Ranking kont firmowych Ranking kont osobistych

Dofinansowanie małych i średnich przedsiębiorców w ramach tarczy finansowej – ile wynosi i jak uzyskać?

Nawet 3,5 mln zł mogą otrzymać małe, bądź średnie przedsiębiorstwo  z tzw. tarczy finansowej. Ma ona pomóc firmom w przeciwdziałaniu skutków epidemii koronawirusa w Polsce. Wyjaśniamy, w jaki sposób można pozyskać te środki.

Dofinansowanie małych i średnich przedsiębiorców w ramach tarczy finansowej; Fot. Shutterstock/ Daniel Jedzura

Na samym początku warto pochylić się nad określeniem, kim jest mały bądź średni przedsiębiorca. Wyjaśnia to Prawo Przedsiębiorców w art. 7, zgodnie z którym pod pojęciem małego przedsiębiorcy  należy rozumieć przedsiębiorcę, który w co najmniej jednym roku z dwóch ostatnich lat obrotowych spełniał łącznie następujące warunki:

 1. zatrudniał średniorocznie mniej niż 50 pracowników oraz
 2. osiągnął roczny obrót netto ze sprzedaży towarów, wyrobów i usług oraz z operacji finansowych nieprzekraczający równowartości w złotych 10 milionów euro, lub sumy aktywów jego bilansu sporządzonego na koniec jednego z tych lat nie przekroczyły równowartości w złotych 10 milionów euro

Natomiast zgodnie z tym samym artykułem, pod pojęciem średniego przedsiębiorcy należy rozumieć przedsiębiorcę, który w co najmniej jednym roku z dwóch ostatnich lat obrotowych spełniał łącznie następujące warunki:

 1. zatrudniał średniorocznie mniej niż 250 pracowników oraz
 2. osiągnął roczny obrót netto ze sprzedaży towarów, wyrobów i usług oraz z operacji finansowych nieprzekraczający równowartości w złotych 50 milionów euro, lub sumy aktywów jego bilansu sporządzonego na koniec jednego z tych lat nie przekroczyły równowartości w złotych 43 milionów euro

Sprawdź! Jakie oferty kredytów i pożyczek dostępne są dla Twojej firmy

 

To właśnie dla nich rząd w ramach tarczy finansowej zaproponował dofinansowanie  dla każdej z nich w wysokość nawet do 3,5 mln zł. Jednak aby móc skorzystać z tego rozwiązania konieczne jest spełnienie kilku warunków:

 • Firma musiała odnieść spadek przychodów o co najmniej 25 proc. w dowolnym miesiącu po 1 lutego 2020 r. w porównaniu do poprzedniego miesiąca lub analogicznego miesiąca ubiegłego roku w związku z COVID-19 i objęte zostały zakazem prowadzenia działalności z uwagi na restrykcje sanitarne.
 • Wobec przedsiębiorstwa nie zostało otwarte postępowanie upadłościowe lub likwidacyjne
 • Firma musi posiadać rezydencję podatkową na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej i rozliczać podatki za ostatnie 2 lata obrotowe. Wyjątek stanowią Ci beneficjenci, którzy dokonali przeniesienia rezydencji podatkowej na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej w terminie do 9 miesięcy od udzielenia pożyczki.
 • Przedsiębiorca prowadził działalność na dzień 31 grudnia 2019 r.
 • Przedsiębiorca na dzień 31 grudnia 2019 r. lub na dzień udzielenia finansowania nie zalegał z płatnościami podatków i składek na ubezpieczenia społeczne (nie dotyczy zwolnienia ze składek ZUS, ani też ich rozłożenia na raty)

Ile można uzyskać dofinansowania dla firm?

Górną granicą, którą może otrzymać średnie, bądź małe przedsiębiorstwo to 3,5 mln zł. Jednak będzie ona uzależniona w zależności od skali spadku przychodów, jak i wartości sprzedaży przedsiębiorcy za rok obrotowy 2019. Średnio jednak ta kwota będzie niższa, przez co zazwyczaj przedsiębiorcy mogą otrzymywać po około 1,9 mln zł. Wynika to z tego, że średnie przychody w sektorze MŚP są na poziomie około 31,3 mln zł.

