Ranking kont firmowych Ranking kont osobistych

Jak uzyskać wsparcie finansowe od państwa na ratowanie firmy?

Koronawirus ma nie tylko aspekt zdrowotny, ale również gospodarczy. Przestój powoduje pogorszenie płynności finansowej wielu firm, przez co stają one niejednokrotnie na skraju bankructwa. Dlatego rząd w tzw. tarczy antykryzysowej przygotował nisko oprocentowane pożyczki na ratowanie firm. Wyjaśniamy, jak uzyskać wsparcie finansowe do 5 tys. zł oraz kiedy nie trzeba go zwracać.

wsparcie finasowe

Jak uzyskać wsparcie finansowe na ratowanie firmy w obliczu koronawirusa? Fot. Shutterstock/ whitelook

Nie tak dawno prezydent USA Donald Trump  w swoim wystąpieniu powiedział, że kwarantanna zabije więcej ludzi niż koronawirus. Jeśli mamy na myśli liczbę m.in. upadków firm, to jak najbardziej jest to właściwe określenie. O problemach powodowanych przez „zamknięcie kraju”, polski biznes mówi już od kilkunastu dni. Wiele firm, by przetrwać, może zostać zmuszona do podjęcia dość drastycznego kroku jakim są zwolnienia. To właśnie m.in. dla takich firm powstała tzw. tarcza antykryzysowa.

Jednym z jej założeń są nisko oprocentowanych pożyczek do 5 tys. zł, które pod pewnym warunkiem nie trzeba nawet zwracać. Jest nim prowadzenie działalności przez trzy miesiące od otrzymania świadczenia. Po aktualizacji tarczy znikł jednak warunek braku zmniejszenia stanu zatrudnienia w przeliczeniu na pełny wymiar czasu pracy przez 3 miesiące od dnia jej udzielenia, w stosunku do stanu zatrudnienia na dzień 29 lutego 2020 r. Pożyczka będzie udzielana ze środków Funduszu Pracy do wysokości 5 tys. zł na okres nie dłuższy niż 12 miesięcy, zaś jej oprocentowanie będzie stałe i będzie wynosiło w skali roku 0,05 stopy redyskonta weksli przyjmowanych przez Narodowy Bank Polski. Rozpoczęcie spłaty pożyczki będzie następowało po sześciomiesięcznym okresie karencji. Warto podkreślić, że z takiej formy wsparcia mogą skorzystać tylko i wyłącznie mikroprzedsiębiorcy, czyli osoby zatrudniające do 9 pracowników, jednocześnie prowadzący działalność przed 1 marca 2020 r.

Sprawdź! Jakie oferty kredytów i pożyczek dostępne są dla Twojej firmy

Jak ubiegać się o pożyczkę od państwa?

Aby uzyskać pożyczkę w wysokości 5 tys. zł, należy skontaktować się z powiatowym urzędem pracy, właściwym ze względu na miejsce prowadzonej działalności. Jednak co jest istotne, pożyczki będą udzielane jedynie w trybie naborów. Zatem należy śledzić np. za pośrednictwem strony internetowej urzędu pracy, czy rozpoczął się już etap zbierania wniosków.

Do wniosku należy dołączyć oświadczenie o stanie zatrudnienia na dzień 29 lutego 2020 r. w przeliczeniu na pełny wymiar czasu pracy. Udzielone wsparcie będzie pochodziło z Funduszu Pracy.

Z tego rozwiązania mogą skorzystać jednak tylko mikroprzedsiębiorcy. Zgodnie z definicją zawartą w Prawie Przedsiębiorców art. 7 ust. 1, pod tym pojęciem należy rozumieć jako przedsiębiorcę, który w co najmniej jednym roku z dwóch ostatnich lat obrotowych spełniał łącznie następujące warunki:

  1. zatrudniał średniorocznie mniej niż 10 pracowników oraz
  2. osiągnął roczny obrót netto ze sprzedaży towarów, wyrobów i usług oraz z operacji finansowych nieprzekraczający równowartości w złotych 2 milionów euro, lub sumy aktywów jego bilansu sporządzonego na koniec jednego
    z tych lat nie przekroczyły równowartości w złotych 2 milionów euro;

Po aktualizacji tarczy antykryzysowej, osoby samozatrudnione również mogą skorzystać z wyżej wymienionego wsparcia finansowego. 

To rozwiązanie zostało ujęte w ustawie tzw. tarczy antykryzysowej. Jednak zgodnie z propozycją Senatu, kwota ta początkowo miała wzrosnąć do 40 tys. zł. Więcej o tym przeczytasz tutaj. 

Przeczytaj także na MamBiznes.pl

Administratorem Twoich danych jest Bonnier Business (Polska) sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie. Twoje dane będą przetwarzane w celu zamieszczenia komentarza oraz wymiany zdań, co stanowi prawnie uzasadniony interes Administratora polegający na umożliwieniu użytkownikom wymiany opinii naszym użytkownikom (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f RODO). Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne w celu zamieszczenia komentarza. Dalsze informacje nt. przetwarzania danych oraz przysługujących Ci praw znajdziesz w Polityce Prywatności.
Majk1111 9 cze 2020 (19:30)

Czyli wychodzi na to że mając w tym roku zatrudnionego pracownika a w poprzednim nie to pogorszyłem swoją sytuację finansową
Troszkę to nie w porządku