkursu Poland Prize jest zachęcenie zagranicznych start-upów do prowadzenia biznesu w Polsce m.in. dzięki dofinansowaniu rozpoczęcia działalności i włączenia w polski ekosystem start-upowy.

Pula środków: Wartość alokacji na konkurs zostanie ogłoszona w późniejszym terminie

Planowane ogłoszenie konkursu: 28 października 2020 r.

Planowane rozpoczęcie naboru wniosków: 18 listopada 2020 r.

Planowane zakończenie naboru wniosków: 9 grudnia 2020 r.

Design dla przedsiębiorców

Cel finansowania: Sfinansowanie profesjonalnego procesu projektowego na nowy lub ulepszony produkt i jego wdrożenie.

Dotychczasowy konkurs skierowany był do mikro-, małych i średnich przedsiębiorstw, które prowadziły działalność gospodarczą na terytorium Polski poza Polską Wschodnią (tj. województwami: lubelskim, podlaskim, podkarpackim, świętokrzyskim i warmińsko-mazurskim).

Orientacyjna kwota przeznaczona na dofinansowanie projektów w ramach konkursu: 70 000 000 zł

Planowane ogłoszenie konkursu: 26 października 2020 r.

Planowane rozpoczęcie naboru wniosków: 24 listopada 2020 r.

Planowane zakończenie naboru wniosków: 28 lipca 2021 r.

Wnioskodawcy aplikujący o wsparcie muszą spełniać kryteria wyboru projektów. Szczegóły w dokumentacji konkursowej właściwej dla wybranego konkursu.

Bony na innowacje dla MŚP: etap 1 usługowy

Cel finansowania: Sfinansowanie zakupu usług badawczo-rozwojowych od jednostek naukowych.

Pula środków:

– na wszystkie projekty w województwie mazowieckim: 30 000 000 zł
– w pozostałych województwach: 100 000 000 zł

Kwota dofinansowania/inne świadczenia oferowane przez program: maksymalne dofinansowanie wynosi 340 000 zł

Warunki/kto może otrzymać dofinansowanie?
Mikro-, małe i średnie przedsiębiorstwa (sprawdź definicję), które:

· spełniają kryteria wyboru projektów

prowadzą działalność gospodarczą na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej potwierdzoną wpisem do odpowiedniego rejestru
Koniec przyjmowania wniosków: 30 września 2020 r.

Bony na innowacje dla MŚP: etap 1 usługowy – Dostępność Plus

Cel finansowania: Sfinansowanie zakupu usług badawczo-rozwojowych od jednostek naukowych. Działanie nakierowane jest na zaspokojenie specyficznych potrzeb osób z ograniczeniami funkcjonalnymi (fizycznymi, poznawczymi).

Pula środków:

– na wszystkie projekty w województwie mazowieckim: 486 404 zł
– w pozostałych województwach: 4 513 596 zł

Kwota dofinansowania/inne świadczenia oferowane przez program: maksymalne dofinansowanie wynosi 340 000 zł

Warunki/kto może otrzymać dofinansowanie? Mikro-, małe i średnie przedsiębiorstwa, które:

 • spełniają kryteria wyboru projektów
 • prowadzą działalność gospodarczą na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej potwierdzoną wpisem do odpowiedniego rejestru

Koniec przyjmowania wniosków: 30 września 2020 r.

Bony na innowacje dla MŚP: etap 2 inwestycyjny

Cel finansowania: Celem II etapu konkursu „Bony na innowacje dla MŚP” jest sfinansowanie wdrożenia Twojego pomysłu na innowację technologiczną opracowaną dla Ciebie przez jednostkę naukową w I etapie konkursu.

Pula środków:

– na wszystkie projekty w województwie mazowieckim: 1 945 617 zł
– w pozostałych województwach: 18 054 383 zł

Kwota dofinansowania/inne świadczenia oferowane przez program: maksymalne dofinansowanie wynosi 560 000 zł

Warunki/kto może otrzymać dofinansowanie? Mikro-, małe i średnie przedsiębiorstwa (sprawdź definicję), które:

 • prowadzą działalność gospodarczą na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej potwierdzoną wpisem do odpowiedniego rejestru
  z sukcesem zakończyły I etap Bonu na innowacje i mają zaakceptowany przez PARP wniosek o płatność końcową
 •  spełniają kryteria wyboru projektów.

Koniec przyjmowania wniosków: 30 grudnia 2020 r. (nabór ma kilka rund)

Bony na innowacje dla MŚP: etap 2 inwestycyjny – Dostępność Plus

Cel finansowania: Celem II etapu konkursu „Bony na innowacje dla MŚP” jest sfinansowanie wdrożenia pomysłu na innowację technologiczną opracowaną przez jednostkę naukową w I etapie konkursu. Działanie nakierowane jest na zaspokojenie specyficznych potrzeb osób z ograniczeniami funkcjonalnymi (fizycznymi, poznawczymi).

Pula środków:

– na wszystkie projekty w województwie mazowieckim: 486 404 zł
– w pozostałych województwach: 4 513 596 zł

Kwota dofinansowania/inne świadczenia oferowane przez program: maksymalne dofinansowanie wynosi 560 000 zł

Warunki/kto może otrzymać dofinansowanie?

Mikro-, małe i średnie przedsiębiorstwa (sprawdź definicję), które:

 • prowadzą działalność gospodarczą na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej potwierdzoną wpisem do odpowiedniego rejestru
  z sukcesem zakończyły I etap Bonu na innowacje i mają zaakceptowany przez PARP wniosek o płatność końcową
 • spełniają kryteria wyboru projektów.

Koniec przyjmowania wniosków: 30 grudnia 2020 r. (nabór ma kilka rund): Przeczytaj także:

Przeczytaj także:

Sprawdź także,  jakie oferty kredytów firmowych przygotowały banki.

Administratorem Twoich danych jest Bonnier Business (Polska) sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie. Twoje dane będą przetwarzane w celu zamieszczenia komentarza oraz wymiany zdań, co stanowi prawnie uzasadniony interes Administratora polegający na umożliwieniu użytkownikom wymiany opinii naszym użytkownikom (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f RODO). Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne w celu zamieszczenia komentarza. Dalsze informacje nt. przetwarzania danych oraz przysługujących Ci praw znajdziesz w Polityce Prywatności.
Zawiedziony 20 wrz 2020 (22:34)

Czemu promujecie w artkule taką lichwę jak loanme? RRSO nie wynosi 7,2 a blisko 500%!