Wsparcie finansowe dla MŚP w tarczy finansowej

Spadek przychodów Kwota subwencji jako procent przychodów Maksymalny przychód dla MŚP Maksymalna kwota subwencji
Poniżej 25 proc. 0 proc. 225 mln zł 0 zł
Od 25 do 50 proc. 4 proc. 225 mln zł 3,5 mln zł
Od 50 do 75 proc. 6 proc. 225 mln zł 3,5 mln zł
Od 75 proc. 8 proc. 225 mln zł 3,5 mln zł
Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych PFR

 

Aby wyliczyć dokładną wielkość udzielonego wsparcia, konieczne jest poznanie poziomu spadku przychodów w dowolnym miesiącu po 1 lutego 2020 r. w porównaniu do poprzedniego miesiąca lub analogicznego miesiąca ubiegłego roku w związku zakłóceniami w funkcjonowaniu gospodarki na skutek COVID-19 (spadek sprzedaży towarów lub usług). Dzięki temu będzie można uzyskać informację o stopie procentowej, z której będzie wyliczana subwencja (szczegóły w tabeli powyżej). Następnie należy pobrać dane dotyczące wielkości przychodów ze sprzedaży za rok 2019 i pomnożyć je przez daną stopę procentową.

Jak uzyskać dofinansowanie z tarczy finansowej?

Środki będą obsługiwane w ramach bankowości elektronicznej przez banki. Aby skorzystać z tego rodzaju wsparcia, wystarczy zalogować się na do konta firmowego w jednym z banków, z którym PFR podpisał umowę. Należą do nich: Alior Bank, Grupa BPS, Millenium Bank, Bank Pekao, Bank Pocztowy, PNB Paribas, BOŚ, Citi Handlowy, Credit Agricole, Getin Noble Bank, Idea Bank, ING, mBank, Nest Bank, PKO BP, Santander oraz banki spółdzielcze. Jak informuje Polski Fundusz Rozwoju, będzie stosowana uproszczona procedura przyznawania finansowania. Tam wystarczy wypełnić odpowiedni formularz.

Jednak co do zasady, kwota ta podlega zwrotowi. Jednak można ograniczyć tę wielkość do zaledwie 25 proc. wartości subwencji. Umorzenie odbywa się na trzech następujących zasadach:

 • 25 proc. pod warunkiem kontynuacji działalności;
 • 25 proc. w zależności od poniesionej przez przedsiębiorstwo straty na sprzedaży;
 • Dodatkowo 25 proc. w zależności od utrzymania średniego zatrudnienia w okresie 12 miesięcy.

UWAGA! W przypadku zmniejszenia zatrudnienia, procent zwrotu subwencji jest odpowiednio wyższy

Pozyskane środki mogą być przeznaczone na:

 • pokrycie kosztów prowadzonej działalności gospodarczej,
 • spłatę kredytów. Dopuszczalne jest także wykorzystania subwencji na przedterminową spłatę kredytów do maksymalnej wysokości 25 proc. wartości pożyczki
 • rozliczenia z podmiotami powiązanymi: zakaz przeznaczania środków z subwencji na płatności do właściciela

Sprawdź także jakie oferty kredytów firmowych przygotowały banki.

Przeczytaj także na MamBiznes.pl

Administratorem Twoich danych jest Bonnier Business (Polska) sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie. Twoje dane będą przetwarzane w celu zamieszczenia komentarza oraz wymiany zdań, co stanowi prawnie uzasadniony interes Administratora polegający na umożliwieniu użytkownikom wymiany opinii naszym użytkownikom (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f RODO). Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne w celu zamieszczenia komentarza. Dalsze informacje nt. przetwarzania danych oraz przysługujących Ci praw znajdziesz w Polityce Prywatności.